Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 175 v Kolinci

Čp. 175, parcela č. 185

čp. 175 , r. 2010

Dalším domkem proti hostinci čp. 150 v ulici k nádraží, který byl postaven po 1. světové válce, byl tento domek čp. 175, jehož majitelem byl Antonín Housar. Narodil se v Křížovicích dne 9. 5. 1897, jako syn Jana Housara, domkáře z Křížovic čp. 38, a matky Josefy rozené Jandové z Křížovic čp. 2. Vyučil se krejčím a dne 25. 11. 1922 se oženil s Marií Šafaříkovou, narozenou dne 25. 3. 1902 v Poli, okres Blatná, dcerou Aloise Šafaříka, domkáře v Kolinci čp. 37, a matky Karoliny rozené Honzíkové z Kolince čp. 63.

K tomuto domku patřilo 3,38ha hospodářské půdy, na které majitel hospodařil.

Manželům se zde narodili tito synové:

zpět