Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 176 a čp. 249 v Kolinci

Čp. 176, parcela č. 184/1, čp. 249 , parcela č. 184/2

čp. 176 , r. 2007

Proti hostinci čp. 150 v Kolinci vyrostl po 1. světové válce dům čp. 176, v němž výrobce obuvi Václav Onder zařídil obuvnickou dílnu a otevřel v domě též obchod obuví. Majitel domu pocházel z početné rodiny z Hor Matky Boží. Narodil se 17. 1. 1899. Jeho manželce Růženě, narozené 4. 1. 1899, se narodily dvě děti:
Miloslav nar. 19. 1. 1924, Zdeňka nar. 7. 6. 1934.

Postupem doby rozšiřoval Václav Onder výrobu obuvi, kterou dodával do prodejen různých měst. Proto byl nucen přistavovat ve dvoře provozní prostory. Nad dílnami zřizoval i bytové jednotky, v nichž bydleli i někteří jeho zaměstnanci, příbuzní výrobce i jiní občané.

čp. 176 , r. 2010 Z příbuzných to byl majitelův bratr František Onder, narozený 29. 3. 1896, se svou manželkou Marií, narozenou 6. 4. 1892, výrobcova neteř Julie Smahová, nar. 13. 6. 1929, se svým manželem Vladimírem Smahou, nar. 4. 5. 1925.

Ze zaměstnanců tu nějaký čas bydlel Ladislav Šírek, narozený 14. 12. 1924, se svou manželkou Růženou narozenou 4. 3. 1926 (viz čp. 123).

Nájemníkem byla zde i ředitelka mateřské školy v Kolinci Marie Tušková, narozená 1. 12. 1908, se svým manželem Václavem Tuškem, bývalým učitelem, narozeným dne 19. 2. 1899.

Při znárodňování živností byla zrušena i obuvnická koncese Václava Ondera. Tento podnik byl později do státního sektoru zapojen v různých organizacích, až zakotvil v podniku místního hospodářství OPOS v Klatovech se svou provozovnou v Kolinci.

Přistavené dílny byly zřízeny na parc. čísle 184/2 a bylo jim přiděleno popisné číslo 249.

Vedoucím této provozovny a výrobny obuvi se stal syn zakladatele podniku Miloslav Onder.

Stručná historie f. Redno je popsána v kapitole "Geografie obce - hospodářská současnost"

zpět