Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 41 v Kolinci

Čp. 41, parcela č. 50

čp. 41, r. 2008

Toto hospodářství je velmi staré. Sledovat můžeme její majitele od konce XVI. století.

Na sv. Jiří r. 1581 prodal Tomáš tkadlec Janu Nováčkovi tento dům s dědinou v Hlavičkách a s dvěma palouky při ní a s druhou dědinou pod Pačinami a třetí dědinou ke Klatovám za Kalným potokem za 70 kop m. (GK fol. 255). Po Janu Nováčkovi hospodařil zde snad syn Matěj Nováček.

V katastru z r. 1654, jest majitelem Jindřich Nováček. Usedlost je uváděna ve velikosti čtvrtiny osedlého. Měl v té době 9 strychů rolí, z nichž osíval 3 strychy na zimu a 3 na jaro. Na statku vázla polovina železné krávy (pravděpodobně ji měli se sousedem dnešního čísla popisného 45 napůl snad z příbuzenských vztahů). Jindřich Nováček měl s manželkou Kateřinou tyto děti:
Jana nar. 10. 5. 1644,
Šimona nar. 22. 10. 1649,
Zacharyáše nar. ?.

V r. 1670 již hospodařil syn Jindřicha Nováčka Zacharyáš Nováček. V létech 1671 - 1678 měl pronajatu louku k Vlčkovicům. V roce 1677 neplatil záduší z ní žádný nájem pro potlučení krupobitím. Zacharyáš Nováček byl truhlářem nebo tesařem, poněvadž dne 23. 3. 1679 udělal za 10 kr “nosítka s podnebesím a rám ku potřebě pouti a procesí do Zbynic co na další časy trvati mocti bude“, jak praví kniha počtů kolineckého záduší. V r. 1675 a 1676 dlužil nájem 1 věrtele žita a 1 věrtele ovsa z dědinky k Ujčínu podle potoka. Zacharyáš Nováček někdy mezi 1680 - 1682 sběhl z gruntu, jak se to často dělávalo. Od r. 1684 byl dosazen Jakub Bižaur. Dlouho však státek nebyl osazen, neboť se brzy stal Jakub Bižaur šafářem v Ujčíně. Hospodářství bylo nadále pusté a pole ležela ladem až r. 1696 se stal hospodářem Fridrich Kubíček.

V katastru z r. 1714 jest uváděn na statku Jan Sýkora. Až do konce XVIII. stol. se zde říkalo po chalupě “U Sýkorů“. Musel se tedy majitel tohoto příjmení na tomto statku zdržet delší dobu. V matrice narozených se objevuje Jan Sýkora s manželkou Františkou rozenou Peltovou a dětmi: Annou Marií nar. 25. 8. 1706. Z tohoto statku pravděpodobně vzešli majitelé čp. 18, kteří tam hospodařili takměř 200 let.

Na čp. 41 je Sýkora jmenován i v r. 1739 kdy 17. ledna vyhořel spolu se sousedy Jírou, Lacou a Dolejším.

V soupisu církevních desátků z r. 1775 i v robotním seznamu z tohoto roku je zde již uváděn Jan Vávra jako polodvorník. Není známo, čí byl syn. Za manželku měl Ludmilu, dceru Ondřeje Jelínka. Jejich děti byly:
Anna nar. 6. 4.1774,
Eva nar. 21. 12. 1776,
Markéta nar. 21. 2. 1778,
Jakub nar. 9. 7. 1779,
Marie nar. 7. 9. 1780,
Alžběta nar. 29. 5. 1782,
Ondřej nar. 1. 12. 1784.

Matka Ludmila zde v tomto domě čp. 41 zemřela dne 13. 2. 1818 v 79 letech na TBC, i když hospodářství bylo dnem 1. 5. 1812 prodáno Matesovi Dolejšímu za 800 zl. Tento nový majitel byl dříve držitelem hospodářství čp. 35, které předal svému mladšímu bratrovi Jakubovi, a koupil čp. 41. Po smrti svého bratra Jakuba prodal Matěj Dolejší dne 5. 5. 1817 statek čp. 41 a vrátil se na čp. 35. Novým majitelem se stal Tomáš Císař, který měl za manželku Magdalenu, dceru Marie Dolejšové, dcery Františka Dolejšího, kolineckého souseda.

Tomáš Císař byl synem Františka Císaře, souseda v Kolinci čp. 41 a matky Kateřiny Vohnoutové Ústalče. Oženil se v 25 letech dne 27. 11. 1821. Jejich statek oživila řada dětí:
Eva nar. 20. 8. 1822,
Antonín nar. 16. 3. 1824, zemřel 11. 11. 1825,
Jan nar. 18. 5. 1825,
Marie nar. 4. 9. 1827,
Johana nar. 13. 5. 1830, zemřela 3. 8. 1830,
Antonín nar. 29. 3. 1833, zemřel 26. 7. 1833,
Petr nar. 19. 6. 1834,
Matěj nar. 20. 2. 1837, zemřel 19. 4. 1838,
Josef nar. 21. 6. 1839,
Antonie nar. 28. 5. 1841,
František nar. 21. 5. 1843.

Oba manželé zemřeli brzy za sebou: Tomáš Císař 12. 11. 1857 v 60 letech na zakličkování střev a jeho manželka Magdalena 26. 4. 1856 v 55 letech na “prsní vodnatelnost“. V tomto čp. 41 zemřel dne 29. 10. 1849 František Císař, tovaryš sladovnický z Čelakovic, panství Brandýs v 60 letech na ochrnutí plic. Snad byl hospodářovým bratrem.

Hospodářství Tomáše Císaře mělo tyto pozemky:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať110louka160 s1 zl 7 kr1.
Hůrka u Kalného potoka457pole a)1 j 300 s7 zl 8 kr2.
pole b)1 j 255 s4 zl 3 kr3.
Hůrka u Kalného potoka458louka695 s2 zl 49 kr2.
Hůrka u Kalného potoka489louka1 j 185 s4 zl 39 kr3.
Hladomře 707pastvina60 s3 kr2.
Hladomře708pole a)1 j 355 s7 zl 20 kr2.
pole b)1 j 400 s 4 zl 23 kr3.
Hladomře 709pastvina40 s2 kr2.
Hladomře 728louka535 s1 zl 23 kr3.
Hladomře 729louka745 s1 zl 56 kr3.
Hladomře 730pole1 j 695 s8 zl 36 kr2.
Hladomře 731louka95 s15 kr3.
Hladomře 831pole1 j 860 s5 zl 23 kr3.

Po smrti Tomáše Císaře převzal hospodářství jeho syn Antonín, který se dne 26. 5. 1857 oženil ve ? letech s Františkou Kopáčkovou, 29 letou dcerou Martina Kopáčka, souseda v Kolinci čp. 28 a matky Magdaleny rozené Čechové z Kolince čp. 28.

V jejich krátkém manželství se narodily tyto děti:
Jakub nar. 24. 11. 1857, zemřel 24. 11. 1857,
Václav nar. 26. 12. 1558.

Brzy po narození tohoto syna dne 24. 4. 1859 utonul Antonín Císař s mnoha jinými ve 30 letech při prolomení mostu v Sušici v rozvodněné Otavě, když procesí přecházelo most. Na hospodářství čp. 41 se přiženil k mladé vdově dne 8. 11. 1859 Petr Kozlík, 38 letý čeledín na kolinecké faře, syn Václava Kozlíka, sedláka ve Svěradicích čp. 35 a matky Marie, dcery Jakuba Zemana, sedláka v Sedle čp. 4.

Z druhého manželství se narodily matce Františce další děti:
František nar. 2. 8. 1860,
Václav nar. 4. 9. 1862,
Josef nar. 4. 2. 1865, zemřel 17. 9. 1865,
Marie nar. 3. 9. 1866, zemřela 16. 8. 1869,
Karolina nar. 1. 1. 1870,
Anna Magdalena nar. 24. 9. 1873, zemřela 11. 10. 1873.

Dnem 18. 12. 1884 převzal hospodářství syn Petra Kozlíka, František Kozlík, který se ve 24 letech dne 14. 10. 1884 oženil s Marií Kováříkovou, 17 letou dcerou Františka Kováříka, sedláka ve Brodě čp. 11 a matky Marie, dcery Josefa Krále, sedláka v Běšinech čp. 32. Narodily se jim tyto děti:
Marie nar. 29. 1. 1886,
Kristina nar. 20. 12. 1867, provdaná 12. 11. 1907 za Jos. Podlešáka, rolníka z Čermné 10, syna Jana Podlešáka,
Josef Jindřich nar. 15. 7. 1890, zemřel 23. 4. 1893,
Petr nar. 2. 3. 1893, oženil se s Ludmilou,
Anna nar. 3. 3. 1895,
Karolina nar. 28. 10. 1897, provdaná 1. 7. 1921 za Václava Němce, rolníka v Mokrosukách čp. 17,
Josefa nar. 1. 3. 1904, provdaná 6. 2. 1936 za Jana Ježka, rolníka v Tržku čp. 4.

Dne 10. 6. 1922 převzal hospodářství syn Petr.

zpět