cp180
Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 225 v Kolinci

Čp. 225, parcela č. 229

čp. 225 , r. 2010 čp. 225 , r. 2022 Dalším domem na svahu při Jindřichovské ulici postaveným před 2. světovou válkou, vpravo ve směru do Jindřichovic s arkýřem podepřeným sloupy je čp. 225. Prvním majitelem byla Emma Weigertová provdaná za Josefa Hermanna z Prahy, bratra někdejšího majitele zdejší resturace “ Na Radnici“ Rudolfa Hermanna. Po smrti manžela se majitelka provdala za Leo Mandlera dentistu z Prahy.

V 50. letech bydleli zde tito nájemníci:
Václav Kašák, narozený 13. 9. 1923, se svou manželkou Marií Rajtmajerovou, narozenou 13. 10. 1924 v Kolinci, dcerou Karla Rajtmajera, obuvníka naposledy v Kolinci čp. 139, a matky Boženy rozené Hánové z Tedražic čp. 48. Marie Kašáková zemřela 22. 3. 1979.

Současně s nimi bydlel zde Jan Sova, úředník zdejší továrny na prádlo, narozený 15. 8. 1917, s manželkou Terezií, narozenou dne 11. 1. 1924, dcerou Karla Kupky, cukráře z Kolince čp. 206 (viz toto!).

Naposledy byl tento dům prodán Ladislavu Novákovi, autoklempíři a později zaměstnanci zdejší továrny na prádlo, narozenému 22. 6. 1922, a jeho manželce Zdeňce rozené Kučerové (viz čp. 115).

Manželům se narodili dva synové – Ladislav a Jaroslav, z nichž starší Ladislav zemřel v mladém věku 20 let.

čp. 225 , r. 2022

zpět