Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 18 v Kolinci

Čp. 18, parcela č. 22

čp. 18 r. 1971čp. 18 r. 2008

I tento dům je starobylý a má bohatou minulost, ale přece není možno navzdory některých listinných pramenů určit starší majitele. Velké potíže při určování majitelů statku činí přecházení majetnictví na feudálního pána. A toto přecházení můžeme po pohnutých dobách třicetileté války zjistit takměř u všech statků. Tak tomu bylo i u tohoto domu čp. 18.

Někdy okolo roku 1609 prodal Jindřich starší Koc z Dobrše tento dům Řehořovi Králíkovi za 250 kop míš. Tato koupě byla vtělena do velké městské knihy fol. 68. (staré folio před restaurací a novou foliací této knihy, které se nezachovalo).Ještě na den sv. Tří králů r. 1627 platil Hehoř Králík panu Jindřichu Kocovi z Dobrše na Srbicích a Kolinci vejruňky (splátky) (Fol. 33).

Před vydáním a v době vydání berní ruly hospodařil na tomto domě Jan Řáha s manželkou Annou, pravděpodobně vdovou po Tobiáši Halamovi, se kterou byl oddán 17. 1. 1649. Dne 7. 1. 1649 se jim narodil syn Jan Ludvík. V té době má 18 strychů polí, z nichž 4 strychy osívá na zimu a 3 na jaro. Chová 2 koně, 2 krávy a 4 ovce.

Jan Řáha je veden jako majitel většího hospodářství (osedlý), ale vyhořelý. Na hospodářství vázla 1 kopa míš. a 1 železná kráva ke zdejšímu záduší. Roku 1673 hospodařil zde Jakub Pelta, ale neplativ peníze záduší za roky 1673 - 1675 (dal toliko 9 kr) sběhl a byl dosazen Václav Suda. Ten měl v r. 1678 12 strychů polí, 4 strychy úhoru a luk pod 2 vozy. Musel to být významnější zdejší obyvatel, poněvadž ještě v r. 1775 se udává v soupisu dům jménem po chalupě „Suda rychtář“, i když nemohl zde být jejich rod dlouho. On sám totiž zemřel 14. 1. 1704. Jméno jeho manželky není známo, ani děti nelze určit. V Kolinci žil ještě Vavřinec Suda s manželkou Kateřinou, která zemřela 19. 10. 1713, a jejich dcera Rozina narozená 1. 1. 1710, ale nelze tvrdit, že byli příbuzní s Václavem Sudou.

V katastru z r. 1714 je zde uváděn jako majitel Matěj Sýkora, jehož potomci zde hospodařili takměř 200 let. Tento Matěj Sýkora měl za manželku Rozinu, která mu porodila tyto děti:
Josefa nar. 13. 3. 1704,
Matěje Františka nar. 29. 1. 1716,
Jana nar. 6. 11. 1721,
Annu nar. 28. 7. 1724,
Václava nar. 15. 9. 1727.
Snad měli ještě syna Tomáše, který se později ujal hospodářství. (Mezi dětmi jsou velké časové odstupy!)
Tomáš Sýkora měl za manželku Annu. Jejich děti byly:
Kateřina nar. 13. 8. 1742, zemřela 1742,
Jakub nar. 8. 8. 1743, zemřel 1771,
Václav nar. 31. 8. 1745, zemřel 1746,
Josef nar. 23. 3. 1747, zemřel 1747,
Kateřina nar. 3. 12. 1748,
Jan nar. 25. 4. 1751,
Jan nar. 7. 7. 1754,
Václav nar. 20. 11. 1756, zemřel 1756,
Matěj nar. 27. 1. 1761.

Oba manželé zemřeli v tomto domě; Tomáš Sýkora dne 12. 4. 1797 v 77 letech, manželka Anna dne 13. 11. 1801 v 93 letech. Po nich hospodařil jejich syn Matěj Sýkora, tkadlec s manželkou Terezií, dcerou Jakuba Pavlíka, krejčího z Vlčkovic. Měli spolu 7 dětí.
Jakub nar. 11. 7. 1785,
Jan Václav nar. 23. 9. 1787,
Josef nar. 8. 1. 1790,
Matěj nar. 16. 5. 1791,
Tomáš a Josef nar. 9. 12. 1793,
Kateřina. nar. 1. 9. 1797, zemřela 1800,
Anna nar. 5. 11. 1801.

Mezi roky 1802 - 1803 zemřela matka Terezie a Matěj Sýkora si vzal za manželku Josefu, dceru Josefa Kopáčka, souseda v Kolinci čp. 7, svobodnou 23 letou a sice dne 30. 8. 1803, vdovci bylo 42 let. Z tohoto manželství vzešly další děti.
Josef nar. 17. 6. 1804,
Bartoloměj nar. 23. 8. 1805,
Anna nar. 14. 10. 1807,
František nar. 12. 10. 1808.

Kdy zemřel Matěj Sýkora, není známo, ale jeho 2. manželka Josefa zemřela v tomto domě v 80 letech dne 2. 5. 1857.

Z prvního manželství musel mít Tomáš Sýkora ještě dceru Terezii, která zemřela dne 22. 1. 1878 v 76 letech na srdeční chorobu jako svobodná nájemnice v čp. 46.

Po Tomášovi Sýkorovi byl majitelem od 5. 3. 1821 jeho druhorozený syn Jan s manželkou Annou po zemřelém Jiříkovi Šatrovi, mlynáři v Tajanově čp. 2 a matky Marie Hnutovy z Jindřichovic čp. 7. Jan Sýkora zemřel dne 20. 3. 1824 a zanechal tyto děti:
Martina nar. 13. 11. 1813,
Kateřinu nar. 22. 12. 1815, zemřela 3. 5. 1818,
Marii nar. 1. 6. 1818,
Annu nar. 28. 5. 1820,
Kateřinu nar. 16. 11. 1822, zemřela 6. 7. 1824.

Dům čp. 18 připadl dne 20. 4. 1833 nejstaršímu synovi Martinovi Sýkorovi a jeho manželce Anně, dceři Vojtěcha Janouška, sedláka z Chlistova čp. 5 a matky Josefy Králové z Tejnice. Tato zemřela v 35 letech dne 8. 3. 1859 na TBC, když předtím dala život sedmi dětem, které byly:
Josef nar. 3. 4. 1842,
Johana nar. 13. 5. 1644,
Justina nar. 8. 10. 1846, zemřela 12. 1. 1852,
Jan nar. 4. 4. 1849, zemřel 8. 5. 1852,
Marie nar. 5. 9. 1851,
Eduard nar. 18. 3. 1854,
Jan nar. 14. 8. 1856.

Velikost hospodářství udává ve 40. letech XIX. stol. stabilní katastr.

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať139louka410 s6 zl 23 kr1.
Místní trať168louka880 s2 zl 52 kr1.
Místní trať186pastvina80 s3 kr2.
Místní trať187pole1 j 200 s6 zl 45 kr2.
Místní trať188pastvina220 s10 kr2.
Místní trať225pastvina60 s3 kr2.
Místní trať226pole1070 s4 zl 1 kr2.
Hůrka344pastvina35 s2 kr2.
Hůrka345skála65 s--
Hůrka346pole1 j 1070 s5 zl 50 kr3.
Hůrka395pole2 j 890 s15 zl 20 kr2.
Hůrka u Kalného potoka406louka795 s2 zl 4 kr3.
Hůrka u Kalného potoka407pole735 s2 zl 45 kr2.
Hůrka u Kalného potoka408pastvina20 s1 kr2.
Hůrka u Kalného potoka409louka815 s8 kr3.
Hůrka u Kalného potoka429pole1 j 355 s7 zl 20 kr2.
Hladomře 626pole1415 s5 zl 18 kr2.
Hladomře 627pastvina90 s4 kr2.
Hladomře 692louka1090 s4 zl 26 kr2.
Hladomře 710pastvina65 s3 kr2.
Hladomře 711pastvina120 s5 zl2.
Hladomře 712pole a)3 j18 zl2.
pole b)2 j 780 s8 zl 42 kr2.
Hladomře 713pastvina40 s2 kr2.
Hladomře 769louka1160 s3 zl 1 kr3.
Hladomře793pole a)1 j 1210 s6 zl 9 kr3.
pole b)1 j 1300 s3 zl 19 kr4.
Hladomře 794pastvina290 s13 kr2.

Dnem 11. 2. 1878 předal Martin Sýkora hospodářství čp. 18 svému synovi Eduardovi Sýkorovi, který 2 dny později se oženil ve 23 letech s 29 letou Marií, dcerou Josefa Prince, souseda z Kolince čp. 32 a matky Anny, dcery Kašpara Kováříka, šenkýře z Podmokel u Sušice čp. 28. Jejich potomstvo bylo nepočetné:
Anna nar. 22. 4. 1874 v čp. 32,
Marie nar. 16. 12. 1880 v čp. 18, dne 25. 11. 1899 oddána s Josefem Zajícem, rolníkem v Kolinci čp. 35.

Eduardem Sýkorou končí držení tohoto statku příslušníky Sýkorovic rodu v mužské linii. Od 2. 1. 1900 se stal majitelem tohoto domu Josef Zajíc, rolník v Kolinci čp. 35, syn Jakuba Zajíce, sedláka ve Zbynicích čp. 10 a matky Josefy rozené Tesárkové z Čejkov čp. 36.

zpět