Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 37 v Kolinci

Čp. 37, parcela č. 46

čp. 37, r. 2008

Tomuto domku, který je z novější doby, se donedávna říkalo “U ševců na vršku“, protože v něm bydleli dlouhá léta obuvníci.

Dne 26. 9. 1802 daroval Tomáš Král kus pozemku vedle svého domu tehdejšího čp. 33 (nynějšího čp. 38) svému bratru Janu Královi k vystavění domku čp. 74 (podle starého číslování).

Předci tohoto Jana Krále jsou uvedeni v historii domu čp. 38. Jan Král se oženil jako mistr ševcovský v 23 letech s Terezií, 19 letou dcerou Františka Dolejšího‚ souseda z Kolince čp. 35, a matky Markéty z Radostic. Svatbu slavili dne 8. 11. 1802.

Narodily se jim tyto děti:
Marie nar. 25. 3. 1803,
Josef Jiří nar. 23. 4. 1805,
Josef nar. 29. 10. 1806,
Josef nar. 28. 10. 1808.

Všichni synové pravděpodobně zemřeli mladí a snad i jejich matka Terezie.

Dne 17. 3. 1840 postoupil Jan Král domek Janu Dolejšímu, synu Marie Dolejší, která byla švagrovou Jana Krále, který byl otcem jejího nemanželského syna. Snad později ho Jan Král adoptoval, poněvadž Jan Dolejší byl též psán Jan Král. Oženil se 13. 2. 1844 v 27 letech s Marií, 25 letou dcerou Františka Havlase, souseda z Kolince čp. 40 a matky Evy Hosnedlové z Kolince. Narodila se jim zde řada dětí:
Josefa nar. 20. 3. 1845, zemřela 28. 3. 1845,
Jiří nar. 21. 10. 1846, zemřel 17. 12. 1848,
Karel nar. 2. 11. 1849, zemřel 27. 12. 1849,
Matěj nar. 21. 2. 1851, zemřel 22. 4. 1851,
Kateřina nar. 27. 10. 1852,
Karel nar. 3. 11. 1855, zemřel 21. 8. 1856,
Julie nar. 18. 5. 1858,
Karolina Marie nar. 5. 5. 1862.

V tomto domě zemřela dne 3. 11. 1843 v 60 letech hospodářova matka Marie Dolejší a 27. 8. 1848 jeho otec Jan Král v 70 letech.

Všichni synové Jana Dolejšího (Krále) zemřeli a domek připadl dne 8. 6. 1889 nejmladší dceři Karolině Marii, která si dne 3. 11. 1887 vzala za manžela Aloise Svobodu nar. 3. 2. 1864 v Dolíně okres Slaný, syna Antonína Svobody, zedníka a domkáře v Dolíně čp. 6 a matky Anny, dcery Jana Krušiny, šafáře ve Votrubech čp. 2.

Z tohoto manželství se narodily tyto děti:
Anna nar. 23. 9. 1888, zemřel 8. 10. 1888,
Alois nar. 9. 10. 1889, zemřel 15. 9. 1893,
Jindřich nar. 16. 7. 1892, zemřel 4. 9. 1892,
Marie nar. 8. 9. 1893,
Julie nar. 16. 4. 1895,
Alois nar. 4. 2. 1898, zemřel 13. 2. 1898,
Josef nar. 17. 9. 1899,
Alois nar. 8. 8. 1902.

Dne 11. 4. 1908 koupili dům čp. 37 Alois Šafařík a Karolina rozená Honzíková z Kolince čp. 63. Jejich dcera Marie se dne 25. 11. 1922 provdala za Antonína Housera, krejčího z Křížovic čp. 38, syna Jana Housera, domkáře tamtéž a matky Josefy rozené Jandové z Křížovic čp. 2. Antonín Houser se narodil dne 9. 5. 1897 v Křížovicích, jeho manželka Marie v Poli, okres Blatná dne 25. 3. 1902.

Dne 27. 2. 1923 jim byl domek čp. 37 předán do vlastnictví.

Po třech letech dne 10. 7. 1926 prodali manželé Houserovi domek čp. 37 Janovi a Anně Potužákovým.

Od 1. 4. 1939 vlastní domek Ferdinand Procházka, kameník z Mlázov čp. 20, syn Ferdinanda Procházky, dělníka v Klatovech čp. 25/IV a matky Joahby rozené Dolejší z Mlázov čp. 20. Nový majitel se narodil 9. 5. 1909. Dne 7. 4. 1934 se oženil s Anežkou, nar. 16. 5. 1909 ve Sluhově čp. 9, dcerou Josefa Korce a matky Anežky rozené Ježkové z Jindřichovic čp. 28.

Z tohoto manželství se jim narodily 2 dcery:
Růžena, nar. ?,
Marie nar. ?.

Po smrti manželky Anežky se majite1 domu dne 15. 3. 1947 oženil podruhé s Růženou, 31 letou svobodnou dcerou Vojtěcha Nováka, domkáře ve Vlčkovicích čp. 32 a matky Barbory, rozené Šmídlové z Bernartic čp. 23. V druhům manželství se narodil syn Josef.

K tomuto domku patřily od vystavení tyto pozemky podle stabilního katastru:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať108louka750 s5 zl 14 kr1.
Hladomře705pole2 j 805 s15 zl 1 kr2
Hladomře706pastvina95 s4 krr2
.

zpět