Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 30 v Kolinci

Čp. 30, parcela č. 36

čp. 30, r. 1971 čp. 30, r. 2008

Nejstarší známý majitel této chalupy byl Jiří Sládkovic, který ji koupil od pana Jindřicha staršího Koce z Dobrše asi v r. 1609 za 22 kop m. (t.j. pozdějších 36 zl 40 kr rýnských). Původní zápis tohoto prodeje byl ve velké knize fol 76. Jedná se pravděpodobně o starou městskou knihu kolineckou, v jejímž torse však toto folio není nebo je nečitelné. Opis zápisu se zachoval v gruntovní knize sign. Plánice fol. 12. z 25. 10. 1781, kdy měla chalupa 7 strychů polí, luk pod 2 vozy sena a otavy. Jmenuje chalupu po živnosti “u Turků“.

Není známo, kdo byl majitelem po Jiřím Sládkovic. Před r. 1775 a ještě do první čtvrtiny XIX. století drželi tuto chalupu příslušníci rodu Bižaurů. Jejich rod se zajímavým rodovým jménem má velmi pěkně zachovalou přímou linii, z níž mohli býti někteří dřívějšími majiteli této chalupy čp. 30.

Jiří Bižaur s manželkou Annou měli tyto matričně známé děti:
Alžbětu nar. 1. 10. 1628,
Lidmilu 1. 3. 1626.
Jindra Bižaur s manželkou Rozinou měli:
Jakuba nar. 19. 4. 1642.
Šimon Bižaur a manželka Anna zplodili tyto děti:
Lidmilu nar. 26. 3. 1644,
Annu nar. v sobotu po Bož. těle 1647,
Eva nar. 12. 4. 1649,
Kateřina 30. 7. 1651,
Marie nar. ? 11. 1657,
Václav nar. 1. 5. 1655, matka Kateřina(?),
Jakub nar. 25. 6. 1653.

Jakub Bižaur se oženil dne 24. 11. 1683 s Dorotou Jeršovic a narodil se jim syn Jiří dne 14. 6. 1688. Pravděpodobně Dorota Jeršovic zemřela, protože Jakub Bižaur se dne 18. 11. 1691 s Annou po Jiřím pastejři, oženil.

Jmenovaný Jiří Bižaur si vzal za ženu Rozinu dceru Štěpána Luňáka z Hor Matky Boží a měl s ní tyto děti:
Matěje nar. 10. 1. 1724,
Matěje nar. 26. 2. 1729,
Františka nar. 12. 10. 1730, matka Kateřina Křesťanka(?),
Václav nar. 20. 3. 1731,
Václav nar. 2. 8. 1733, matka Kateřina Křesťanka(?),
Dorota nar. 30. 1. 1734, matka Roza(?),
Dorota nar. 9. 1. 1736, matka Kateřina(?),
Ludmila nar. 17. 3. 1741, matka Roza(?).

Snad se v matrikách jedná o dva Jiří Bižaury, z nichž jeden měl ženu Rozu a druhý manželku Kateřinu. Prvorozený Matěj Bižaur byl z tohoto rodu první skutečně jistý majitel chalupy čp. 30. Za manželku si vzal Alžbětu, dceru Pavla Sejpky ze Stříteže. Jejich děti byly:
Kateřina nar. 21. 10. 1752, Dorota nar. 15. 6. 1755, zemřela v r. 1755,
Vavřinec nar. 29. 7. 1756, zemřel 1756,
Tomáš nar. 17. 12. 1758, matka Anna (zemřela 16. 1. 1817),
Anna nar. 2. 2. 1761,
Tomáš nar. 9. 12. 1763,
Anna nar. 25. 7. 1766, sňatek s Petrem Pavlíkem z Čermné.

Dne 5. listopadu 1796 odevzdal Matěj Bižaur chalupu svému synovi Tomáši Bižaurovi, který měl za manželku Ludmilu, dceru Jakuba Pavlíka, souseda z Kolince čp. 45 a matky Anny švecové, dcery domkáře z Čermné. Jejich chalupu oživila v tehdejších dobách obvyklá kupa dětí:
Kateřina nar. 29. 10. 1786,
Marie nar. 1. 1. 1789,
Anna nar. 29. 12. 1790,
Anna nar. 25. 5. 1793, zemřela r. 1800,
Jakub nar. 28. 4. 1796,
Josefa nar. 23. 3. 1799, zemřela v r. 1799,
Josefa nar. 18. 4. 1800, zemřela v r. 1800,
Anna nar. 3. 8. 1801,
Josefa nar. 23. 3. 1804,
Josefa nar. 10. 2. 1808.

Je vidět ze zápisů narozených, jak málo dětí vyrostlo pro nepříznivé zdravotní poměry do dospělých let, jak pro udržení rodu byl nutný tak vysoký počet porodů.

Dne 18. 4. 1615 předal Tomáš Bižaur chalupu svému jedinému synovi Jakubovi Bižaurovi. Sám zemřel dne 11. 3. 1819, jeho manželka dne 8. 7. 1821, dcera jejich Marie Bižaurová, jako svobodná podruhyně v Kolinci čp. 18 na TBC dne 28. 7. 1840.

Nedlouho po matčině smrti prodal Jakub Bižaur s manželkou Annou, dcerou Jana Kohouta, sedláka z Buršic a matky Rozalie též z Buršic, chalupu čp. 30 Josefu Kopelentovi z Ujčína a jeho manželce Evě, dceři Jakuba Brejchy, sedláka z Ujčína čp. 21 a matky Barbory Kirschnerové z Přestanic, za 1900 zlatých.

Do doby prodeje se Jakubovi a Anně Bižaurových v čp. 30 narodily ještě tyto děti:
Anna nar. 23. 7. 1819, zemřela 5. 12. 1826 v čp. 106,
Marie Eva nar. 6. 8. 1816,
Kateřina nar. 1. 7. 1822.

Další osudy této rodiny Bižaurových můžeme sledovat v čp. 106 a čp. 107.

Josefu a Evě Kopelentových se v čp. 30 narodila dcera Margareta dne 2. 5. 1824.

Dne 30. 4. 1827 prodal Josef Kopelent svou chalupu čp. 30 Matěji Myslíkovi, synu Jakuba Myslíka, souseda z Kolince čp. 45, matky Magdaleny, vdovy po Matějovi Pavlíkovi, sousedu v Kolinci čp. 40, dcery Josefa Pojara, mistra polního z Jindřichovic a matky Kateřiny Kořánovy z Jindřichovic čp. 12.

Matěj Myslík se oženil dne 30. 10. 1827 s Marií, dcerou Jana Pavlíka, sedláka z Vlčkovic čp. 5 a matky Josefy Vávrovy ze Stříteže č. 13. Ženichovi bylo 21 let, nevěstě 20 let. Jejich manželství bylo krátké. V roce 1831 dne 9. února se jim narodil syn Matěj a za rok dne 21. 9. 1832 umírá v 25 letech mladá matka na “asiatskou úplavici“.

Vdovec Matěj si bere dne 21. 11. 1832 za manželku Marii, dceru Prokopa Poláka, polodvorníka z Mlázov a matky Barbory Mühlhartové z Dobršína. Za rok, dne 16. 12. 1833 se jim narodil syn Jan Křtitel a nedlouho nato dne 22. 10. 1835 umírá i mladý hospodář ve 30 letech na zápal plic. Vdova Marie se dne 31. 7. 1836 provdala za Ondřeje Krále, souseda v Kolinci čp. 5 (viz toto čp.) a dne 10. 11. 1837 prodala chalupu čp. 30 Janu Dudovi, mistru hrnčířskému, a Kateřině, dceři Jiřího Nechutnýho, tkalce ze Sušice čp. 46 a matky Kateřiny Molendové z Písku, a to za 1000 zl konv. měny.

Tento Jan Duda, mistr hrnčířský, byl zakladatelem velmi rozvětveného rodu. Jeho čtyři synové vytvořili až na Jakuba mnohočlenné rodiny:
Jan Vojtěch nar. 19. 4. 1813,
Jakub nar. 23. 7. 1816 v čp. 62,
Jáchym nar. 1. 1. 1823,
Josef nar. 15. 1. 1826,
Josefa nar. 7. 8. 1827,
Antonín nar. ?.

Dne 24. 1. 1848 předal Jan Duda chalupu svému synovi Jakubovi, též hrnčíři, který se dne 15. 2. 1848 oženil s Kateřinou, dcerou Jakuba Vopavy, souseda z Kolince čp. 16 a matky Karoliny rozené Danešová (Daňkové) z Pícha u Hlavňovic. Vedle hrnčířství se živila tato rodina i polním hospodařením. K chalupě patřily tyto pozemky:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať134pole560 s3 zl 20 kr1.
Místní trať135louka420 s2 zl 56 kr1.
Hůrka278pole1 j 455 s7 zl 42 kr2.
Zářečí541louka680 s1 zl 46 kr3.
Zářečí543louka375 s59 kr3.
Hladomře813pastvina185 s8 kr2.
Hladomře814pole4 j 740 s15 zl 37 kr3.
Hladomře815pastvina150 s7 kr2.
Hladomře816pastvina745 s33 kr2.
Hladomře817pastvina115 s5 kr2.
Hladomře818pole1490 s1 zl 42 kr4.

Toto manželství bylo bezdětné. Dne 15. 7. 1884 zemřela Kateřina Dudová na zánět plic. A tak 74 letý vdovec Jakub Duda předal chalupu svému synovci Janu Dudovi, synu Antonína Dudy, hrnčířského mistra z Kolince čp. 54 a matky Anny dcery Vojtěcha Pojara, domkáře z Jindřichovic, který se dne 18. 6. 1889 oženil s Marií, 19 letou dcerou Josefa Beneše, sedláka v Javoří a matky Veroniky Trambové ze Zavlekova.

Měli četnou rodinu:
Karel Martin nar. 3. 11. 1890, zemřel 25. 4. 1893,
Emanuel nar. 14. 1. 1893,
Marie Josefa nar. 28. 2. 1895, sňatek 17. 10. 1914 s Matějem Petrmichlem,
Anna nar. 1. 6. 1897, zemřela 31. 5. 1898,
Jan nar. 21. 6. 1899, sňatek 3. 8. 1927 s Terezií Zahrádkovou ze Stojanovic,
Anastázie nar. 22. 8. 1901,
Lidmila nar. 16. 9. 1904, sňatek 15. 10. 1927, Jan Krejčí‚ bednář v Sušici,
Josef Martin nar. 5. 8. 1906,
Josefa nar. 20. 7. 1909, sňatek Jan Beránek, tesař, Kolinec 194,
Václav nar. 3. 9. 1912, sňatek 4. 6. 1938, Františka Korcová z Lukovišť,
Alžběta nar. 14. 11. 1916, zemřela 16. 11.1916.

Dne 19. 7. 1927 předal Jan Duda chalupu čp. 30 svému synovi Janovi Dudovi, který si dne 3. 8. 1927 vzal za manželku Terezii Zahrádkovou ze Stojanovic. Z manželství se narodily dvě děti:
Emanuel nar. 18. 7. 1928,
Terezie nar. 19. 6. 1930.

zpět