cp180
Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 210 v Kolinci

Čp. 210, parcela č. 235

čp. 210 , r. 1979 Při rozcestí silnic do Vlčkovic a do Buršic postavil na levém břehu Kalného potoka rodinný domek Václav Kohout, narozený 3. 4. 1907 v Buršicích čp. 26, kolářský dělník, syn Matěje Kohouta, listonoše na odpočinku v Buršicích čp. 26, a matky Johany rozené Švecové z Buršic čp. 26.

čp. 210 , r. 2010

Dne 12. 2. 1931 se oženil s Marií, dcerou Václava Kněze, tesaře a domkáře v Kolinci čp. 125, a matky Josefy rozené Malé z Kašovic čp. 1, narozenou dne 23. 11. 1908 v Kašovicích čp. 10.

Manželům Kohoutovým se narodily tyto děti:
Emilie nar. ?,
Irena nar. ?, provdaná za Františka Frančíka (viz čp. 187).

V podkroví tohoto domku bydleli nájemníci, většinou učitelé:
Josef Šustr a Milena Votýpková, později oba v Mariánských Lázních jako manželé,
Marta Potužníková později provdaná Faloutová v Klatovech aj.

zpět