cp180
Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 229 v Kolinci

Čp. 229, parcela č. 226

čp. 229 , r. 2010

Výstavbou tohoto popisného čísla se postupně začalo zastavovat obytné sídliště ve Středce za rozcestím silnic do Vlčkovic a Buršic.

Toto popisné číslo postavil Karel Hejduk, narozený 2. 11. 1909, s manželkou Boženou, narozenou 22. 6. 1911. (Poznámka: žijící dodnes 30. 12. 2010)

Manželům se narodily dvě děti:
Karel, který později vystudoval pedagogické gymnázium Sušici a plzeňskou konzervatoř na housle a nakonec se stal členem orchestru Národního divadla v Praze,
Marie, která se provdala za Františka Švarce. Těmto manželům byl domek posléze předán.zpět