cp180
Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 233 v Kolinci

Čp. 233, parcela č. 254

čp. 233 , r. 2010 čp. 233 , r. 2010


Před 2. světovou válkou pomýšlel zdejší lékař MUDr. Emil Vančata, narozený 7. 4. 1910, se svou manželkou Annou, učitelkou, narozenou 6. 4. 1919, postavit dům s lékařskou ordinací i lůžkovou částí. Stavba pokračovala pomalu, válka zabránila jejímu pokračování a tak ještě po válce, když přecházely lékařské soukromé ordinace do státního sektoru, nebyla budova ještě omítnuta. A v tomto stavu ji převzal okresní ústav národního zdraví. MUDr. Vančata se stal obvodním lékařem pro Kolinec a široké okolí.

Lékař dr. Vančata se odstěhoval z Kolince a působil v Plasích, v Tachově aj.

V domu čp. 233 bydleli s manžely Vančatovými syn Ivan, matka majitele, která zde umřela, a jeho sestra Zdeňka provdaná Schusswohlová, narozená 27. 7. 1911.

zpět