Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 24 v Kolinci

Čp. 24, parcela č. 29

čp. 24 uprostřed, r. 1971čp. 24, r. 2008

Tento dům, dlouho zvaný “u dolejšího kováře“, byl rozsáhlejší, poněvadž až do 21. 8. 1779 k němu patřil i rohový dům dnešního čp. 25. První z přesně určených majitelů tohoto domu čp. 24 můžeme jmenovat Václava Jílka, kováře, syna po Ondřejovi Jílkovi, pravděpodobně sousedu z Kolince čp. 5, který měl za manželku Dorotu kolářovic z Chlistova, s níž měl první čtyři děti:
čp. 24 s roletou obchodu s drogist. zbožím Fr. Přády, za rohovým domem Fr. Leče Jakuba Josefa nar. 4. 10. 1693,
Kateřinu nar. 19. 3. 1696,
Annu nar. 16. 2. 1698,
Salomenu nar. 13. 8. 1700.

Při porodu této dcery Salomeny matka Dorota zemřela. Vdovec Václav Jílek se dne 30. 1. 1701 oženil podruhé s Dorotou, dcerou Jiřího Karla, mlynáře z nového mlýna, se kterou se mu narodily další děti:
Václav nar. 5. 12. 1701,
Bernard Antonín nar. 10. 1. 1703,
Marie nar. 26. 6. 1704,
Matěj Antonín nar. 20. 10. 1705,
Antonín Ondřej 1. 3. 1707,
Jan nar. 5. 5. 1709,
Marie nar. 14. 5. 1711,
Rozina nar. 7. 7. 1715,
Dorota nar. 30. 9. 1720,
Vít nar. 26. 6. 1727.

Dne 9. 8. 1735 převzal s povolením pana Františka Karla svobodného pána z Villani, dědičného pána Na Kundraticích, Dobré Vodě, sv. Vintíři, hejtmana kraje prácheňského, nyní admistrátora v Čechách “sekvestirovaných“ statků hraběte Františka Terzi di Sissa, Václav Jílek od otce svého Václava Jílka “ poloviční živnost“. Stavení, vystavěné z vrchnostenských prostředků v 70 sázích, bylo prozatím bez “šacunku“ (ohodnocení) a bez zápisu. Proto nyní za přítomnosti primase Václava Čapka, rychtáře Václava Krále a konšela Vojtěcha Javorského byl počítán sáh po 45 kr., čili celkem 52 zl 30 kr. Budovy jako sešlé nebyly odhadovány. Stejně k stodoly, kovářská dílna ‚(nyní čp. 25) s pokojíčkem, síní, kuchyňkou a sklepem, což si sám vystavěl Václav Jílek starší na svůj náklad 150 zl, bylo nyní přiřknuto Václavu Jílkovi mladšímu. Zavázál se při tom svého mladšího bratra (kterého?) řádně vyučiti kovářství.

Václav Jílek mladší měl za manželku Kateřinu, dceru Václava Čapka, souseda v Kolinci čp. 22. Manželé měli tyto děti:
Jana nar. 25. 6. 1730, zemřela r. 1773,
Václava Matěje nar. 28. 2. 1735, stal se knězem v Parmě v Itálii,
Dorotu nar. 29. 7. 1737,
Ludmilu nar. 11. 6. 1739,
Tomáše nar. ?.

Po Václavovi Jílkovi zdědil dům nejmladší syn Tomáš a menší domeček, kovářskou dílnu,(dnešní čp. 25) jeho bratr Václav. Poněvadž byl knězem v Itálii, hospodařil na něm bratr Jan. Když tento Jan v r. 1773 zemřel, přivtělil Tomáš tento domek ke svému hospodářství. Vznikl spor, poněvadž tu byla ještě sestra Dorota, která si činila na domek nárok. Tomáš se ohražoval tím, že živil po více let nemanželské dítě Doroty Rosalii (rozenou Bajerovou). Pater Václav Jílek postoupil však domeček své sestře Dorotě listem odeslaným z Parmy dne 27. 7. 1779. Na základě tohoto listu postoupil Tomáš Jílek domek sestře Dorotě dne 21. 8. 1779. Tím bylo vytvořeno definitivně nové popisné číslo 25, jehož další osudy jsou popsány pod tímto číslem.

Tomáš Jílek byl krejčím a měl za manželku Ludmilu Královou. Jejich děti byly:
Kateřina nar. 23. 9. 1774,
Matěj nar. 24. 2. 1776,
Anna nar. 21. 5. 1778,
Marie nar. 20. 7. 1780,
Marie nar. 8. 11. 1783,
Kateřina nar. 19. 4. 1784,
Alžběta nar 1. 11. 1786,
Alžběta nar. 15. 6. 1788.

Tomáš Jílek zamřel někdy mezi roky 1790 - 1795. Dne 4. 8. 1799 postoupila Ludmila Jílková rozená Králová hospodářství svému synovi Matějovi Jílkovi, který si vzal za manželku Josefu, dceru Tomáše Němce, sedláka z Mokrosuk čp. 17. Zde se jim narodily tyto děti:
Jan nar. 17. 10. 1800,
Václav nar. 16. 1. 1803,
Rozaria 7. 6. 1804.

Matěj Jílek zde nebyl dlouho majitelem. Dne 26. 5. 1806 prodal dům čp. 24 Blažejovi Čechovi, o němž bude pojednáno u čp. 28. Ten držel dům jen do 28. 8. 1809, kdy jej vyměnil s Jakubem Dolejším za jeho hospodářství čp. 28. Tento dům čp. 28 byl zván po chalupě “U sklenářů“ po dlouhá léta. I když se nyní býv. majitel přestěhoval do čp. 24, říkali někteří lidé i tomuto domu čp. 24 “u sklenářů.“

Jakub Dolejš byl tkadlec a též mistr zednický. Byl synem Petra Dolejšího a matky Ludmily rozené Vondrovské z Kolince. Na hospodářství čp. 28 se přiženil, když si vzal za manželku Annu, dceru Františka Klenovskýho. Jejich děti byly početné:
Kateřina nar. 21. 11. 1782,
Josef nar. 10. 3. 1785,
Jan nar. 29. 1. 1786,
Anna nar. 1. 10. 1788, oddána 24. 11. 1807 za Jana Sušickýho, zedníka z Mlázov,
Josefa nar. 19. 3. 1791, zemřela r. 1795,
Štěpán nar. 1. 9. 1793, zemřel 1794,
Vojtěch nar. 15. 4. 1796, zemřel r. 1800,
Marie nar. 6. 11. 1798, zemřela r. 1800,
Jakub nar. 1. 5. 1801,
Josefa nar. 11. 2. 1803,
Jana nar. 30. 1. 1805,
Antonín nar. 11. 6. 1809.

Dne 24.4.1831 převzal po zemřelém Jakubovi Dolejším dům čp. 24 jeho syn Jan Dolejší, pekař. Ten dlouho předtím bydlel zde se svou ženou Kateřinou, dcerou Václava Kroupy, šafář v Hradišti čp. 1 a matky Kateřiny Turkové z Čejkov. I oni měli četné potomstvo:
Marie nar. 20. 8. 1814,
Anna nar. 22. 10. 1815, zemřela 5. 5. 1819,
Anna Marie nar. 1. 2. 1818,
Anna nar. 7. 4. 1820,
Josefa nar. 13. 3. 1822,
Josef nar. 26. 12. 1823,
Jan nar. 15. 4. 1827,
Václav nar. 13. 2. 1829.

Dne 25. 5. 1829 zde zemřela v 61 letech na TBC Anna Dolejší rozená Klenovská, jako vdova výminkářka. Dne 15. 1. 1835 zemřela žena majitele -Kateřina Dolejší ve 40 letech na TBC.

Dne 8. 11. 1842 se oženil syn Jana Dolejšího Josef Dolejší, 19 letý s Marií, 18 letou dcerou Matěje Jelínka, souseda v Kolinci čp. 44 a matky rozené Drhové z Velkého Boru čp. 3, dcera Vojtěcha Drhy z Kolince čp. 49. Předtím dne 6. 4. 1842 převzal Josef Dolejší jako mistr pekařský dům čp. 24. Manželé byli obdařeni četným potomstvem:
Jan nar. 23.11.1843, zemřel 1. 11. 1844,
Petr Josef nar. 6. 7. 1847,
Josefa nar. 27. 10. 1848,
Marie nar. 21. 9. 1850, zemřela 28. 7. 1851,
Julie nar. 2. 10. 1852,
Marie nar. 14. 11. 1854,
Anna nar. 22. 1. 1859,
Karolina nar. 5. 12. 1860,
Josef nar. 1. 1. 1863,
Filomena nar. 1. 10. 1865.

Rozsah pozemků tohoto čísla popisného za tohoto hospodáře byl takový:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať 49pole1 j 15 s6 zl 3 kr2.
Místní trať50zašlo--2.
Místní trať256pole260 s59 kr2.
Místní trať269cpole670 s1 zl 28 kr3.
Místní trať341pole1 j 900 s5 zl 28 kr3.
Místní trať342pastvina85 s4 kr2.
Místní trať343pastvina115 s5 kr2.
Hůrka352pole1350 s2 zl 57 kr3.
Hůrka539louka1055 s2 zl 45 kr3.
Hůrka595pole395 s1 zl 29 kr2.
Hůrka668louka495 s2 zl 1 kr2.
Hůrka u Kalného potoka669pole170 s38 kr2.

Dne 15. 6. 1880 zemřela manželka Josefa Dolejšího Marie rozená Jelínková v 55 letech na TBC. Josef Dolejší se dne 19. 7. 1881 jako 57 letý vdovec, mistr pekařský, oženil s Annou Skálovou, 56 letou vdovou po Josefovi Skálovi, mistru hrnčířském v Kolinci čp. 77, dcerou Vojtěcha Pohla, zedníka v Kolinci čp. 77 a manželky Amalie, dcery Vojtěcha Abdanka, tkalce z Rumburka.

Dne 3. 6. 1888 koupil tento dům čp. 24 Josef Faltýn, soused z Kolince čp. 20 s manželkou Marií rozenou Brejchovou. Manželé Faltýnovi koupili tento dům jako výminek, když hodlali předat hospodářství čp. 20 předat svému synovi Josefovi a jeho manželce Josefě rozené Primasové.

Od 28. 11. 1906 připadla polovice tohoto domu vnučce manželů Faltýnových Anežce, která si dne 26. 11. 1912 vzala za manžela Františka Kohouta, kováře v Čermné čp. 16, syna Františka Kohouta, mistra truhlářského, z Čermné čp. 16 a matky Anny, rozené Boublíkové z Čermné čp. 13. A tak se počlo říkat tomuto domu opět starým, ale trochu pozměněným jménem po chalupě „U čermenského kováře“. Od 16. 1. 1913 připadl celý dům oběma manželům Kohoutovým. Narodily se jim tyto děti:
Marie nar. ?,
František nar. 26. 10. 1919,
Růžena nar. ?.

Z nájemníků v tomto domě čp. 24 tvořili část manželé provdaných dcer majitelů. Dne 29. 5. 1843 se provdala Marie, dcera Jana Dolejšího, souseda z Kolince čp. 24 a matky Kateřiny rozené Kroupové, šafářské dcery z Kolince čp. 1 ve 25 letech za 26 letého Josefa Kohouta, mistra pekařského z Kolince čp. 7 syna Jakuba Kohouta, souseda z Kolince čp. 42 a Marie rozené Sejpkové z Kolince čp. 21. Těmto manželům se zde narodily první dvě děti a ostatní v čp. 109 a 110. Tyto první děti byly:
Jan nar. 26. 6. 1842, zemřel 15. 10. 1843,
Josef a Eva nar.(dvojčata) 6. 7. 1844, Eva zemřela 8. 4. 1845.

Dne 22. 1. 1878 se provdala Anna, 19 letá dcera Josefa Dolejšího, souseda a mistra pekařského v Kolinci čp. 24 a matky Marie, dcery Matěje Jelínka, souseda v Kolinci čp. 19 za 26 letého Víta Kutila, tovaryše krejčovského z Týnce čp. 49, syna Vavřince Kutila, nádeníka z Týnce čp. 38 a matky Marie, dcery Jakuba Vlčka, tkalce z Nové Vsi u Klatov. V tomto popisném čísle se jim narodila dcera Julie dne 29. ledna 1875.

Dalšími nájemníky byli četničtí strážmistři. První z nich byl František Neuhäupel, syn Františka Neuhäupela, obchodníka v Hostokrejích čp. 30 a matky Josefy, dcery Jakuba Mísa, souseda v Hostokrejích čp. 14 se svou manželkou Alžbětou, dcerou Matěje Holýho, nájemce panského dvora “Bažantnice“ a Malého Boru a matky Kateřiny rozené Knetlové z Hradešic čp. 44 a dcerou Anastazií Alžbětou zde narozenou dne 14. 4. 1885, avšak zemřelou 30. 6. 1893.

Jeho kolegou byl Matěj Halama, syn Františka Halamy, domkáře v Beranově Lhotě čp. 14 a matky Kateřiny rozené Dudkové též z Beranovy Lhoty se ženou Viktorií dcerou Josefa Nováka, rolníka v Chotovinách čp. 2 a matky Anny rozené Polánecké z Chotovin čp. 12. Narodily se jim tu tři děti:
Ludmila Františka nar. 29. 9. 1898,
Marie Anna nar. 6. 12. 1899,
Josef nar. 15. 7. 1901.

Dalším nájemníkem byl Jiří Drha, mistr krejčovský, syn Václava Drhy, domkáře v Kolinci a matky Marie rozené Kopáčkové ze Staňkova čp. 8 a jeho manželka Marie, dcera Jana Poláka, tesařského mistra z Velhartic a matky Františky Kopačkové ze Staňkova čp. 8. Tu se jim narodily děti:
Růžena Marie nar. 30. 8. 1898,
Josef nar. 8. 1. 1900, oddán s Helenou Rážovou ve Středoklukách,
Anna nar. 26. 7. 1902, zemřela 11. 10. 1936,
Marie Kristina nar. 24. 7. 1904 v čp. 31, oddána 5. 2. 1931 s Josefem Štrudlem.

Od r. 1904 zde bydleli manželé Seidlovi, kteří se sem přistěhovali z čp. 2 (viz toto). V tomto čp. 24 jim přibyly další ratolesti:
Václav nar. 5. 10. 1904,
Emanuel nar. 24. 12. 1908, oddán 26. 9. 1937 s Růženou Smolíkovou z Kolince,
Růžena Magdalena nar. 26. 2. 1915, oddána 19. 2. 1939 s Jakubem Stachem ze Smrčí.

zpět