Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 21 v Kolinci

Čp. 21, parcela č. 26,

čp. 21, r. 1971čp. 21, r. 2008

Historie tohoto domu, který tvoří rušivý zub v západní frontě usedlostí v horní části náměstí, je nám známa z poměrně dávné doby díky kontraktům uloženým v GK Plánice. Zde fol 34 uvádí odkazy na starou městskou knihu s uvedením bývalých majitelů:
"R. 1553 koupil Jan Kučera od Jiřího Poláka dům za 31 kop. Na sv. Markytu 1554 prodal Jan Kučera dům Pavlovi Kavkovi za 36 kop míš. R. 1557 prodal Pavel Kavka chalupu Janu Votíkovi za 36 kop. Na sv. Jiří 1564 prodal Jan Votík chalupu s trávníčkem při chalupě Ondřejovi ševci jinak Psíkovi za 36 kop míš".(fol 43, 49, 67, 115).

Po této době nastává stoletá mezera ve znalostech, kdo hospodařil na této chalupě.

Teprve berní rula z r. 1654 hovoří o tomto domě, jejž nazývá Kopřivovský, a klasifikuje jej jako úplně pustý.Velikost jeho je označena kategorií 8 za osedlého. Rolí měl asi 6 strychů. Podle knihy zádušních počtů z r. 1674 vázla na gruntě 1 kopa, z níž se platilo 6 gr a 2 železné krávy po 4 gr.

čp. 21, r. 2020

Od r. 1672 na chalupě hospodařil Jakub Jirkovský, panský šafář. Jeho manželka je neznáma a z dětí pouze syn Jan, nar. ?‚ a dcera Dorota, nar. 2. 3. 1644. Tento Jakub Jirkovský zemřel 6. 12. 1700 ve věku 101 let.

V r. 1677 se poznamenává v počtu zádušním “praví se býti týž grunt bez luk i dědin“.

V r.1689 hospodařil na chalupě jeho syn Jan Jirkovský jinak Rybák s manželkou Dorotou, která zemřela 8. 11. 1699. Jejich děti byly:
Dorota nar. 3. 12. 1672,
Anna nar. 20. 12. 1676,
Kateřina nar. 27. 1. 1681,
mrtvé dítě nar. 1. 8. 1683.

Jan Jirkovský hospodařil na této chalupě až do r. 1697, kdy začal hospodařit Václav Bižaur, který jest uváděn hospodářem v r. 1714 a 1722. V tomto roce 1722 měl 2 strychy a půl věrtele polí a luk pod půl vozu. Jeho manželka byla Dorota Drchalka.

Po něm snad hospodařil jeho syn Jiří Bižaur, který byl čtvrtý mezi těmito svými sourozenci.
Anna Marie nar. 23. 3. 1693,
Kateřina nar. 23. 3. 1696,
Václav nar. 17. 8. 1698,
Jiří nar. 8. 8. 1701,
Jan nar. 10. 2. 1704,
Fridrich Václav nar. 5. 6. 1708,
Adam nar. 30. 12. 1710.

Oba rodiče pracovali v panském dvoře. Otec zemřel 6. 8. 1732.

Jiří Bižaur měl za manželku Rozinu dceru Štěpána Luňáka z Hor Matky Boží. Měli řadu dětí:
Matěj nar. 10. 1. 1724,
Matěj nar. 26. 2. 1729,
Václav nar. 20. 3. 1731,
Dorota nar. 30. 1. 1734,
Ludmila nar. 17. 3. 1741.

Syn Jiřího Bižaura Matěj Bižaur si vzal za manželku Alžbětu, dceru Pavla Sejpky ze Střítěže.

Z tohoto manželství se zrodily tyto děti:
Kateřina nar. 21. 10. 1752,
Dorota nar. 15. 6. 1755, zemřela r. 1755,
Vavřinec nar. 29. 7. 1756 zemřel 1756,
Tomáš nar. 17.12.1758, matka Anna,
Anna nar. 2. 2.1761 matka Anna,
Tomáš nar. 9.12. 1763,
Anna nar. 25. 7.1766, vdala se za Petra Pavlíka z Čermné.

Příčina konce majetnictví tohoto domu rodem Bižaurů není známa. Snad úmrtím se nedostávalo mužských potomků. A tak je možné, že se dům dostal do vlastnictví příbuzného Alžběty Sejpkové, Pavla Sejpky, který slouži1 v kolineckém panském dvoře se svou manželkou Marií. Je znám jejich syn narozený 28. 7. 1706 jménem Jakub. Ten se svou ženou Dorotou měl to děti:
Ludmila nar. nar. 29. 3. 1740, zemřela 1740,
Ludmila nar. 13. 8. 1741,
Václav nar. 17. 10. 1743, zemřel 1746,
Alžběta nar. 30. 6. 1746
Terezie nar. 25. 7. 1766, vdala se za Pavla Ouda, syna Václava Oudy, měšťana,
Josef nar. 22. 8. 1753,
Jakub Václav nar. 16. 7. 1757.

Jakub Sejpka zemřel v r. 1761 v 55 letech a jeho manželka Dorota r. 1779 v 75 letech v čp. 21.

Podle záznamu o povinnostech osadníků k faře v Kolinci z r. 1775 hospodaří v tomto roce Václav Sejpka, pravděpodobně poslední syn Jakuba Sejpky, se svou ženou Kateřinou Drozdovou. Měli velký počet dětí:
Anna nar. 19. 7. 1779,
František Jakub nar. 6. 7. 1780,
Jan nar. 5. 9. 1782,
Josef nar. 26. 2. 1785,
Marie nar. 2. 2. 1786,
Terezie nar. 2. 6. 1788,

Anna nar. 27. 5. 1789, vzala si 14. 2. 1813 Františka Wamsera, revírníka, syna Jana Wamsera, sládka, v Kolinci, Petr nar. 25. 6. 1791, matka Kateřina dcera Pavla Brožíka, sedláka z Křížovic, Matěj nar. 8. 8. 1793,
Josef nar. 14. 1. 1796, zemřel r. 1796,
Jan Václav nar. 25. 9. 1797 zemřel r. 1800,
Josefa nar. 18. 5. 1801,
Filip nar. 1. 2. 1803.

Dne 9. 9. 1813 se oženil syn Václava Sejpky Petr Sejpka s Annou, dcerou Jana Wamsera, bývalého sládka v Kolinci, a matky Sukovy z Čachrova. Oběma novomanželům bylo 22 let. Jejichž manželství však bylo krátké. Petr Sejpka zemřel dne 5. 3. 1818 v 27 letech na TBC. Po něm zůstaly dvě děti:
Jiří nar. 31. 3. 1814,
Marie nar. 25. 3. 1816.

Brzy po synovi dne 1. 6. 1818 zemřel i otec Václav Sejpka rovněž na TBC, jeho žena Kateřina až 24. 11. 1832. Dne 7. 5. 1835 přebírá hospodářství po zemřelém Petru Sejpkovi nezletilá dcera Marie Sejpková, která si vzala za manžela Františka Aschenbrennera, mydláře, syna po Františku Aschenbrennerovi, býv. obročním v Hrádku a matky Kláry rozené Pflanzrové z Prášil. Svatbu měli 11. 11. 1834, ženich byl 24 letý a bydlel v čp. 55, nevěstě bylo 19 let.

S tímto Františkem Aschenbrennerem, který se sem vlastně přiženil, se přistěhovala i jeho matka Klára (zemřela zde 15. 6. 1841 v 65 letech na TBC, jeho bratr Ignác, který tu zemřel 7. 8. 1843 ve 46 letech na „nervovou horečku“ a strýc nebo děd Jan Aschenbrenner, mydlář, který zemřel 13. 4. 1842 v 75 letech na krvotok. S těmito se dostalo do Kolince i nové příjmění. V té době dostala usedlost název po chalupě “u Pustajů“, protože všichni Aschenbrennerové byli psáni přízviskem „Pustej“, “Pustaj“ i „Pustay“. Toto bylo uváděno i v matrikách, např. Jan Pustay, mydlář, recte Aachenbrenner. Důvod pro toto názvisko je neznám.

Manželé František a Marie měli tyto děti:
Josef nar. 8. 10. 1836, který zemřel 14. 4. 1854 jako student VI. tř. gymnasia v Klatovech na „chronický průjem“,
Václav nar. 24. 11. 1847,
Josef nar. 17. 2. 1855, zemřel 24. 6. 1878 na TBC.

Podívejme se, jaká byla velikost této chalupy podle pozemků ve stabilním katastru:

Místní trať154pole750 s4 zl 27 kr1.
Místní trať165louka50 s21 kr1.
Místní trať248pole1450 s5 zl 26 kr2.
Hůrka266pole a)1385 s8 zl 14 kr1.
pole b)400 s1 zl 30 kr2.
Hůrka302pastvina125 s5 kr2.
Hůrka303pole2 j 415 s13 zl 33 kr2.
Hůrka304pastvina50 s2 kr2.
Hůrka386louka1 j 1360 s12 zl 2 kr2.
Hůrka u Kalného potoka519pole860 s59 kr4.
Hůrka u Kalného potoka520pastvina115 s5 kr2.
Hůrka u Kalného potoka521pastvina40 s2 kr2.
Hůrka u Kalného potoka522pole755 s52 kr4.
Zářečí547louka840 s2 zl 11 kr2.
Hladomře 656louka245 s1 zl1.
Hladomře 714pole660 s2 zl 29 kr2.

František Aschenbrenner měl v tomto domě obchod, prodával tabák a s majetkem rostl i jeho vliv v obci. Okolo r. 1865 byl v Kolinci purkmistrem. Jeho potomci se odstěhovali do Sušice. Od 9. 10. 1883 se tento dům stal majetkem Karla Jelínka, truhláře, syna Matěje Jelínka, souseda v Kolinci čp. 19 a matky Marie, dcery Vojtěcha Drhy, souseda v Kolinci. Jeho žena byla Marie, dcera Jana Ulricha, mlynáře v Zavlekově čp. 42 a matky Rosalie, dcery Dominika Blažeje, revírníka v Měřenicích. Manželé bydleli dříve v Kolinci v čp. 104, kde se jim narodily tyto děti: Karolina nar. 22. 1. 1861, další dcera Anna zemřela 30. 12. 1870 v 13 a půl roce na zánět mozkových blan.

Rodiče slavili sňatek 9. 2. 1858, ženich byl 29 letý, nevěsta 31 letá. Jejich dcera Karolina se dne 7. 10. 1884 vdala za Jindřicha Boudu, 28 letého tovaryše krejčovského, syna Antonína Boudy, mistra krejčovského v Kolinci čp. 114 á matky Barbory, dcery Vojtěcha Holečka, domkáře v Kolinci čp. 87. Jindřich Bouda měl v tomto domě obchod. Narodily se jim tyto děti:
Anna Marie nar. 22. 7. 1885, oddána s Ed. Terzlem v Liticích,
Marie Anežka nar. 17. 1. 1888, oddána 2. 6. 1920 S Václavem Mourečkem, četnickým strážmistrem v Klatovech,
Karel Jakub Ant. nar. 1. 6. 1893,
Jindřich nar. 28. 7. 1897, oddán 29. 11. 1924 s Otylií Mikovou v Praze - Smíchově.

Od 2. 1. 1918 se stal majitelem Karel Bouda, který se později odstěhoval do Plánice. Jindřich Bouda se trvale usadil v Praze a rod Boudů v Kolinci zanikl. Od 4. 6. 1923 se stal majitelem Petr Suk, dříve soused v Kolinci čp. 44, syn Josefa Suka, stokaře v Kolinci čp. 1, a matky Josefy rozené Veberové z Kolince čp. 38. Narodil se v Kolinci č.1 dne 30. 6. 1878. Jeho manželkou byla Anežka, dcera Vavřince Rubáše, chalupníka V Koníně čp. 1 a matky Františky rozené Kutilové v Koníně čp. 1, kde se také Anežka narodila dne 10. 2. 1882.

V Kolinci čp. 44 se jim narodily tyto dcery:
Anežka Františka nar. 29. 2. 1916,
Františka Marie nar. 28. 1. 1918, oddána 7. 2. 1937 v Praze s Antonínem Týblem.
Rodiče byli oddáni ve Velharticích 26. 5. 1903.

Tento dům poskytl byt více nájemníkům, z nichž udávám některé. Z čp. 4 se sem přistěhoval Josef Kopa,“c. k. sanitrník“, jemuž se zde 8. 5. 1825 narodil syn Jan. ne 21. 4. 1850 se zde narodila dcera Anna Prokopovi Štroblovi, kožišníku a jeho manželce Kateřině rozené Motlové (viz čp. 13).

Karlu Šmrhovi, mistru sedlářskému, synu Vojtěcha Šmrhy, měšťana z Rábí čp. 9, a matky Barbory, dcery Vavřince Voříška, sedláka z Cimic čp. 56, a jeho manželce Kateřině, dceři Václava Stulíka, mlynáře v Rábí čp. 1 a matky Marie, dcery Antonína Touška, hospodského z Malého Boru, se zde narodily dvě dcery:
Anna nar. 5. 7. 1880,
Marie nar. 26. 9. 1882, když předtím se jim v čp. 49 narodil syn Václav Vojtěch 7. 11. 1878.

Od r. 1923 zde měl obchod Josef Brückner s manželkou Marií rozenou Dubanovou z Myslivi čp. 9. Jejich dcera Helena, narozená 3. 4. 1902 v Písku si vzala dne 11. 11. 1923 Václava Virta, obchodníka v Kolinci čp. 52 syna Josefa Virta, polodvorníka z Mochtína čp. 6 a matky Marie, rozené Babkové z Mochtína čp. 14, narozeného v Mochtíně čp. 6 dne 2. 10. 1889.

zpět