Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 180 v Kolinci

Čp. 180, parcela č. 196

čp. 180 , rodina Vrčanova r. 1930

V roce 1928 v seskupení “Jarošíkovských“ domků vznikl i tento domek čp. 180. Takměř po celou dobu existence domku do 70. let obývali tento domek nájemníci. Byla jich celá řada a tak se zmíním aspoň o některých.

Před 2. světovou válkou v něm bydlel Václav Bejvl, svobodný krejčí, narozený 27. 12. 1900 v Kolinci čp. 126, syn Ondřeje Bejvla, krejčího a hudebníka z Kolince čp. 126 a matky Kateřiny, dcery Josefa Máry, vápeníka v Kolinci čp. 125, narozené v Čeleticích čp. 1 dne 1. 5. 1865. Nájemník Václav Bejvl šil a pomáhal matce - vdově prodávat vápno.čp. 180 , r. 2010 V 50. letech zde bydlel Karel Tregler, kominík, pocházející z Nové Plánice, narozený 2. 5. 1925, později pracovník Národní fronty v Sušici, s manželkou Vlastou, dcerou Karla Rajtmajera, obuvníka v Kolinci čp. 43, 11, 21 a konečně 139, a manželky Boženy, narozené 21. 10. 1900, dcery Václava Hány, obuvníka v Tedražicích č. 48, a matky Žofie rozené Říhové z Tedražic čp. 28.

Pravděpodobně prvním nájemníkem již v r. 1927 byl Josef Vrčan, sklenář, narozený 19. 3. 1904, ze Strážova čp. 109, který se dne 28. 7. 1928 oženil s Pavlinou Marií Pavlíkovou, narozenou dne 16. 7. 1907 v Kolinci čp. 113, dcerou Pavla Pavlíka, krejčího z Kolince čp. 100, syna Martina Pavlíka, domkáře a tkalce z Kolince čp. 96 a matky Johany rozené Vondrovské z Ujčína. Později se manželé přestěhovali do zmodernizovaného domu čp. 89.

V 70. letech domek čp. 180 dostal přece obyvatele z rodiny Jarošíků: vnučku podnikatele Jaroslava Jarošíka - Jaroslavu provdanou Pokornou, učitelku zdejší školy.

zpět