cp250
Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 250 v Kolinci

Čp. 250, parcela č. 284

čp. 250 , r. 2011 Stavební invazi 60. let neunikla ani spojovací cesta mezi Nádražní ulicí a ulicí do Jindřichovic, která je starším občanům známa pod názvem “U Černé kolny“, kterážto hospodářská budova zdejšího panství zde skutečně stála.

Nejprve byla zastavována levá strana ve směru k ulici do Jindřichovic.

První dům od Nádražní ulice postavil Emanuel Makrlík, ředitel školy v Horách Matky Boží, se svou manželkou Marií, narozená v Kolinci čp. 41 jako dcera Petra Kozlíka, rolníka v Kolinci čp. 41 a matky Ludmily.zpět