cp180
Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 186 v Kolinci

Čp. 186, parcela č. 216

čp. 186 , r. 2010

Další stavební parcela byla vyměřena v Nádražní ulici. Na ní postavil v r. 1933 rodinný domek Josef Svoboda, krejčí, narozený 17. 9. 1899 v Kolinci čp. 37, syn Aloise Svobody, zedníka a matky Karoliny rozené Králové (viz čp. 151).

Jejich syn Vladimír, narozený 22. 9. 1927, se po smrti svého otce, stal se svou manželkou Marií, narozenou 15. 8. 1928, dcerou Václava Kantora, zedníka z Úbislavi, a matky Emilie rozené Hadové z Úbislavi, majitelem tohoto domku čp. 186.

V domě žila dlouhá léta vdova Anna Švábová, nar. 22. 6. 1910, se svými dětmi Vlastou a Miroslavem.zpět