Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 3 v Kolinci

Čp. 3, parcela č. 3.

čp. 3, r. 2008čp. 3. v době I. sv. válkyZjistit majitele tohoto domu stěsnaného na malý prostor, bez dvora a také bez polností je ve starší době opravdu těžké. V soupisu farářských desátků z r.1775 je majitelem čp. 3 František Vondrovský, krejčí. Jeho otec byl Václav Vondrovský, šenkýř na rathause, matka Kateřina, vdova po Danielovi Čapkovi (zemřela 13. 10. 1717). Vlastní matka byla Dorota dcera Jiříka Černíka, kolineckého souseda. Z prvního manželství se narodily tyto děti:
Václav nar. 27. 8. 1710,
Anna a Dorota nar. 10. 4.1716‚ z druhého manželství:
Kateřina nar. 6. 10. 1718,
Josef nar. 13. 4. 1720,
František nar. 9. 1. 1722,
Jan Tomáš nar. 16. 12. 1723,
Jan nar. 26. 6. 1726,
Josef nar. 30. 4. 1728,
Lidmila nar. 30. 4. 1728,
Alžběta nar. 22. 6. 1732

Na tomto domu nebyla povinnost platit ani peněžité desátky ani v naturáliích.

Tato strana náměstí v Kolinci trpěla zhoubnými požáry. Byl to zejména požár v r. 1658, který zničil takměř celý Kolinec. Tato strana utrpěla dalším požárem dne 31. 12. 1713. Další požár v r.1722 zničil domy od čp. 2 až po čp. 8. Není jasno, jakým způsobem se dostal dům, lépe řečeno spáleniště do majetku majitele domu čp. 4. Zápis v gruntovní knize totiž zní: “Dne 29. dubna 1783 prodal Pavel Ouda, držitel domu Královského (čp. 4) Václavu Vondrovskému spáleniště pod č. 3 za 16 zl, aby na tom spáleništi si Václav Vondrovský vystavěl domeček. To se také stalo, poněvadž když si Václav Vondrovský, který byl šenkýřem na rathause, půjčil peníze od Jana kusa, svobodného člověka, jako záruku mu dal Václav Vondrovský jím vystavěný domek čp. 3. Václav Vondrovský, byl rovněž krejčí a měšťan, do r. 1784 na rathause, manžel Ludmily Bartíkové, dcery krejčího z Nalžov. Jejich děti byly tyto:
Marie Anna nar. 10. 11. 1778,
František nar. 23. 4. 1780,
Josefa nar.18. 3.1782,
Maří Magdalena nar. 20. 6. 1784,
Vojtěch nar. 23. 4. 1786,
Kateřina nar. 3. 9. 1788,
Václav nar. 15. 10. 1790¨,
Lidmila nar. 16. 9. 1792,
Ignác nar. 25. 10. 1794,
Josefa nar. 16. 3. 1797,
Markéta nar. 29. 5. 1799 (zemřela 1800).

Bohužel dne 2. ledna 1803 v 5 hodin ráno vyšlehl oheň v čp. 2 nebo přímo v čp. 3 a nově vystavený domek lehl popelem a s ním všechny domy až po čp. 11. A tak dne 2. dubna 1803 mohl Václav Vondrovský předat svému synovi Františkovi Vondrovskému k vystavění domku jen „pospálený plac s těma starejma zděma“.

Nový majitel František Vondrovský se oženil dne 8. 11. 1802 s Annou dcerou Matěje Krysla, souseda z nynějšího čp. 22 a matky Terezie Formánkové. Ženich, krejčí, byl stár 21 let a nevěstě bylo 23 let‚ manželé měli tyto děti:
Eva nar. 15. 4.1804,
Magdalena nar.1. 3. 1806,
Josef Matěj nar. 15. 3. 1806,
Anna nar. 5. 6. 1810,
Jakub Vojtěch nar. 18. 7. 1812,
Kateřina nar. 15. 11. 1814.

Jen prvorozená dcera Eva se narodila v tomto domku čp.3, poněvadž dne 9. května 1806 prodal František Vondrovský svůj domek čp. 3 Václavu Pavlíkovi za 870 zl. Ten měl za manželku Magdalenu dceru Jana Haniše, myslivce z Kašovic a matky Magdaleny Málkové. Těmto se již dne 31. 7. 1807 v čp. 3 narodila dcera Anna Františka. Véclav Pavlík si rozšířil malé prostranství kolem svého domku koupí kousku dvora od čp. 4, jehož majitelem byl Josef Ouda, tři sáhy od pekařovic sklepa (čp. 2) v délce 2 a půl sánu. Současně mu a jeho dědicům, přislíbil Josef Ouda na toto koupené místo svobodný průjezd “skrze Oudovský dům“. Cenu 70 zl zaplatil Václav Pavlík hotově. Koupě ze uskutečnila dne 7. 1. 1807.

Václav Pavlík měl kromě dcery Anny Františky ještě starší dceru Josefu. Její svatby se však již nedožil. Zemřel někdy před rokem 1818. Dne 20. 4. 1818 se Josefa vdala ve 20 letech za Jana Kopáčka, syna po zemřelém Josefu Kopáčkovi, kováři v Kolinci čp. 8 a matky Terezie Kohoutové z Kolince. Dne 25. dubna 1827 byl těmto manželům právně přiřknut domek čp. 3.

I v tak malé chaloupce žili vedle majitele ještě nájemníci. Tak v r. 1822 zde bydlel krátce Jan Zimmermann, mistr truhlářský, syn zemřelého Jakuba Zimmermanna, chalupníka z Malonic.

Dne 9. 11. 1830 se zde v tomto domku oženil podruhé 46 letý vdovec Martin Čadek, mistr mlynářský, syn Josefa Čadka, mistra mlynářského z Tchořovic a matky Kateřiny, s Alžbětou dcerou po Matějovi Kubíčkovi hodináři z Velhartic a maty Kateřiny, 26 letou svobodnou. Jeho syn z prvního manželství s Marií roz. Kruchovou z Kasejovic se oženil dne 22. 11. 1836 s Annou dcerou Joseta Kopáčka, souseda a mistra kovářského z Kolince čp. 8, tedy s příbuznou majitele domku čp. 3. Hned při vstupu do manželství zakoupili si od Josefy Kopačkové domek čp. 3 za 1320 zl ve stříbře. Dne 1. 10. 1841 se jim zde ještě narodila dcera Anna Eva. Příštího roku dne 5. května 1842 prodali Josef a Anna Čadkovi dm čp. 3 s polmi, stodolou i zahrádkou Petru a Anně Matějčkovým za 1580 zl.

Petr Matějček s manželkou Annou, dcerou po zemřelém Matějovi Královi, sousedu a rychtářovi z Kolince čp. 15. Hospodařili na hospodářství čp. 15. Domek čp. 3 koupil pravděpodobně ze spekulativních záměrů. Pozemky připojili ke svému rustikálnímu hospodářství a domek bez polí prodali dne 12. 1. 1844 Františkovi a Marii Jílkovým. Není dosti známo, jakým způsobem majitel domu čp. 3 pozemky získal a kdy.

Nový majitel František Jílek byl synem Tomáše Jílka, mlynáře z “nového mlýna“ a matky Kateřiny dcery Václava Šelera, mlynáře z Puchverka u Petrovic a matky Apoleny Šatrové z Tajnovského mlýna čp. 6. Tento mlýn Tomáše Jílka však „z nedbalosti při rozpouštění másla“ dne 15 dubna 1815 úplně shořel. To snad bylo příčinou toho, že přišel na žebráckou hůl. Jeho manželka Kateřina jako vdova po žebráku Tomáši Jílkovi zemřela dne 28. 2. 1846 v 80 letech v domu čp. 3. Tam také zemřela v 61 letech dne 25. 2. 1864 majitelova sestra Františka Jílková jako podruhyně. Před tím dne 21. 3. 1856 majitelova manželka Marie v 60 letech na tuberkulosu. Dne 23. 11.1858 oženil se František Jílek, domkář v Kolinci čp.3, jako 54 vdovec podruhé. Za ženu si vzal Josefu Kotalovou, dceru Josefa Kotala, podruha v Čermné čp. 41 a matky Kateřiny dcery Šimona Brejchy, chalupníka v Dobršíně 25. Rodiče nevěsty vlastnili v Kolinci domek čp. 76.

Po této svatbě nedržel dlouho František Jílek tento domek. Dne 12. 11. 1860 prodal manželům Václavovi a Josefě Jílkovým za 400 zl rak. čísla.

Od 2. ledna 1869 byl vlastníkem domku Karel Jelínek, mistr truhlářský, syn zemřelého Matěje Jelínka, souseda v Kolinci čp. 19 a matky Marie‚ dcery Vojtěcha Drhy, souseda v Kolinci, s manželkou Marií, dcerou Jana Ulricha, mlynáře v Zavlekově čp. 42. Zde manželům zemřela 13 letá dcera Anna dne 30. 12. 1870 na zánět mozku. Dříve manželé Jelínkovi bydleli v Kolinci čp. 104.

Od 18. 11. 1896 vlastnil dům židovský obchodník Josef Klinger s manželkou Josefou. Jim se narodila v r. 1861 dcera Regina, později provdaná Kafková. Té byl dne 15. 10. 1896 předán domek čp. 3. Žila zde jako vdova asi do r. 1928. Vedla drobný obchod s vejci a houbami. Její vysoká postava, chudě oblečená s hlubokým, chraptivým hlasem byla typickou pro zanikající svět židovstva v Kolinci.

Dceru Reginy Kafkové Josefu si vzal za manželku Václav Lepší. Těmto manželům byl domek předán 2. 9. 1933. Majitelé v domku nebydleli a celý domek byl pronajat.

(Poznámka autora: další majitelé - Picteriová (Bába Picmuchrová), Přáda, Onder).

zpět