Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 28 v Kolinci

Čp. 28, parcela č. 32

čp. 28, r. 1972 čp. 28, r. 2008

Tento dům od pradávna zvaný U sklenářů (v poslední době U Žižků) tvoří bod, v němž se „ulice “ (je to název prastarý pro tehdejší snad jedinou ulici) lomí v tupém úhlu k západu.

Jednoho z nejstarších známých majitelů této “živnosti“ udává pozemková kniha z r. 1782 Ondřeje Hrbovice, kde je citováno i fol. 70, nevíme však z kterého pramene. Nejstarší gruntovní kniha městečka Kolince z r. 1544 to není, snad to bude folio staré městské knihy, které se nezachovalo. Abychom si ho mohli časově zařadit, bude vhodné uvést jeho rod se zmínkami, kdy je prameny udávají.

Otec jmenovaného Ondřeje Hrbovic byl Václav Hrb, matka není citována. Jejich děti byly:
Lukeš Hrbovic, zmínka z r. 1549, zemřel r. 1557,
Jiří Hrbovic, zmínka z r. 1553,
Matuš kovář‚ zmínka z r. 1561,
Ondřej Hrb, zmínka z r. 1564.

Další členové rodu, o nichž není možno napsat, v jakém příbuzenském vztahu byli, jsou známi tito:
Tomáš Hrbovic, švec, zmínka z r. 1560,
Martin Hrbovic, zeť Kateřiny Voskové, zmínka z r. 1565,
Vaněk Hrbovic, zmínka z r. 1576.

čp. 28, r. 2019

Jan Hrbovic švec zemřel někdy před r. 1574, z jehož dětí je známa Anna, manželka Jana Hrabačky, kováře.

Nový majitel po Ondřejovi Hrbovi Jan sklenář je citován v matrice jako manžel Lidmily při narození dcery Voršily dne 18. 10. 1626.

V těžkých dobách třicetileté války je osud této živnosti nejasný. I po válce je uváděn jako “ pustý a kolikrát shořelý grunt“. Požáry tohoto domu jsou známy z r. 1659, 1662, 1674. V berní rolli z r. 1654 je uváděn Adam sklenář jako soused. Jeho nám neznámé manželce se narodila 1. 10. 1650 dcera Markyta. Snad zde hospodařil v těchto dobách i Jan Linhart sklenář, po němž kniha záduší kolinecké fary jmenuje tento dům Linhartovský. Adam sklenář je uváděn v kategorii hospodářů osm na jednoho osedlého, role nejsou uvedena a z dobytka pouze 1 kráva. Pozemky si najímal od záduší a v r. 1673 a 1674 místo nájmu “udělal a spravil okna v kostele a poraženo (t.j. sleveno) za ty léta 28 gr“.

Další děti Adama sklenáře nejsou známy. Snad Václav sklenář, uváděný v katastru z r. 1714 a 1722, byl synem Adama sklenáře. Ten vlastnil 2 strychy 2 a půl věrtele polí a luk pod půl vozu. Dalším z tohoto rodu byl rovněž Václav sklenář až ke konci XVII. století, který s manželkou Markétou, dcerou po Petrovi Peřinovi, měl tyto děti:
Jana Jakuba nar. 16. 11. 1690,
Lidmilu nar. 17. 7. 1692,
Matěje nar. 21. 2. 1695,
Jana nar. 2. 11. 1695,
Jiřího nar. 24. 2. 1696.

Tento Václav sklenář byl psán též jako Klenovský. Zde vidíme zajímavou tvorbu příjmení ze zaměstnání. Již jeho syn Jan sklenář s manželkou Dorotou Hromátkovou z Podolí je obecněji psán Jan Klenovský. Narodily se jim tyto děti:
Magdalena nar. 3. 7. 1718,
Marie nar. 5. 3. 1723,
Jan nar. 30. 8. 1725.

Mezi dětmi Jana Klenovskýho není jmenován František Klenovský, který měl za manželku Ludmilu‚ dceru Šimona Holečka z Velhartic. S tou měl dvě dcery:
Kateřinu, nar. 26. 10. 1758,
Annu nar. 24. 3. 1760.

Pravděpodobně po tomto děcku zemřela matka dne 23. 9. 1760 v 29 letech. Druhá žena Františkova Eva, rozená Podpěrová, dala život Anně nar. 7. 1. 1764.

Z rodu sklenářů je ještě jmenován Hons Michl sklenář, psaný též Klenovský a jeho manželka Alžběta, která zemřela 24. 4. 1741. Jejich děti:
Dorota nar. 31. 8.1723, zemřela v 12 letech,
Magdalena nar. 15. 12. 1728, zemřela v 11 letech,
Kateřina nar. 26. 4. 1733,
Václav nar. 5. 1. 1735,
Václav nar. 25. 9.1740, zemřel 1741, při tomto matričnín zápisu otec uveden původně sklenář, pak škrtnut a přepsán na Klenovský.

Dále je uváděn Michal sklenář (udáván též Klenovský), který může totožný s předcházejícím. Manželka je jmenována Zuzana s těmito dětmi:
Magdalenou nar. 20. 2. 1747,
Tomášem nar. 14. 12. 1750,
Annu Marií nar. 9. 5. 1755, zemřela r. 1755. Pravděpodobně drželi někteří z těchto sklenářů chalupu na parc. č. 33 s pozdějším čp. 27.

Majitel čp. 28 František Klenovský neměl mužského potomka a proto předal hospodářství své dceři Anně, která si vzala za manžela Jakuba Dolejšího, tkalce a též mistra zednického, syna Petra Dolejšího, zedníka. Předání se muselo uskutečnit před r. 1775, kdy už je v soupisu farářského desátku na tomto čp. 28 Jakub Dolejší. V tomto domě se jim narodil plný tucet dětí:
Kateřina nar. 21. 11. 1782,
Josef nar. 10. 3. 1785,
Jan nar. 29. 1. 1786,
Anna nar. 1. 10. 1788, provdaná 24. 11. 1807 za Jana Sušickýho, zedníka z Mlázov,
Josefa nar. 19. 3. 1791, zemřela 1795,
Štěpán nar. 1. 9. 1793, zemřel 1794,
Vojtěch nar. 15. 4. 1796, zemřel 1800,
Marie nar. 6. 11. 1798, zemřela 1800,
Jakub nar. 1. 5. 1801,
Josefa nar. 11. 2. 1803,
Jana nar. 30. 1. 1805,
Antonín nar. 11. 6. 1809.

Dne 28. srpna 1809 vyměnil Jakub Dolejší své hospodářství čp. 28 za hospodářství Blažeje Čecha na náměstí čp. 24. Proto se počalo tehdy také na náměstí v čp. 24 říkat po chalupě U sklenářů. Tento název ale později zanikl.

Nový majitel Blažej Čech měl za manželku Alžbětu Koželuhovou (též psanou Tršovou) z Čermné. Jsou známy tyto jejich děti:
Anna‚ nar. r. 1790 zemřela 16. 9. 1837,
Eva. nar. r. 1791, zemřela 9. 1. 1861 v 60 letech jako manželka Jakuba Schweigla z čp. 60,
Mandalena nar. r. 1796, zemřela 9. 6. 1831 v 35 letech na TBC jako manželka Martina Kopáčka.

Blažej Čech hospodařil na statku jen necelý rok, neboť svatební smlouvou ze 24. 12. 1810 odevzdal svůj dům dceři Magdaleně a jejímu manželovi Martinu Kopáčkovi.

Martin Kopáček, syn Josefa Kopáčka, souseda a mistra kovářského z Kolince čp. 8 a matky Terezie rozené Kohoutové, se oženil v 25 letech dne 27. 9. 1810 se jmenovanou již Magdalenou rozenou Čechovou. Měli spolu to děti:
Jakuba nar. 17. 1. 1819,
Petra nar. 28. 6. 1820,
Marii nar. 29. 9. 1824,
Františka nar. 19. 9. 1827.

Martin Kopáček zemřel dne 2. 6. 1837 v 53 letech na “zapálení hřbetního mozku následkem pádu“.

Jeho manželka Madgalena předala hospodářství dne 31. 1. 1845 svému synovi Petrovi Kopáčkovi a jeho manželce Marii, dceři Jana Vališe z Volšov. Rozsah jejich hospodářství podává tento výpis ze stabilního katastru:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať71pastvina55 s7 kr1.
Místní trať72pastvina80 s10 kr1.
Místní trať73pole640 s2 zl 24 kr2.
Místní trať74louka1 j 1435 s12 zl 20 kr2.
Místní trať130pastvina60 s3 kr2.
Místní trať131pole a)1 j9 zl 30 kr1.
pole b)1 j 540 s8 zl 2 kr2.
Místní trať163pastvina160 s20 kr1.
Místní trať403louka1 j 1540 s8 zl 11 kr3.
Hůrka u Kalného potoka423pastvina110 s5 kr2.
Hůrka u Kalného potoka424pastvina45 s2 kr2.
Hůrka u Kalného potoka425pole a)1300 s4 zl 53 kr2.
pole b)1300 s7 zl 43 kr1.
pole c)1385 s3 zl 2 kr3.
Hladomře619louka1005 s4 zl 5 kr2.
Hladomře620pole770 s2 zl 53 kr2.
Hladomře621pastvina100 s4 kr2.
Hladomře622pastvina325 s14 kr2.
Hladomře825pastvina260 s11 kr2.
Hladomře826pole2 j 485 s8 zl 4 kr3.
Hladomře832pole1195 s2 zl 37 kr3.

Když Marie, manželka Petra Kopáčka zemřela dne 2. 1. 1869 v 47 letech na rakovinu žaludku, oženil se Petr Kopáček podruhé a vzal si za manželku Magdalenu, dceru Václava Hány, sedláka v Hrádku čp. 10. Sám však brzy nato dne 4. 8. 1878 zemřel v 59 letech na zápal plic. Vdova Magdalena se nyní stala majitelkou hospodářství, protože jeho polovinu měla připsánu dne 9. 3. 1871 (pravděpodobně při sňatku) a druhou polovinu dostala dne 6. 9. 1678 po smrti manželově.

Nedlouho po smrti Petra Kopáčka vdala se Magdalena za Štěpána Chrousta z Malonic. S ním měla tyto děti:
Karel nar. 5. 2. 1880,
Václav nar. ? 1884.

Dne 23. 4. 1898 koupil Štěpán Chroust s manželkou Magdalenou rozenou Hánovou hospodářství čp. 5, které později převzal syn Karel. Hospodářství čp. 28 dostal polovinou od 14. 6. 1907 jeho druhý syn Václav a druhou polovici počínaje dnem 11. 4. 1911 Václavova mladá 17 letá snoubenka Josefa, dcera Jana Dražky, rolníka ve Sluhově čp. 1 a matky Marie rozené Němcové u Mokrosuk. Svatba se konala 29. 4. 1911.

Václav Chroust hospodařil zde jen do 12. 12. 1914, kdy se stal, novým majitelem Josef Žižka, soused z Kolince čp. 15, syn Vojtěcha Žižky, souseda z Kolince čp. 15 a matky Marie, rozené Novákové z Číhaně čp. 23. Hospodářství nepřišlo do zcela cizích rukou, poněvadž manželka Josefa Žižky Anna, dcera Františka Chrousta, sedláka z Malonic čp. 8 a matky Josefy, dcery Václava Potužníka, sedláka v Maršovicích čp. 2, byla tetou Václava Chrousta. Hospodářství bylo vlastně koupeno pro Josefa Žižku mladšího, narozeného 21. 5. 1885 v Kolinci čp. 15. Dne 8. 5. 1920 převzal od otce hospodářství čp. 28, když se předtím dne 12. 2. 1920 oženil s 23 letou Marií Jílkovou, dcerou Václava Jílka, souseda z Kolince čp. 29 a matky Julie rozené Krýslové z Kolince čp. 22.

zpět