Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 31 v Kolinci

Čp. 31, parcela č. 37

čp. 31, r. 1971 čp. 31, r. 2008

V pozemkové knize pod názvem „Das Buch der Kontract. und Erbschaftstheilungen angefangen im Jahre 1750 sub Lit. A“, uložené ve státním archívu v Plzni pod sign Plánice 151, jest na str. 54 uvedeno dovolení na pečení chleba a žemliček pekaři Františku Sýkorovi od 1. 1. 1770 v chalupě jím postavené. Jest však povinnen z gruntu, na kterém jest chalupa vystavěna, do panského důchodu odvésti jeden zlatý a z pekárny 10 zlatých a sice při sv. Janě 5 zl 30 kr a na konci roku také tolik. František Sýkora měl spory s panským pekařem. Od tohoto dovolení měl žíti s ním v pokoji. Kdyby se ale dopustil jednoho neb dvou větších „vejstupků“, nejen se mu pečení zapoví, ale i pekařská pec by mohla být rozbourána.

František Sýkora byl pravděpodobně synem Matěje Sýkory, kolineckého pekaře. Za manželku měl Dorotu, dceru Vojtěcha Javorského. Za pekařského učně byl přijat k mistru Karlovi Kubíčkovi, který byl mistrem na panské pekárně, dne 3. 1. 1740, za tovaryše byl přijat dne 8. 3. 1743 a dostal tovaryšské jméno Konvalinka. Za mistra pekařského na panské pekárně byl přijat dne 28. 2. 1745. Matrika narozených udává celkem 11 dětí:
Ludmila nar. 9. 9. 1745, zemřela jako dítě,
Václav nar. 30. 11. 1747,
Kateřina nar. 22. 11. 1750, zemřela r. 1756,
Anna nar. 17. 6. 1752,
Anna nar. 19. 1. 1757,
Kateřina nar. 14. 2. 1759,
Josef nar. 26. 3. 1760,
František nar. 13. 9. 1762,
Dorota nar. 20. 9. 1763,
Matěj a Marie nar. 28. 3. 1767,
Karel nar. 23. 8. 1768.

František Sýkora zemřel někdy před r. 1796, protože dne 13. 8. 1796 odevzdala Dorota Sýkorová, vdova po Františkovi Sýkorovi domek svému synu Josefovi Sýkorovi, který měl za manželku Lidmilu, dceru Jana Vávry, souseda z Kolince čp. 4 a matky Lidmily Jelínkové z Kolince.

Dne 24. 6. 1802 prodal Josef Sýkora tento domek svému svakovi Matějovi Jílkovi, synu Matěje Jílka, souseda z čp. 29, který se oženil dne 3. 11. 1801 jako 38 letý, svobodný s Josefovou 36 letou svobodnou sestrou Dorotou. Zde v tomto domku se jim narodili dva synové:
Tomáš nar. 10. 12. 1803,
Václav nar. 13. 9. 1805.

Josef Sýkora si dne 27. 8. 1806 koupil v Kolinci domek čp. 6, kde pravděpodobně, vykonával pekařská řemeslo.

Manželé Jílkovi žili v domku čp. 31 dlouho. Dne 11. 4. 1832 přejal dům jejich syn Václav Jílek, vyučený truhlář, který se dne 31. 7. 1832 oženil s Františkou, dcerou Marie Moravcové, děvečky z Radkovic, čimelického panství a otce Františka Punčocháře, domkáře z Vodňan. Ti se zde nezdrželi dlouho. Ještě zde se jim narodila dcera Terezie dne 10. 7. 1833. Dne 20. 8. 1834 prodali domek Františku Heřmanovi, mistru krejčovkému, synu Josefa Heřmana, domkáře z Kolince a matky Marie Šejchové(Reitové?) z Podolí a jeho manželce Evě, dceři Petra Jílka, souseda z Kolince čp. 29 a matky Anny Královy z Nepravovic, chudenické panství. Svatbu měli dne 13. 2. 1827 v čp. 64, kde se jim narodily první 4 děti. V čp. 31 žili necelé dva roky, neboť již 8. 3. 1836 prodali domek za 460 zl konv. měny Janu Dudovi, synovi kolineckého hrnčíře Jana Dudy a matky Kateřiny dcery Jiřího Nechutnýho, tkalce ze Sušice čp. 46 a matky Kateřiny Milencové (?) z Písku.

Nový majitel Jan Duda byl mistrem hrnčířským. Dne 31. 1. 1837 se oženil s 23 letou Kateřinou, dcerou Františka Visingra, chalupníka z Boříkov čp. 8 a matky Terezie Cílové z Ujčína. Celkem 10 dětí uvidělo v této chalupě světlo světa:
Jan nar. 27. 10. 1837,
Františka nar. 5. 10. 1839,
Karel Emer. Martin nar. 4. 11. 1841,
Václav nar. 16. 9. 1844, zemřel 6. 3. 1847,
Josef nar. 2. 1. 1847,
František nar. 11. 3. 1849,
Jakub nar. 5. 5. 1851,
Vít nar. 15. 6. 1883, zemřel 10. 6. 1854,
Joachim, nar. 14. 8. 1855,
Václav nar. 16. 5.1858.

Vedle hrnčířství tvořily zdroj výživy i polnosti, jež udává stabilní katastr z r. 1837 takto:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať126louka520 s3 zl 38 kr1.
Hladomře 744pole1 j 50 s1 zl 53 kr4.
Hladomře 745pastvina135 s6 kr2.
Hladomře 746pastvina85 s4 kr2.

Dnem 2. 1. 1875 se stal mejitelem domu čp. 31 František Duda, syn Jana Dudy, který si vzal za manželku Marii, dceru Františky Pavlíkové, dcery Josefa Pavlíka, sedláka z Čermné čp. 22. Z tohoto manželství vzešly tyto děti:
Tomáš nar. 4. 5. 1876, zemřel 12. 1. 1943 ve Weidhofen a. d. Ybba,
Marie nar. 21. 9. 1878,
Karolina nar. 11. 1. 1881,
Anna nar. 21. 4. 1883,
Anežka nar. 28. 5. 1886,
Julie nar. 21. 10. 1888 v čp. 45,
František nar. 18. 11. 1891 v čp. 126,
Josef nar. 12. 7. 1894 v čp. 126.

Dne 3. 5. 1886 prodal František Duda svůj dům čp. 31 Josefu Lorencovi, zámečníkovi, synu Josefa Lorence, lesního hajného ve Stříbrných Horách a matky Marie, dcery Bartoloměje Pojara, lesního hajného v Buršicích čp. 9. Josef Lorenc se narodil v Buršicích dne 8. 2. 1855. Za manželku měl Josefu, dceru Jakuba Mertla, polního mistra v Tedražicích 40 a matky Anny rozené Vopalecké ze Svéradic čp. 24. Narodily se jim zde čtyři děti:
Eleonora nar. 27. 5.1888, sňatek 26. 11. 1913 s Jak. Votípkou, kolářem ve Smrkovci,
děvčátko nar. 19. 9. 1889, zemřelo týž den,
Josef nar. 6. 6. 1896, zemřel 20. 3. 1901, matka Barbora, dcera Václava Kopačky, domkáře v Malonicích a matky Žofie rozené Karasové z Malonic čp. 30.
Žofie nar. 17. 4.1903.

Dne 6. 6. 1925 se provdala Žofie, dcera Josefa Lorence a Barbory roz. Kopačkové za Jana Sejpku, zedníka v Kolinci čp. 72, syna Františka Sejpky, zedníka v Malonicích čp. 44 a matky Marie, rozené Kubátové z Velhartic čp. 107. Narodil se v Malonicích dne 16. 3. 1900.

zpět