Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 17 v Kolinci

Čp. 17, parcela č. 21

čp. 17 r. 1971 - malý dům uprostředčp. 17 r. 2008

Tato malinká chaloupka, přitulená k čp. 18, patřívala pravděpodobně k čp. 16, protože dne 29. dubna 1783 byla přiznána Anně Javorské po jejím dědovi Fridrichu Kubíčkovi, který byl majitelem čp. 16. Od tohoto hospodářství jest sice oddělena vjezdem, ale podle katastrální mapy z r. 1837 je součástí areálu domu čp. 16. Snad to byla chaloupka výminkáře. Kdo to byla Anna Javorská?

V čp. 19 hospodařil od r. 1714 Vojtěch Javorský, který byl též “kancelářským písařem“. Jeho syn Jakub Vojtěch, nar. 6. 5. 1726, si vzal za manželku Annu, dceru Jiřího Holečka z Hor Matky Boží, jejíž matka musela být dcerou Fridricha Kubíčka. Z manželství Jakuba Javorského a Anny vzešly tyto děti:
Václav nar. 4. 8. 1747, zemřel jako dítě,
František nar. 5. 4. 1750,
Matěj nar. 11. 9. 1752, zemřel r. 1753,
Matě nar. 4. 8. 1754,
Jan nar. 21. 12. 1756, zemřel r. 1758,
Magdalena nar. 19. 7. 1759,
Dorota nar. 25. 4. 1761,
Josef nar. 6. 12. 1764.

Chaloupku čp. 17 zdědil do rodičích nejmladší syn Josef Javorský, který měl za manželku Lidmilu, dceru Jana Stulíka, ponocného a krejčího z Horažďovic. Narodily se jim tyto děti:
Marie nar. 16. 4. 1794,
Jakub nar. 22. 7. 1796,
Václav nar. 4. 8. 1798,
Anna nar. 4. 10. 1801,
Josefa nar. 8. 2. 1803,
Jana nar. 29. 10. 1805,
Vavřinec nar. 27. 9. 1808,
Anna nar. 16. 2. 1811.

Při narození nejmladší dcery je otec uváděn jako obecní hajný. Tato poslední dcera zemřela 7. 1. 1841 na obrnu mozku.

Dne 12. 5. 1834 se jejich syn Vavřinec Javorský oženil s Lidmilou, dcerou Jana Čapka, domkáře v Kolinci čp. 96 a matky Kateřiny rozené Bělohlávkové z Klatov, svobodnou, 19 let starou.

U prvního dítěte je otec uváděn jako hodinář. První dvě děti se narodily v čp. 96, od třetího dítěte v čp. 17:
Jan nar. 25. 6. 1834, zemřel 28. 9. 1634,
Antonín Václav nar. 14. 9. 1835,
Anna nar. 13. 6. 1838,
Terezie nar. 12. 10. 1843, zemřela 31. 7. 1845,
Josefa nar. 15. 3. 1852.

Podle zaměstnání majitele domku se říkalo zde “u hodinářů“.

Vavřinec Javorský zemřel 6. 2. 1875 v 66 letech na srdeční chorobu. Dne 19. 11. 1867 se provdala jeho dcera Anna v 29 letech za 30 letého Josefa Leracha, mlynářského chasníka z Podolí čp. 9, syna Václava Leracha, mlynáře z Podolí a matky Marie, dcery Petra Nejdla, sedláka v Korytech. Anna Lerachová převzala domek dne 20. 1. 1868. Zde se jim narodily tyto děti:
Josefa nar. 17. 8. 1868, zemřela 20. 11. 1868,
Marie nar. 6. 11. 1871,
Václav nar. 15. 12. 1873, zemřel 18. 12. 1873,
Josef Václav nar. 22. 11. 1876,
Anna nar. 21. 2. 1878.

Tento syn Josef se narodil 2. manželce Josefa Leracha Anně, dceři Václava Šimůnka, mlynáře a pilaře z Dožic a matky Anny dcery Františka Blechy, mlynáře v Podhajci č. 76. První manželka Josefa Leracha Anna roz. Javorská zemřela 23. 10. 1875 v 37 letech.

Po smrti této druhé manželky Anny roz. Šimůnkové, se oženil Josef Lerach, jako soustružník a obecní hajný v 61 letech, potřetí a sice s Evou, vdovou po Karlu Dudovi, nádeníku v Kolinci, dcerou Evy Vejskalové, dcery Antonína Vejskala, souseda v Kolinci čp. 55, 55 letou.

Dne 20. 1. 1900 převzal domek čp. 17 Josef Lerach, zedník, syn Josefa Leracha, soustružníka, který si vzal za manželku Barboru, dceru Martina Kozáka, nádeníka ve Skvrňanech a matky Barbory rozené Krásné(?) z Doudlevec, narozenou 13. 8. 1878 ve Skvrňanech. Těmto manželům se v čp. 17 narodil prvorozený syn František. Další děti již v nově vystaveném domku čp. 154 v Nádražní ulici vedle nynější továrny na prádlo:
František nar. 4. 10. 1906 v čp. 17,
Václav nar. 28. 4. 1909 v čp. 154,
Marie Anastazie nar. 21. 8. 1911, zemřela 7. 11. 1911,
Josef nar. 25. 4. 1917, matka Antonie Šochmanová z Horažďovic.

zpět