Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 27 v Kolinci

Čp. 27, parcela č. 33, dnes stáje u čp. 28 bez popisného čísla

čp. 27, r. 2022 Tato chalupa byla původně asi pod jedním majitelem s vedlejším domem čp. 28. Majiteli byli bezpochyby sklenářové (později Klenovští, protože dne 10. 8. 1784 prodal František Klenovský starou zpustlou chalupu staršímu bratrovi Václavu Klenovskému, “který ji chce větší postavit“. Dne 9. 12. 1796 odevzdala Anna Klenovská, manželka Václava Klenovského, chalupu své dceři Ludmile a jejímu manželovi Janu Rödlovi, nepoddanému synu Antonína Rödla, purkrabího kolineckého panství. Brzy na to Anna Klenovská dne 19. 8. 1797 zemřela v 65 letech na souchotě.

Většina dětí Rödlových byli chlapci:
František nar.12. 8. 1786,
Jan nar. 15. 9. 1789,
Josef nar. 14. 2. 1792,
Antonín nar. 9. 2. 1793, zemřel r. 1800,
Josef nar. 22. 11. 1795,
Barbora nar. 11. 9. 1798, zemřela r. 1798,
Václav nar. 16. 11. 1799.

Jan Rödl byl později panským mušketýrem, jak je uvedeno při zápisu úmrtí jeho manželky dne 15. 1. 1821, která se dožila 60 let. Dne 26. 2. 1803 prodal Jan Rödl domek Janu Honzíkovi, o němž neznám nic bližšího a ten jej prodal 20. 12. 1818 Antonínu Seybertovi, chalupníkovi z Kolince čp. 89 na Ovčíně a jeho manželce Františce, dceři Dominika Císaře, šafáře z Hrádku čp. 1 a rnatky Kateřiny Vohnoutové z Ústalče čp. 23. Tito maželé ještě na Ovčíné třikrát křtili narozené děvče jménem Anna a ani o posledím nevíme, zda nezemřelo brzy po narození:
Anna nar. 21. 11. 1813,
Anna nar. 8. 4. 1815,
Anna nar. 22. 4. 1817.

Po smrti Antonína Seyberta prodala vdova domek Františku Tomáškovi, tovaryši ševcovskému, synu Šimona Tomáška, sedláka z Podolí a matky Kateřiny rozené Heřmanové z Kolince čp. 6 a jeho manželce Terezii, dceři Jana Dolejšího, mistra kolářského a domkáře z Kolince čp. 39 a matky Marie rozené Kořánové z Jindřichovic.

V tomto domku již tito manželé bydleli od své svatby dne 2. 3. 1829. Polovina jejich dětí se narodila zde v čp. 27:
Karolina nar. 5. 11. 1829,
Jakub nar. 12. 4. 1832, zemřel 19. 7. 1833,
Jakub nar. 14. 6. 1834,
Matěj nar. 17. 2. 1837. Počínaje dalším. dítětem narodily s všechny v čp. 103:

Kateřina nar. 17. 7. 1839, zemřela 29. 10. 1844,
Josef nar. 16. 2. 1842, zemřel 6. 7. 1845,
František nar. 25. 8. 1844, zemřel 8. 3. 1845,
Marie nar. 20. 7. 1846,
Terezie nar. 5. 5. 1849.

Dne 26. 12. 1837 prodal František Tomášek tento domek Aloisii Lembergerové, dceři Josefy Lembergerové, dcery Vojtěcha Lembergera, domkáře z Hrádku. Ta se dne 6. 2. 1838 provdala za Vojtěcha Sosnu, syna Martina Sosny, bývalého domkáře z Cehnic čp. 71 a Marie Velíškové z Radějovic. Tito se zdrželi zde něco málo přes rok. Dne 7. 3. 1839 prodali domek Karlovi Soukupovi, synu Františka Soukupa, hutníka ze Svejkovic čp. 28 a matky Johany rozené Frantové též ze Svejkovic a jeho manželce Evě dceři Kryštofa Steinera, nájemníka z Kolince čp. 33 a matky Marie rozené Haškové z Trnčí (chudenického panství).

Snad tu ještě zůstali jako nájemníci, protože se jim v tomto popisném čísle narodil ještě syn Josef nar. 24. 9. 1844 (otec uveden jako švec). Dne 22. 10. 1846 prodali Karel a Eva Soukupovi domek čp. 27 Tomáši Krislovi, tkalci, synovi Tomáše Krisla, domkáře z Kolince a matky Barbory rozené Vrbové a jeho manželce Marii, dceři Václava Marka, chalupníka z Tedražic. Zde se jim narodily tyto děti:
Albertina nar. 24. 5. 1851, zemřela 12. 7. 1851,
Tomáš nar. 26. 8. 1854.

Není známo, jak dlouho tito manželé drželi domek čp. 27.

V r. 1879 už patřil majiteli čp. 28 až do r. 1908 kdy bylo popisné číslo zrušeno a domek přeměněn ve stáje čp. 28. Popisné číslo 27 bylo přiděleno v 30. letech XX. století nové vilce stavitele Josefa Šaška v ulici k nádraží.

zpět