cp180
Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 190 v Kolinci

Čp. 190, parcela č. 209

čp. 190 , r. 1960

Od silnice k nádraží v r. 1933 se začala stavět nová řada domů směrem severním. První z nich byl dům Josefa Rohrbachera, úředníka finanční důchodkové kontroly v Kolinci, a jeho manželky Marie, narozené 19. 12. 1912 v Kolinci čp. 23, dcery Josefa Faltýna, rolníka v Kolinci čp. 23, a jeho manželky Rozalie rozené Rendlové z Konína.

Zde se manželům Rohrbacherovým narodil jediný syn Roman. Několik roků po výstavbě domu se manželé Rohrbacherovi odstěhovali do Klatov, kde jejich syn vystudoval a stal se později vedoucím klatovské odbočky Geodezie.

V kolinecké vile zatím bydleli nájemníci. Delší dobu zde měla úřadovnu zdejší četnická stanice i s bytem pro velitele.

V 50. letech zde bydlel Jan Kopp, narozený 8. 9. 1917, se svou manželkou Marií, narozenou 10. 2. 1922 v Kolinci čp. 38, dcerou Norberta Dolejšího, rolníka z Kolince čp. 38, a matky Marie.

čp. 190 , r. 2010

Později se stali majiteli tohoto domu Alois Dvořák se svou manželkou a dcerou Marií, učitelkou zdejší školy, provdanou za Josefa Marka.

Těmto manželům byl dům po smrti otce Aloise Dvořáka v roce 1973 předán do vlastnictví.

zpět