cp180
Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 218 v Kolinci

Čp. 218, parcela č. 227

čp. 218 , r. 2010

Před 2. světovou válkou postavil v Nádražní ulici po pravé straně směrem k nádraží prostorný dům zdejší lékař MUDr. František Franěk, dřívější majitel domu čp. 113 v Kolinci (viz toto čp.)

V tomto domě zřídil také jako v bývalém lékařskou ordinaci. Jejich jediná dcera Vladimíra, provdaná Pallová, bydlela v Praze - Bráníku, a tak celé přízemí obýval dr. Franěk s manželkou Otýlií.

V prvním patře bydlela sestra majitele domu se svým manželem - řídícím učitelem v. v. Škopkem. Jeden pokoj byl pronajímán.

Dne 6. června 1945 zemřel dr. Franěk. Jeho ordinace nezůstala dlouho opuštěna. Do poloviny přízemí se nastěhoval MUDr. Emil Vančata‚ narozený 7. 4. 1910, se svou manželkou Annou, učitelkou, narozenou 6. 4. 1919, kteří se později přestěhovali do vlastního domu čp. 233 v Kolinci.

Druhou polovinu domu obývali František a Libuše Márovi, kteří se sem přestěhovali z domu čp. 188 (viz toto čp.!).

V prvním poschodí bydlela dále vdova po řídícím učiteli Škopkovi a jeden pokoj měla v nájmu zdejší učitelka Marie Kůsová, narozená 27. 2. 1924 v Čejkovech. Po úmrtí vdovy Škopkové se tato učitelka odstěhovala do vedlejšího domu čp. 27 stavitele Šaška a do prvního poschodí se nastěhoval František Fous, narozený 18. 12. 1908, dříve kočí ve mlýně čp. 80, později střihač ve zdejší továrně na prádlo, se svou manželkou Růženou, narozenou 25. 8. 1914, švadlenou téže továrny, se třemi syny.

Po přestěhování MUDra Vančaty do vlastního domu převzal jeho byt v čp. 218 Karel Jankovský, narozený 29. 11. 1903 v Předboři, okres Soběslav, syn Karla Jankovského, mlynáře v Předboři, a matky Josefy rozené Jirků ze Štilfridova čp. 13. Jako strážník v Praze VII. se oženil dne 26. 7. 1937 s Marií Senftovou, narozenou dne 4. 12. 1910, v Klatovech, dcerou Františka Senfta, koželuha v Klatovech 77/II a matky Josefy rozené Haškové z Klatov čp. 127. Zde se manželům narodila dcera Marie.

Manželka Karla Jankovského byla sestrou zdejšího faráře Jindřicha Senfta.

Po odstěhování rodiny Fousových do Klatov, rodiny Jankovských na Hořovicko a rodiny Márových do Plzně byl tento dům prodán. Jeho vlastníky se stali:
Dufek Václav jednou polovinou,
Dufek Václav s manželkou Vlastou jednou čtvrtinou,
Dufková Rudolfa jednou čtvrtinou.

zpět