cp180
Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 212 v Kolinci

Čp. 212, parcela č. 231

čp. 212 , r. 2010 Tato vilka prodloužila začínající novou řadu domků odbočující od Nádražní ulice směrem severním k ulici Jindřichovické.

Stavěl ji etapově stavitel Jindřich Hošťálek, narozený 24. 6. 1902 v Plánici, se svou manželkou Boženou, dcerou Vojtěcha Máry, penzisty státních drah v Kolinci čp. 153, a matky Boženy rozené Vaníkové z Přešína u Blovic.

V dohotovené vilce s nimi bydleli rodiče spolumajitelky, dále její sestra Marie Matasová, narozená 28. 10. 1901, se svým manželem Artušem Matasem, ředitelem městského úřadu v Plzni v.v. a jejich dětmi Jiřinou a Jiřím.


čp. 212 , r. 2010

Manželství Hošťálkových bylo bezdětné a proto si vzali schovanku Miloslavu Hubertovou, později zdravotní sestru.

V roce 1965 se majitel Jindřich Hošťálek v 63 letech zabil pádem se střechy tohoto domu při odstraňování sněhu.

Později odprodala vdova Božena Hošťálková polovinu domu kameníku Miroslavovi Raškovi z Číhaně a jeho manželce Marii rozené Radové z Velenov a dvě místnosti v přízemí dětem své sestry Anny Janu Zajícovi a Jaroslavě Zajícové provdané Šteiningerové, oběma z Plzně, pro rekreační pobyt.

Po rozvodu manželů Raškových uzavřeli oba partneři nová manželství a každá dvojice si ponechala polovinu prvního poschodí domu.

zpět