Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 173 v Kolinci

Čp. 173, parcela č. 187

čp. 173 , r. 2010

Při silnici k nádraží byly před 1. světovou válkou postaveny od bývalé panské hospody čp. 55 po levé straně domy čp. 144 a 147. Po 1. světové válce se mezera mezi nimi začala pomalu vyplňovat.

Zasloužili se o to manželé František a Anna Holečkovi. František Holeček se narodil 7. 3. 1893v Kolinci čp. 26 jako syn Adolfa Holečka, obuvníka v Kolinci čp. 26, a matky Anny rozené Ludvíkové z Kašovic čp. 3. Dne 10. 4. 1917 se jako 24letý obuvník oženil s Annou Vopavovou, narozenou 30. 8. 1892 v Kolinci čp. 16, dcerou Adolfa Vopavy, souseda v Kolinci čp. 16, a matky Anny rozené Kohoutové z Mlázov čp. 28. Za l. světové války se manželům narodily tyto dcery:
Anna nar. 23. 4. 1917 v čp. 16, provd. 4. 6. 1940 s Václavem Marešem z Klatov,
Františka nar. 29. 12. 1919 v čp. 16, provd. 28. 11. 1939 za Václava Koláře, nar. 22. 11. 1913 v Tržku čp. 5, klempíře z Puchverka čp. 55, syna Vojtěcha Koláře, strážníka tratě, a matky Josefy rozené Věnečkové z Chlistova čp. 10.

Otec František Holeček však brzy po válce zemřel.

Když se její mladší dcera provdala, zřídil zde její manžel Václav Kolář, klempířskou dílnu současně s koncesí k instalování vodovodů. Zde se manželům Kolářovým narodil syn Václav.

Když se tento syn oženil s Marií, dcerou Tomáše Vávry, zaměstnance ČSD, byl tento domek ‚ dříve přízemní, zvýšen o další podlaží.

zpět