Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 26 v Kolinci

Čp. 26, parcela č. 30a

zbourané čp. 75, na místě souč. čp. 26 čp. 26, původní budova pobočky Hospodářské záložny v Plánici,  r. 1970

Místo pod touto bývalou chaloupkou patřívalo k čp. 24, které ale dne 10. února 1804 odkoupil Jan Holeček od Matesa Jílka, majitele hospodářství čp. 24. Na tomto místě postavil Jan Holeček chalupu tehdejšího popisného čísla 75.

Švec Jan Holeček měl za manželku Marii, dceru Matěje Krysla, souseda a tkalce z čp. 22 a matky Terezie rozené Formánkové z Klatov. Měli spolu řadu dětí. Před vystavením chalupy se jim narodily v několika popisných číslech:
Jan nar. 6. 4. 1794,
Antonín nar. 2. 6. 1796,
František nar. 1. 10. 1798, zemřel r. 1800,
Anna nar. 1. 8. 1801,
Magdalena nar. 24. 2. 1804, zemřela jako svobodná nádenice v tomto čp. 26 dne 9. 1. 1876,
František nar. 8. 8. 1806, byl zasypán zeminou dne 9. 7. 1840,
Vojtěch nar. 14. 6. 1809, nar. v čp. 26,
Martin nar. 6. 10. 1810, nar. v čp. 26,
Prokop nar. 2. 7. 1813, nar. v čp. 26.

Mistr ševcovský Jan Holeček zemřel ve své chaloupce dne 26. 8. 1836 v 68 letech na břišní vodnatelnost.

Po něm převzal chalupu druhorozený syn Antonín, který se dne 12. 10. 1841 oženil jako svobodný 45 letý propuštěný kanonýr a domkář s 30 letou svobodnou Josefou, dcerou zemřelého Václava Javorského, bývalého sládka v Mlázovech, později hospodského ve Vlčkovicích čp. 4 a matky Ludmily rozené Pitlové z Tejnice čp. 3.

Antonín Holeček se živil jako domkář a poštovní posel. Vlastnil dva kousky pole na Zářečí (parc. č. 596 o rozloze 390 sáhů s čistým ročním výnosem 1 zl 26 kr a č. 597 o rozloze 125 s s výnosem 28 kr, obě pole byla zařazena do 2. bonitní třídy).

Z jejich manželství se narodily tyto děti:
Petr nar. 28. 12. 1841,
Kateřina nar.1. 1. 1844,
Antonín nar. 15. 8. 1846, zemřel 28. 4. 1847,
Josef nar. 28. 3. 1848, zemřel 1. 5. 1849,
Aloisie Dorota nar. 29. 3. 1850, zemřela 8. 9. 1850,
Julie nar. 12. 2. 1852,
Adolf nar. 8. 6. 1855,
Johana nar. 21. 10. 1858.

Řemeslo ševcovské však v chaloupce nezaniklo. Dne 19. 2. 1849 se oženil dosavad svobodný 55 letý starší bratr Antonínův Jan jako vysloužilý kapitulant a tovaryš ševcovský v tomto popisném čísle s 52 letou Annou, vdovou po Jakubovi Bižaurovi, domkáři v Kolinci čp. 98, dcerou Josefa Kohouta, sedláka z Buršic čp. 7 a matky Rozalie rozené Soukupové z Měřenic čp. 2.

Majitel chalupy Antonín Holeček zemřel dne 31. 7. 1873 v 77 letech na mrtvici. Chalupu převzal jeho syn Adolf, při čemž byl Petrovi Holečkovi, prvorozenému bratrovi, vyhražen výminek.

Adolf Holeček se živil tradičním ševcováním. Za manželku měl Annu, dceru Josefa Ludvíka, krejčího z Kašovic čp. 3 a matky Anny, dcery Ondřeje Kubáta, domkáře z Kašovic čp. 3. V chaloupce spatřila světlo světa tato kupa dětí:
Adolf nar. 31. 1. 1878,
Jan 17. 1. 1880, zemřel 10. 4. 1881,
Josef nar. 28. 2. 1882,
Jan 4. 1. 1884,
Františka nar. 4. 7. 1886, oddána 18. 4. 1927 v Praze VII S Františkem Křivánkem, dne 29. 2. 1936 v Plzni s Bohumilem Plavkou z Kostelce,
Karel nar. 23. 5. 1890, zemřel 23. 4. 1928,
František nar. 7. 3. 1893, oddán 10. 4. 1917 v Kolinci s Annou Votavovou,
Marie nar. 10. 12. 1895,
Anna nar. 1. 9. 1898.

čp. 26 r. 2008 Poslední dcera Adolfa Holečka Anna se provdala dne 12. 2. 1927 za Jana Kohouta, 27 letého syna Josefa Kohouta, rolníka v Mlázovech čp. 44 a matky Kateřiny rozené Majerové z Mlázov čp. 17. Od 24. 10. 1932 se stala Anna Kohoutová majitelkou chalupy až do 10. 7. 1937, kdy chalupu koupila Okresní hospodářská záložna v Plánici. Chaloupka byla zbourána a na jejím místě vyrostla moderní budova s úřadovnami filiálky záložny v přízemí a bytem v prvním patře. Úřadovalo se zde vždy ve středu a v neděli dopoledne.

V důsledku reorganisace našeho peněžnictví byla dnem 31. 5. 1948 výnosem ministerstva financí č.j. 98922/48 - 111/7 z 30. 4. 1948 zrušena tato pobočka Okresní hospodářské záložny v Plánici. Kdo chtěl, mohl si své vklady převést na jediný peněžní ústav „Kampeličku“ v Kolinci v čp. 127.

Moderní budova však sloužila, dále jednak jako úřadovna místního národního výboru v Kolinci i dočasně jako učebna zdejší školy.

zpět