Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 33 v Kolinci

Čp. 33, parcela čp. 39

čp. 33 - vlevo, čp. 32. vpravo, r. 1971 čp. 33, r. 2008

Tato stará usedlost zvaná po chalupě “u Buchtů“, později pak “u Malíků“ tvořila kdysi s domem čp. 32 jeden celek, jak je patrno ze stejného parc. čísla a předchozí historie (viz čp. 32).

Snad právě toto popisné číslo bylo obytným domem celku, kdežto popisné číslo 32 bylo kovářskou dílnou, poněvadž leží těsně při při cestě.

Proto až zde uvádím dřívější majitele, než která uvádí historie domu čp. 32. O nich hovoří tyto zápisy gruntovní knihy z r. 1544:
“V pondělí po sv. Lucii r. 1551 prodal Kliment Smola dům se vším Kašparu kováři za 36 kop m. (fol. 25)“
“O sv.Václavu r. 1554 prodal Kašpar kovář dům Ondřeji Haškovi, kováři, příjmím Bouda za 35 kop m. (fol. 50)“ Ondřej Hašek byl synem Matěje Haška. Další jeho bratři byli:
Jan Kroupa, koželuh ze Sušice,
Jakub Haškovic ‚ švakr Jana Hubky, mlynáře,
další byl Burian, Václav a Matěj.
"V pátek na nar. Panny Marie r. 1559 prodal Ondřej Bouda dům Vojtěchu Polákovi (někdy uváděn též Poláček) za 38 kop m. (fol. 83)“

"Na sv. Jiří r. 1572 prodal Vojtěch Polák, kovář, dům se zahradou při domu Janu kováři jinak Hrabačkovi (též Harpáčkovi) za 37 kop m. (fol. 220)“. Matka nového majitele byla Voršila kolářka, která měla tyto děti:
Jakuba, koláře,
již zmíněného Jana, zvaného též Hrpáček, Hrb, Hrbáček, Harpáček,
Václava koláře,
Dorotu kolářku, která byla v Sušici.

Po smrti tohoto Jana Harpáčka koupil dům r. 1584 Štěpán švec Červený (fol. 261). (Viz též čp. 32, odst. l.)

Další majitelé nejsou známi. Snad se této usedlosti týká tento zápis jmenované gruntovní knihy: “Na proměnu Pána Krista r. 1609 prodal Vavřinec Poláček dům s dědinami i lukami Zacharyáši pekaři za 70 kop m." (fol. 307).

Po skončení války 30 leté se už celek dělil. Na čp. 33 je jmenován Zacharyáš pekař (snad syn), který měl 3 strychy rolí, z nichž osíval na jaro a zimu po 1 strychu. V revizitaci berní role je uveden majitel Martin Poll, který měl za manželku Lidmilu snad dceru Václava Buchty a jeho manželky Lidmily.

V r. 1714, kdy dům dne 27. 2. s okolními domy vyhořel, je jmenována majitelkou Eva Buchtova. Odtud jméno po chalupě “u Buchtů“. V té době bylo u usedlosti 4 str. 2 a půl věrtele polí a pod 1 vůz luk. Tato majitelka je jmenována ještě v r. 1722.

Není známo, jakým způsobem zda koupí či dědictvím přešel dům na Petra Dolejšího (jmenován v r. 1775 v robotním seznamu). Je uváděn jako měšťan a tkadlec s manželkou Ludmilou rozenou Vondrovskou. Snad tato Ludmila byla dcerou Evy Buchtové. Měli spolu tyto děti:
Annu Marii nar. 26. 1. 1756,
Marii nar. 7. 9. 1760,
Kateřinu nar. 7. 11. 1761,
Václava nar. 15. 8. 1763,
Martina nar. 1. 11. 1764,
Matěje nar. 6. 2. 1770,
Dorotu nar. 11. 2. 1774,
Karla nar. 11. 1. 1777.

Dne 24. 10. 1781, kdy byli sedláci nuceni k novým smlouvám na jejich usedlosti. Je uvedeno, že Petr Dolejší převzal usedlost po manželčiných předcích, tedy se do tohoto domu přiženil.

Petr Dolejší zemřel v tomto domě dne 18. 11. 1797 v 68 letech.

Po smrti Petra Dolejšího byl dne 10. 3. 1798 dům připsán jeho‚ synovi Martinu Dolejšímu, zednickému tovaryši, který měl za manželku Maří Magdalenu, dceru Matěje Holečka, šafáře z Hrádku (Kašovic). Jejich děti byly:
Terezie nar. 9. 11. 1791, zemřela r. 1794,
Jan nar. 21. 5. 1794, zemřel r. 1794,
Jakub nar. 31. 12 .1795, zemřel r. 1800,
Magdalena nar. 28. 4. 1799, zemřela 3. 10. 1857 v čp. 2,
Terezie nar. 29. 3. 1802,
Kateřina nar. 26. 9. 1804.

Potom Martin Dolejší ovdověl a oženil se s Kateřinou, dcerou Matesa Olivy, sedláka z Dobršína, a matky Ludmily Kudovy z Kadešic. S druhou manželkou měl tyto děti:
Marii nar. 5. 6. 1807,
Marii nar. 17. 8. 1812,
Josefu nar. 14. 3. 1815,
Kateřinu nar. 12. 10. 1817.

Dcera Marie z druhého manželství se provdala ve 20 letech dne 30. 9. 1832 za Františka Ulricha (viz čp. 2) a s jeho vědomím a své matky Kateřiny Dolejší prodala dům čp. 33 dne 12. 3. 1836 Janu Malíkovi (Malý) a jeho manželce Kateřině za 1000 zl konv. měny. Kateřina bylou dcerou Josefa Pavlíka, tkalce a domkáře z Vlčkovic čp. 20 a matky Voršily rozené Tomáškové z Podolí.(Viz čp. 95)

Rozsah hospodářství v době prodeje dle stabilního katastru:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať70louka230 s56 kr2.
Místní trať92louka825 s5 zl 45 kr1.
Místní trať145pastvina35 s2 kr2.
Místní trať146pole1 j 655 s13 zl 24 kr1.
Místní trať147pastvina50 s2 kr2.
Místní trať148zahrada180 s1 zl 4 krjediná
Místní trať149zahrada105 s37 krjediná
Hůrka286louka440 s1 zl 47 kr2.
Hůrka287pole a)800 s3 zl2.
pole b)855 s1 zl 52 kr3.
Hůrka u Kalného potoka496pole430 s30kr4.
Hůrka u Kalného potoka497pole645 s1 zl 25 kr3.
Hůrka u Kalného potoka198louka1045 s2 zl 43 kr2.
Zářečí549vysoký les495 s40 krjediná
Zářečí550vysoký les290 s24 krjediná
Hladomře797pole1165 s2 zl 33 kr3.
Hladomře798pastvina85 s4 kr2.

Jan Malý hospodařil na tomto domě pouze 8 let a zemřel dne 29. 9. 1844 v 54 letech na “průjem“. Vdova Kateřina předala dne 9. 3 .1850 hospodářství svému synovi Rupertovi Malému, zednickému tovaryši, a jeho manželce Barboře, dceři Michla Hnuty, měšťana z Hor Matky Boží č. 85 a matky Marie, rozené ze Smolivce. Manželům Malých se zde narodily tyto děti:
Václav nar. 23. 8. 1850,
Martin nar. 7. 11. 1852,
Alexandr nar. 26. 2. 1855,
Vojtěch nar. 22. 4. 1857,
Anna 5. 8. 1859,
Marie 2. 5. 1862, zemřela 28. 7. 1865 na croup,
Alžběta nar. 16. 11. 1864, zemřela 30. 11. 1864,
Jakub nar. 28. 4. 1866,
Jan Kř. nar. 25. 6. 1868, zemřel 2. 7. 1869,
Josef nar. 7. 7. 1870.

Dnem 15. 11. 1878 převzal hospodářství syn Václav Malý, který se dne 26. 11. 1878 oženil s Julií, 20 letou dcerou Jan Krále, domkéře v Kolinci čp. 37 a matky Marie, dcery Františka Havlase, souseda v Kolinci čp. 40. Narodily se jim v tomto domě děti:
Karolina nar. 3. 11. 1879,
Václav nar. 29. 7. 1882,
Karel nar. 31. 1. 1885, zemřel 21. 2. 1892,
Julie nar. 7. 8. 1888, zemřela 30. 4. 1893,
Julie nar. 8. 6. 1893, provdaná za Vavřince Písaře z Hrádku dne 6. 9. 1919,
Marie nar. 16. 4. 1896,
Anna nar. 23. 4. 1900, provdaná za Jana Potužáka, zahradníka v Jindřichovicích čp. 11.

Dne 20. 1. 1914 se do čp. 33 přiženil Norbert Rendl, syn Františka Rendla, chalupníka z Chlístova čp. 62 (Žďárovna) a matky Františky rozené Heřmanové z Tajanova čp. 15. Dnem 14. 3. 1914 bylo jemu a jeho manželce hospodářství předáno. Nový majitel se narodil v Chlistově dne 5. 6. 1887.

Z tohoto manželství se narodila pouze dcera Marie dne 2. 2. 1916, která v měsíci zemřela.

Po smrti svého manžela se vdova Marie provdala 22. 11. 1919 v 23 letech za Františka Dolejšího, rolníka v Kolinci čp. 38, syna Václava Dolejšího, souseda v Kolinci č. 38 a matky Anny, rozené Škampové z Černíče čp. 18.

Vdova Marie se po smrti Františka Dolejšího vdala po třetí a vzala si za manžela Jakuba Vávru, dělníka Ujčína čp. 26, syna Josefa Vávry, domkáře tamtéž a matky Anny rozené Heřmanové z Ujčína č. 26. Ženich se narodil 18. 7. 1903, svatba se konala dne 23. 7. 1931.

zpět