Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 34 v Kolinci

Čp. 34, parcela č. 40

čp. 34 vpravo, čp. 35. vlevo, r. 1971 čp. 34 zbourané - část obvodových stěn tvoří oplocení , r. 2008

V tomto domě čp. 34‚ který se jmenuje po chalupě “u Štolců“, jsou známi jeho majitelé poměrně pozdě. Ve staré městské knize (také uváděné jako “velké“(ve fol. 41- původní fol. mělo číslo 75) čteme tento zápis:
“….r. 1633 prodal Jiří Nováček chalupu ležící podle domu ŠimonaVondrovic s dvěma zahradama při chalupě, s loukou pod Nemanici Janu Svobodovi, krejčímu, za 23 kop m."

Otec Jiřího Nováčka byl pravděpodobně Matěj Nováček a další předek pravděpodobně Jan Nováček, o němž je zmínka z r. 1581. Nelze však tvrdit, že byli majiteli této chalupy čp. 34.

Jan Svoboda měl manželku Annu a s ní tyto děti:
Lidmilu nar. 15. 9. 1627, provdána dne 19. 11. 1655 za Jana syna Matěje Velhartického (viz čp. 7),
Václava nar. 9. 4. 1641,
Dorotu nar. 17. 5. 1630.

Kdo vlastnil tuto chalupu po Janu Svobodovi, není známo. Posledně jmenovaný měl pravděpodobně syna Jana Svobodu (vůbec zvaného Spadena), není však jisté, zda vlastnil tuto chalupu. Po nich se musela chalupa dostat do vlastnictví rodu Štolců, nebo aspoň jednoho příslušníka tohoto rodu na delší dobu, když název po chalupě se dochoval až do dnešní doby. Pravděpodobní majitelé této chalupy byli:
Václav Stolc s manželkou Alžbětou, dcerou Jiřího Bižaura s dětmi:
Janem nar. 19. 12. 1655,
Žofií nar. 17. 2. 1658.
Jejich synem byl nejspíš Jan Stolc, krejčí, s manželkou Annou a dětmi:
Annou Dorotou nar. 1. 1. 1679,
Lidmilou nar. 7. 4. 1681, provdaná za Matěje Gottirie da Reyniše, hejtmana kolineckého panství,
Janem Maxmiliánem nar. 23. 10. 1684,
Annou nar. 1. 8. 1688,
Annou Kateřinou nar. 29. 3. 1691,
Alžbětou nar. 20. 12. 1699 z 2. manželství s Evou dcerou Jana Čapka,
Alžbětou Kateřinou nar. 21. 11. 1700,
Janem nar. 18. 11. 1703.

Snad převzal chalupu po svém otci syn Jan Stole s manželkou Dorotou.

Jistý majitel je uveden až v seznamu farářských desátků ke kolinecké faře z r. 1776. Byl to Ondřej Brejcha, syn Vojtěcha Brejchy z Ujčína, který měl za manželku Annu, dceru Václava Jelínka, mlynáře z Vlčkovic. V chalupě se narodila řada dětí:
Josefa nar. 24. 2. 1774,
Kateřina nar. 9. 11. 1775,
Jan nar. 28. 1. 1778,
Jakub nar. 18. 7. 1780,
Terezie nar. 15. 2. 1783,
František nar. 15. 9. 1785,
Barbora nar. 17. 1. 1789,
Vojtěch nar. 6. 1. 1791.

Dnem 29. 9. 1805 převzal hospodářství po zemřelém Ondřeji Brejchovi jeho syn Jan, který měl za manželku Annu, dceru Matěje Krále, chalupníka v Ujčíně čp. 7 a matky Terezie Dolejší z Kolince. Jan Brejcha však koupil dům čp. 20 (viz toto), ale chalupa byla dále pravděpodobně jejich majetkem, poněvadž dne 20. 4. 1836 ji prodali za 660 zl Petru Heřmanovi, domkáři v Kolinci čp. 92, synu Jakuba Heřmana, domkáře v Kolinci a matky Anny Kohoutovy z Kolince čp. 52 a jeho manželce Markytě, vdově po Jakubovi Brejchovi, domkáři z Kolince čp. 47, dceři Matesa Krysla z Kolince čp. 23 a matky Terezie Formánkovy z Klatov z panského mlýna. Z tohoto druhého manželství se narodili:
Jakub nar. 3. 11. 1815,
Ludmila nar. 15. 1. 1818,
Anna nar. 1. 4. 1820.

V této době vlastnil majitel tyto pozemky:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Hůrka273louka390 s1 zl 35 kr2.
Hůrka274pole710 s4 zl 13 kr2.
Hladomře623pastvina140 s6 kr2.
Hladomře624pole385 s1 zl 27 kr2.
Hladomře625pastvina50 s2 kr2.
Hladomře715pole1 j 75 s6 zl 17 kr2.
Hladomře720pole115 s26 kr2.
Hladomře721louka480 s1 zl 15 kr3.
Hladomře722pole105 s24 kr2.
Hladomře752pastvina260 s11 kr2.
Hladomře753pole a)1295 s2 zl 50 kr3.
pole b)1300 s1 zl 29 kr4.
Hladomře754pastvina165 s7 kr2.

Po smrti své manželky, která zemřela 3. 11. 1849, předal Petr Heřman chalupu dne 2. 3. 1850 svému synovi Jakubovi Heřmanovi, vysloužilému desátníkovi 35. p. pluku, a jeho manželce Terezii, dceři Marie Babkové z Číhaně, která byla dcerou Blažeje Babky, chalupníka v Číhani čp. 11. Měli spolu 4 děti a poslední zaplatila matka smrtí:
děvčátko mrtvé nar. 22. 10. 1850,
Ondřej nar. 25. 10. 1856,
Jan Nepom. nar. 15. 3. 1860, zemřel 24. 10. 1864,
Eva nar. 22. 12. 1862, zemřela druhý den a matka za týden.

Vdovec se oženil s Marií, dcerou Jana Ludvíka, sedláka z Mokrosuka č. 16 a matky Marie, dcery Jana Kutila, sedláka v Hrádku.

Z druhého manželství vzešly tyto děti:
Václav nar. 4. 5. 1664,
Jindřich nar. 14. 7. 1866,
Marie nar. 10. 12. 1868, zemřela 27. 6. 1874,
Aloisie nar. 28. 8. 1871.

Pravděpodobně koupí získal dne 4. 2. 1881 tuto usedlost čp. 34 Tomáš Chodl, syn Antonína Chodla, sedláka z Čejkov čp. 4 a matky Doroty Marešové z Tedražic čp. 20. Ten měl za manželku Julii, dceru Jakuba Bublíka, kováře z Čejkov čp. 63 a matky Marie, dcery Kateřiny Zachardové z Cimic. Jejich byly:
Františka nar. 18. 11. 1881,
Viktorin nar. 20. 1. 1884, zemřel 8. 3. 1893,
Anna nar. 11. 7. 1886,
Václav Tomáš nar. 11. 7. 1886, týž den zemřel,
Jan Ev. nar. 27. 12. 1888,
Augustin nar. 28. 8. 1891, Karel Ludvík nar. 18. 8. 1894,
mrtvý chlapeček nar. 5. 4. 1897.

Dnem 8. 10. 1921 převzal usedlost syn Augustin Chodl, který si vzal za manželku Annu, vdovu po Jos. Fousovi, čeledínu v Kolinci č. 1, dceru Antonína Hejla, lukaře v Kolinci č. 1 a matky Anny rozené Mlynaříkové z Ujčína č. 1.

zpět