Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 39 v Kolinci

Čp. 39, parcela č. 48

čp. 39, r. 2008

Tento domek, do nedávna zvaný “U kolářů“ podle zaměstnání jeho držitelů, je poměrně mladý.

Roku 1790 dal Václav Dolejší, majitel usedlosti čp. 42 v Kolinci, svému synovi Janu Dolejšímu kus pole na vystavění chalupy tehdejšího čísla popisného 63.

Jan Dolejší, mistr kolářský, měl za manželku Marii rozenou Kořánovou z Jindřichovic. Poněvadž se pravděpodobně ženil mimo Kolinec a také nějaký čas žil, nejsou ve zdejších matrikách zápisy o narození jeho dětí. Jsou známy:
Jan nar. cca r. 1789, vyučil se kolářem,
Anna nar. cca r. 1804, provdaná dne 22. 5. 1830 za Jakuba Brejchu.

Po smrti své manželky se Jan Dolejší oženil podruhé a vzal si za manželku Terezii, vdovu, pozůstalou dceru po Tomášovi Čapkovi, sousedu z Kolince a matky Lidmily kolářky z Kolince. Stalo se tak 10. 1. 1818. ženichovi bylo 53 let a nevěstě 46 let. Jan Dolejší se dožil vysokého věku. Dne 24. 7. 1830 prodal svůj domek Jakubovi Brejchovi, svému zeti, tovaryši zednickému, synu Jakuba Brejchy, sedláka z Ujčína a matky Barbory, dcery Františka Fišera, myslivce ze Žikov. Novému majiteli se tu narodily tyto děti:
Tomáš nar. 7. 3. 1831, zemřel 26. 4. 1850 na hnisavý zánět plic,
Matěj nar. 25. 1. 1834,
Jakub nar. 16. 7. 1837, Anna nar 7. 2. 1840, zemřela 27. 12. 1840,
Josef nar. 19. 10. 1842,
chlapec nar. 25. 11. 1845, zemřel.

Otec majitele zemřel dne 10. 4. 1838 jako nádeník v čp. 18 v 60 letech na “ubývání plic“ a majitel zemřel dne 26. 4. 1854 v čp. 39 v 50 letech.

Při domku čp. 39 byly tyto pozemky dle stabilního katastru:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať113zahrada50 s18 kr1.
Místní trať114louka80 s34 kr1.
Zářečí 598pole580 s2 zl 10 kr2.

Po Jakubovi Brejchovi vlastnil domek jeho nejstarší syn Matěj Brejcha, který měl za manželku Marii, dceru Václava Morbacha, polodvorníka z Horního Staňkova a matky Doroty rozené Potužníkové z Maršovic čp. 4. Z dětí se uvádí jen dcera Josefa nar. 20. 3. 1856, která zemřela 3 dny po narození. Snad tito manželé drželi domek až do r. 1872 kdy se dostal do vlatnictví Vojtěcha Zavadila, syna Jana Zavadila, zedníka ze Kbelů čp. 10 a matky Terezie, který měl za manželku sestru manželky Jakuba Brejchy Josefu. Pravděpodobně manželství Jakuba Brejchy bylo bezdětné a tak domek přešel na příbuzné. Z manželství Vojtěcha Zavadila a Josefy rozené Morbachové vzešly tyto děti:
Štěpán nar. 1. 9. 1872, zemřel 14. 1. 1877,
Anna nar. 18. 7. 1875, zemřela 14. 1. 1877, obě na záškrt,
Anežka nar. 18. 12. 1877.

Od 13. 5. 1879 byl majitelem Martin Jelínek, který si vzal jako 31 letý syn Josefa Jelínka, souseda z Kolince čp. 19 a matky Marie, dcery Vojtěcha Zemana, šenkýře v Lešišovech čp. 3, dne 9. 11. 1875 Annu Nerudovou, 22 letou dceru Václava Nerudy, bývalého mlynáře v Puchverku, nyní v Kolinci čp. 35 a matky Anny, dcery Matěje Majdla, mlynáře ze Zikmundovského mlýna u Čachrova Čp. ?. Jejich dvě děti se narodily v čp. 35:
Emanuel nar. 13. 12. 1875,
Václav nar. 17. 9. 1877.

Od 28. 4. 1898 se dostal domek čp. 39 do vlastnictví Václava Dolejšího a jeho manželky Anny rozené Škampové, kteří byli majiteli usedlosti čp. 38. Jejich syn Václav se dne 22. 9. 1914 oženil s Marií, dcerou Adolfa Vopavy, souseda z Kolince čp. 16 a matky Anny rozené Kohoutové z Mlázov čp. 28. Dne 12. 4. 1919 byl jim domek čp. 39 předán. Narodily se jim zde tyto děti:
Marie Tekla nar. 21. 2. 1915, provdaná 26. 2. 1938 za Karla Valečka z Jindřichovic.

zpět