Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 20 v Kolinci

Čp. 20, parcela č. 25

čp. 20, r. 1971čp. 20, r. 2008

Tento dům je od dávna po chalupě zvaný “u Piťhů“. Při nedostatku písemných pramenů nám, jako už mnohdy, pomáhá určit jeho majitele.

V GK Plánice 55, fol. 28 je uveden kontrakt, v němž uvádějí starou smlouvu z městské knihy fol. 299, která zní:
„Na sv. Vavřince 1606 koupil Tomášek, soused náš, od Václava Vintíře z Vlčkovic dům Hrabačkovský s dědinami, lukami se vším za 77 kop.“

Kdo byl ten soused Tomášek, nelze s určitostí tvrdit. Bylo to jistě osobní jméno a je možné, že pocházel z rodu Aptů,ve kterémžto rodě se Tomášové vyskytovali a kteří zde později hospodaři.

Dle berní ruly zde hospodařil okolo r. 1654 Pavel Apt, který se dne 27. 9. 1644 oženil s Kristinou Pajdumovou, dcerou Pavla Vlčka z Bernartic. Apt byl po více let rychtářem. Jejich děti byly:
Petr nar. 31. 5. 1649,
Kristina nar 21. 5. 1651,
Tomáš nar. 25. 12. 1655,
Kristina nar. ? vzala si dne 29. 1. 1690 Henricha Newe.

V revizitaci berní rully je jmenován majitelem Tomáš Apt se ženou Annou. Jejich děti:
Anna nar. 17. 12. 1663,
Eva nar. 27. 12. 1673,
Lidmila nar. 10. 8. 1678,
Pavel nar. 7. 10. 1685,
Jan nar. 5. 4. 1688.

Z další členů tohoto rodu je znám Jakub Apt s manželkou Dorotou a dětmi.

Jakub Apt byl udáván jako tesař. Po smrti manželky Anny se Jakub Apt oženil podruhé dne 19. 5. 1682 a vzal si za ženu Kateřinu. V knize zádušní z r. 1673 a další roky je udáván dům názvem Stankovský neb Pajdumovský. V r. 1695 udává tato kniha majitele Matěje Piťhu. Na statku je udávána jedna železná kráva.

Tu se nám tedy ozývá prvně jméno Piťhové nebo jinak psáni i Viťhové.

Nejstarší tohoto příjmení je Pavel Viťha, který se dne 1. 8. 1655 oženil s Lidmilou, dcerou Matěje Velhartického, se třemi dětmi:
Jan nar. 15. 5. 1656,
Matěj nar. 13. 3. 1666,
Anna nar. 25. 10. 1663.

Další tohoto příjmení byl Václav, sluha kolinecký (Viťha) s manželkou Dorotou a dětmi:
Kateřinou nar. 12. 4. 1647,
Matějem nar. ?,
Jiřím nar. ?.

Dne 24. 10. 1655 se oženil Matěj Viťha, syn Václava, kolineckého sluhy s Kateřinou po Martinovi Jeršovi.

Druhý syn Václava, kolineckého sluhy, byl Jiří Viťha s manželkou Kateřinou, dcerou rovněž kolineckého sluhy. Měli dvakrát dvě dvojčata:
Adam a Václav nar. 31. 5. 1656,
Václav a Jiří nar. 5. 8. 1657.

Pravděpodobně synem Pavla Viťhy byl Matěj Piťha, který je uváděn na tomto statku jako majitel s manželkou Lidmilou po Zachovi z Čermné. Jejich děti byly:
Dorota nar. 4. 2. 1698,
Václav nar. 20. 9. 1699,
Jan a Matěj nar. 20. 9. 1702,
Jiří nar. 30. 7. 1705,
Antonín nar. 7. 4. 1707,
Anna nar.23. 5. 1710.

Nestálost příjmí a nedostatek pramenů zabraňuje sledovat se vší určitostí další majitele až v r. 1765 je možno tvrdit, že majitelem tohoto domu byl Václav Sýkora, kolář, syn Matěje Sýkory (snad majitele čp. 18) s Dorotou rozenou Dolejší z Ujčína. Zde se jim narodily tyto děti:
Václav nar. 29. 9. 1765,
Jan nar. 18. 12. 1767,
Tomáš nar. 6. 2. 1770,
Jan nar. 28. 3. 1775,
Jan nar. 6. 7. 1776.

Kdy zemřel Václav Sýkora, není známo, ale již 16. 5. 1779 se narodil syn Jan Šimonovi Pavlíkovi, syna Jana Pavlíka z Vlčkovic, a Dorotě, vdově po Václavu Sýkorovi. Dne 28. ledna 1800 prodal Šimon Pavlík toto hospodářství Josefu Pitulovi, šenkýři z Buršic, který hned 4. února 1800 odevzdal dům své schovance Josefě, dceři Ondřeje Lovčíka (Kocíka?), sedláka z Vlčnov a jejímu manželovi Jakubu Maxovi. Ještě v tomto roce zemřel novým majitelům syn Jakub, 4 roky starý, syn Matěj, 1 rok starý a za dva dny po něm dne 3. 5. 1800 zemřela Magdalena, manželka Josefa Pitule, v 68 letech. Nebyl to šťastný začátek života v novém domově. Zde se narodily manželům Maxovým ještě dvě děti.
Vojtěch nar. 11. 4. 1801,
Josefa nar. 19. 2. 1804.

Druhý den po narození této dcery dne 20. 2. 1804 prodal Jakub Maxa dům čp. 20 Tomáši Čapkovi, panskému vrátnýmu a jeho druhé manželce Maří Magdaleně rozené Kirchnerové z Buršic. První jeho žena Eva zemřela dne 18. 5. 1786 v 28 letech. S tou měl syna Tomáše narozeného dne 21. 12. 1782. Druhé manželce se narodily tyto děti:
Maří Magdalena nar. 2. 1. 1788,
Anna nar. 10. 11. 1788 (sic!),
Matěj nar. 13. 1. 1790,
Matěj nar. 22. 2. 1792,
Prokop nar. 1. 7. 1793.

Není známo, proč Tomáš Čapek prodal tento dům za několik měsíců Vojtěchu Hejtmánkovi a jeho manželce Magdaleně a sice dne 5. června 1804. Třebaže byl novým majitel už poměrně stár, hospodařil na statku 16 let, než předal dům dne 2. 2. 1820 svému synovi Jakubovi Hejtmánkovi a jeho manželce Anně po zemřelém Františkovi Puchingerovi (Prunerovi), sousedu z Velhartic a matky Marie též z Velhartic. Dvě první děti se narodily v čp. 26 a čp. 17 a další v tomto čp. 20. Později vdova Anna si vzala 26. 1. 1836 Josefa Járu z Horažďovic.
Kateřina nar. 26. 1.1821, zemřela 13. 2. 1821,
Václav nar. 29. 9. 1822,
Josefa nar. 7. 11. 1824,
Marie Anna nar. 23. 1. 1827,
Joachim Josef nar. 29. 4. 1829,
Michal nar. 15. 6. 1831, zemřel 8. 4. 1833 na spálu,
Terezie Marie nar. 8. 9. 1833.

Dne 15. 9. 1822 zemřela Magdalena Hejtmánková v 65 letech a dne 26. 12. 1625 výměnkář Vojtěch Hejtmánek v 75 letech na mrtvici. Hospodář Jakub Hejtmánek prodal dům čp. 20 dne 22. 6. 1833 za 1242 zl. konv. měny Janu Brejchovi a jeho manželce Anně, dceři Matěje Krále, chalupníka v Ujčíně čp. 7 a matky Terezie Dolejší z Kolince. Předtím bydleli v čp. 37, žádné z těchto dětí se nenarodilo v čp. 20, pouze smrtelná lože v mladém věku:
Jakub nar. 27. 5. 1809,
Josef nar. 12. 3. 1811, zemřel 13. 1. 1840 v čp. 20, hlíza v krku,
Jana nar. 25. 10. 1813,
Anna nar. 5. 6. 1815, zemřela 3. 1. 1840 v čp. 20 na vodnatelnost,
Marie nar. 14. 9. 1818, zemřela 13. 12. 1818,
Jana nar. 30. 7. 1821,
Marie nar. 28. 11. 1824,
Barbora nar. 15. 6. 1829, zemřela 10. 11. 1849 v čp. 20 na tyfus.

Jakub Hejtmánek zde musel žít i po prodeji domu, poněvadž dne 15. 1. 1835 tu v 45 letech zemřel na „horkou nemoc“.

Svatební smlouvou ze dne 27. 1. 1842 byl připsán dům Josefu Faltýnovi, synu Tomáše Faltýna, sedláka z Chlistova čp. 19 a matky Marie, rozené Babkové z Chlistova čp. 17, který si vzal za manželku Marii, dceru Jana Brejchy. Jejich svatba se konala o pár dní později dne 31. 1. 1842. Byl to první Faltýn v Kolinci.

Jak bylo velké toto hospodářství ukazuje stabilní katastr.

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať166louka130 s54 kr1.
Místní trať198pastvina155 s7 kr2.
Místní trať199pastvina85 s4 kr2
Místní trať200pastvina265 s12 kr2.
Místní trať201pastvina1135 s50 kr2.
Místní trať202skála125 s--
Místní trať203skála50 s--
Místní trať204skála60 s--
Místní trať205pastvina55 s2 kr2.
Místní trať206pole a)2 j12 zl2.
pole b)2 j 835 s8 zl 50 kr3.
Místní trať246pole1 j 545 s8 zl 2 kr2.
Hůrka275pole2 j 1415 s17 zl 18 kr2.
Hůrka276pastvina420 s18 kr2.
Hladomře 723pole1040 s3 zl 54 kr2.
Hladomře 724louka1120 s7 zl 5 kr3.
Hladomře 725pole545 s2 zl 2 kr2.
Hladomře 735louka1 j 70 s4 zl 21 kr3.
Hladomře 742pastvina50 s2 kr2.
Hladomře743pole a)1 j 1000 s5 zl 41 kr3.
pole b)1 j 915 s2 zl 53 kr4.

V tomto čp. se narodily manželům Faltýnovým tyto děti:
Matěj nar. 29. 7. 1843,
Josef nar. 15. 7. 1646,
Tomáš nar. 16. 12. 1850, zemřel 10. 5. 1853 na popáleniny,
Chlapeček nar. 30. 6. 1860, mrtvě narozený.

Druhorozený syn Josef Faltýn se oženil s Josefou, dcerou Jakuba Primasa, sedláka z Hrádku čp. 15 a matky Magdaleny, roz. Kutilové, sedláka z Hrádku čp. 4. Měli řadu dětí:
Marie nar. nar. ?. 1876, oddána 14. 7. 1894 s Karlem Rosenauerem, mlynářem v Tedražicích čp. 45,
Josefa nar. 15. 3. 1880, zemřela v Tedražicích 2. 12. 1952,
Karolina nar. 26. 10. 1882, oddána 15. 2. 1905 s Janem Kurcem, rolníkem v Chaloupkách čp. 37,
Anežka nar. 28. 2. 1885, zemřela 26. 6. 1891,
Josef nar. 11. 5. 1887, oddán 7. 10. 1911 s Rosalií Rendlovou,
Karel nar. 12. 3. 1889, oddán 16. 11. 1912 s Josefou Teršovou ze Zbynic,
Anežka nar. 29. 12. 1891, oddána 26. 11. 1912 s Františkem Kohoutem, kovářem v Čermné čp. 16,
Josefa nar. ?, oddána s Josefem Ludvíkem, mlynářem z Dolní Lhoty.

Po Josefovi Faltýnovi zdědil dům čp. 20 jeho syn Karel, který se dne 16. 11. 1912 oženil ve Zbynicích s Josefou, dcerou Antonína Trše, rolníka ve Zbynicích čp. 17 a matky Františky rozené Procházkové z Malonic čp. 42, narozenou dne 25. 8. 1892 ve Zbynicích.

Narodily se jim dvě děti, které brzy po narození zemřely:
Karel nar. 2. 11. 1913, zemřel 4. 11. 1913,
Václav Viktor nar. 27. 9. 1914, zemřel 21. 11. 1914.

zpět