Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 170 v Kolinci

Čp. 170, parcela č. 198

Nádražní ulice, první dům zleva čp. 170 , r. 1979

Na konci ulice od náměstí k nádraží stojí po pravé straně takměř naproti mostu dům čp. 170. Postavil ho po 1. světové válce Jindřich Schneedörfler, kameník z Boříkov čp. 10, narozený v Boříkovech čp. 25 dne 15. 7. 1900, syn Václava Schneedörflera, domkáře a kameníka v Boříkovech čp. 25, a matky Anny rozené Baštařové z Boříkov čp. 25. Dne 2. 6. 1923 se oženil s Marií, dcerou Ludvíka Kocourka, kameníka v Kolinci čp. 5, a matky Marie rozené Rubášové z Kolince čp. 94, narozenou v Kolinci čp. 94 dne 9. 5. 1903.

Nový majitel zařídil v domě kamenosochařskou dílnu.
čp. 170 , r. 2010

Z tohoto manželství se narodila dcera Marie Josefa dne 24. 11. 1923, která se 19. 6. 1943 provdala za Karla Jakuba Heřmana, učitele odborného učiliště v Sušici, syna Jakuba Heřmana, rolníka v Ujčíně čp. 3, a matky Anny rozené Janečkové v Ujčíně čp. 13.zpět