Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 35 v Kolinci

Čp. 35, parcela č. 41

čp. 35 r. 1971 čp. 35, r. 2008

Toto hospodářství, které v jednotlivých časových obdobích se jmenuje po živnosti “u Vondrovských“, “u Javorských“ a takměř do dnešní doby “u Černíků“, patří pravděpodobně k původním od založení Kolince.

Jeho starší majitele udává zápis ze dne 18. 4. 1779 na fol. 5 gruntovní knihy sign. Plánice 55, kdy novou smlouvou při přejímání pozemkových knih od vrchnosti k obci se připisuje tento dům Františku Horejšímu, t. č. primasi kolineckému, po jeho matce a matčině předcích jmenovitě po Václavu Vondrovic, který je koupil od Matěje koželuha za 70 kop míš.

Původní tento zápis na koupi tohoto domu je vložen do Gruntovní knihy fol. 168 a 169 a zní:
“Ve středu před středopostím L. P. 1569 koupil Václav Vondrovic od Matěje koželuha bratra svého, podíl jeho, který měl na domu i gruntech a dědinách za 70 kop. Má “vybejti“ sestru Ludmilu. Další bratři jmenovaných byli Řehoř a Brikcí. Byli dětmi Ondřeje ulického a jeho ženy Doroty. Snad po tomto majiteli nebo po předcích tohoto jména se zde říkalo “u Vondrovských“.

Bohužel další majitelé nejsou známi.

Až v berní rolli z r. 1654 se uvádí Ondřej Javorský, jehož hospodářství má dle rozsahu charakter osedlého. Má 20 strychů polí, na jaře osívá 7 strychů a na zimu 6 strychů. Může chovat 2 potahy. Má 2 voly a 1 krávu. V r. 1678 se uvádí Ondřej Krýsl. Je to pravděpodobně tatáž osoba s Ondřejem Javorským. V r. 1679 je zván Ondřej Krystl jinak Černík. (Kniha počtů záduší kolineckého). Tento Ondřej Černík zemřel 23. 4. 1699. Není známa jeho manželka. Z dětí po něm hospodařil pravděpodobně od r. 1689 Jiří Černík, jinak Vondrovic, který si vzal dne 17. 9. 1679 za manželku Annu, dceru Jana Čapka, kolineckého souseda. Měli spolu řadu dětí:
Jana Jiřího nar. 14. 5. 1681,
Jana Patra nar. 24. 6. 1683,
Václava Adama nar. 1. 7. 1685,
Jiřího Františka nar. 20. 1. 1688,
Petra Františka nar. 29. 10. 1689,
Dorotu Kateřinu nar. 28. 1. 1691,
Petra Františka nar. 28. 3. 1694,
Kateřinu nar. 5. 6. 1695.
Po Jiřím Černíkovi se stal hospodářem jeho syn Jan Černík, který měl za manželku Mandalenu po Václavovi Sitkovi z Chlistova. Jejich potomstvo bylo:
Kateřina nar. 28. 11. 1708,
Anna nar. 13. 7. 1710,
Matěj nar. 12. 2. 1713,
Jan nar. 2. 11. 1715,
Kateřina nar. 8. 11. 1718,
Dorota nar. 12. 1. 1721,
Lidmila nar. 26. 3. 1724,
Kateřina nar. 6. 9. 1726,
Eva Terezie nar. 25. 2. 1729.

Asi od r. 1740 hospodařil zde Matěj Dolejší, syn Václava Dolejšího z Vlčkovic s manželkou Annou, dcerou Václava Krisla, souseda z Kolince (zemřela v tomto čp. r. 1793 v 70 letech).

Tito manželé měli na tehdejší dobu málo dětí:
Šimona nar. 16. 10. 1741,
Ludmilu nar. 16. 9. 1744, zemřela r. 1746,
Františka nar. 5. 10. 1746,
Šebastiána Václava nar. 16. 1. 1750, zemřela r. 1750,
Annu Kateřinu nar. 11. 1. 1752.

Po něm hospodařil jeho syn František Dolejší, který měl za manželku Markétu, dceru Václava Krejčíka z Radostic. František Dolejší byl mistrem krejčovským a pravděpodobně váženým měšťanem. V době převzetí pozemkových knih od vrchnosti zpět k obci v r. 1779 byl primasem. I jeho otec býval primátorem a jemu byla robota směněna dne 7. 1. 1765 za 20 zl rýnských ročně, stejně tak jako rychtáři kolineckému Jiřímu Královi za stejnou sumu (Gruntovní kniha sign Plánice 151, fol. 43). Při převzetí hospodářství podle nové smlouvy dne 18. 4. 1779 vlastnil František Dolejší 21 str. 1 a půl věrtele polí s poznámkou, že může grunt volně prodat či směnit.

V manželství s Markétou se jim narodily tyto děti:
Magdalena nar. 28. 9. 1771,
Josefa nar. 12. 3. 1773,
Josef František nar. 14. 3. 1775,
Václav nar. 22. 9. 1776,
Marie Magdalena nar. 7. 10. 1778, zemřela 3. 11. 1843 v čp. 37 na TBC,
Matěj nar. 10. 2. 1781,
Teresie nar. 9. 4. 1783,
Jakub nar. 21. 2. 1785 v čp. 42.

František Dolejší zemřel dne 9. 6. 1818 v 80 letech v čp. 33.

Své hospodářství předal dne 28. 1. 1800 synovi Matěji Dolejšímu, který si vzal za manželku Magdalenu Kohoutovou, dceru Josefa Kohouta, souseda z Kolince čp. 5 a matky Kateřiny Jelínkové z Kolince čp. 39. Jejich děti byly:
Anna nar. 16. 4. 1803,
Josef nar. 7. 4. 1805,
Jakub nar. 19. 7. 1807,
František nar. 20. 10. 1808,
Jan nar. 23. 6. 1811, zemřel 7. 4. 1819,
Jakub nar. 15. 1. 1814, zemřel 23. 10. 1822,
Matěj nar. 25. 2. 1816,
Marie nar. 7. 5. 1818,
Josefa nar. 11. 3. 1820, zemřela 15. 3. 1820,
František nar. 30. 8. 1822.

Dne 30. 4. 1812 předal Matěj Dolejší chalupu svému mladšímu bratrovi Jakubovi. Ten měl za manželku Terezii po zemřelém Janu Honzíkovi, sousedu v Kolinci čp. 23 a matky Barbory Kryslové z Kolince čp. 23. Dne 17. 9. 1617 se jim narodil syn Jakub. Hospodář Jakub Dolejší zemřel v tomto roce 1817 velmi mlád. Dne 31. 12. 1817 prodala 24 letá vdova Terezie Dolejší dům Matějovi Dolejšímu, pravděpodobně dřívějšímu majiteli, za 2973 zl. Ale ani ten nedržel dům dlouho.

Dne 27. 12. 1823 prodal Matěj Dolejší dům Josefu Královi z Hořákova a jeho manželce Kateřině, dceři Tomáše Denka, souseda ze Strážova a matky rozené Pangrlové z Hojsovy Stráže. V novém domově se jim narodily tyto děti:
Terezie nar. 21. 10. 1824,
Anna nar. 17. 8. 1827,
Václav nar. 4. 10. 1830, zemřel 28. 5. 1831,
Johana nar. 13. 5. 1832,
Jan nar. 12. 4. 1835,
Marie nar. 14. 6. 1837.

Po narození poslední dcery Marie dne 1. 3. 1838 prodal Josef Král dům čp. 35 kolineckému papírníkovi Leopoldovi Plenigrovi za 1780 zl. Rozrod rodu Plenigerů viz čp. 80. Jaké bylo půdní vlastnictví tohoto domu ukazuje přehled z r. 1837

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať140louka1 j 600 s15 zl 21 kr1.
Místní trať141pastvina630 s28 kr2.
Místní trať142pastvina205 s9 kr2.
Místní trať143pole a)1 j 900 s9 zl 22 kr3.
pole b)1 j 880 s5 zl 25 kr3.
Místní trať144pastvina980 s43 kr2.
Hůrka u Kalného potoka468pastvina30 s1 kr2.
Hůrka u Kalného potoka469pole a)1 j 1506 s11 zl 38 kr2.
pole b)1 j 1465 s6 zl 42 kr3.
Hůrka u Kalného potoka470pastvina150 s7 kr2.
Hladomře 701pastvina210 s9 kr2.
Hladomře 702pastvina60 s3 kr2.
Hladomře 703pastvina420 s18 kr2.
Hladomře704pole a)3 j 880 s21 zl 18 kr2.
pole b)1 j 1240 s6 zl 13 kr3.
Hladomře 841pastvina505 s22 kr2.
Hladomře 842pastvina285 s12 kr2.
Hladomře 843pole1 j 1560 s3 zl 37 kr4.

Je pravděpodobné, že dům byl koupen Plenigrovými k uložení peněz a dům byl pronajímám. V těchto dobách zde bydleli příslušníci pohraniční stráže (finanční stráž) a zde měli ustájené i své koně.

Není známo, zda se stal majitelem bývalý mlynář z Puchverka Václav Neruda, který tu bydlel se svou manželkou Annou, dcerou Matěje Maydla, mlynáře ze Zikmundova mlýna čp. 17 u Čachrova. Z jejich dětí jsou známy jen František Neruda, chasník mlynářský, který si jako 30 letý vzal dne 20. 11. 1877 za manželku Marii, 27 letou dceru Josefa Zimmermanna, mistra zámečnického z Kolince čp. 107.Tam se František Neruda přiženil. Z dalších dětí to byla Anna, která se ve 20 letech provdala dne 9. 11. 1875 za Martina Jelínka, 31 letého syna Josefa Jelínka, souseda z Kolince čp. 19. Další dítě Václava Nerudy byla Marie, která ve 20 letech zemřela dne 26. 2. 1873 na neštovice. V tomto čísle popisném zemřeli oba manželé Nerudovi: Anna Nerudová dne 2. 12. 1871 v 50 letech (discrasia potatorum), Václav Neruda v 70 letech dne 18. 2. 1878 na mrtvici.

Od 1. 10. 1873 je majitelem tohoto domu Jakub Zajíc s manželkou Josefou rozenou Tesárkovou z Čejkov čp. 36. Dne 14. 5. 1891 předali manželé dům svému synovi Matějovi, který se narodil 28. 1. 1864 ve Zbynicích. Ten si vzal za manželku Josefu, dceru Josefa Řáhy, chalupníka z Budětic čp. 14 a matky Magdaleny rozené Králové z Budětic čp. 36. Zde se manželům narodila řada dětí:
Marie Alžběta nar. 19. 11. 1896,
Františka nar. 27. 11. 1897, zemřela 26. 8. 1902,
Emanuel nar. 2. 1. 1900, zemřel 6. 3. 1900,
František nar. 19. 10. 1900, zemřel týž den,
Josefa nar. 5. 10. 1901, zemřela týž den,
Josef nar. 30. 7. 1902, zemřel druhý den,
Růžena nar. 4. 5. 1904,
Václav nar. 26. 8. 1905, zemřel 24. 9. 1905.

Prvorozená dcera Marie se dne 1. 7. 1922 provdala za Josefa Lísu, rolníka v Čejkovech, syna Václava Lísy, polodvorníka v Čejkovech čp. 29 a matky Marie, rozené Linhartové z Čejkov čp. 60. Majitelka domu Marie se později provdala v druhém manželství za Františka Kněze narozeného 16. 12. 1895.

zpět