Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 42 v Kolinci

Čp. 42, parcela č. 51

čp. 42, r. 2008 čp. 42, r. 2022

I toto hospodářství patří k starým, snad původním usedlostem. Ovšem jeho historii můžeme sledovat až poměrně pozdě.

V GK z r. 1544 můžeme číst tento zágis: “V úterý velikonoční r. 1616 prodala Dorota Koutníková, vdova po Jakubu Koutníkovi chalupu vedle domu Matěje Nováčka Jiříkovi Koželuhovi za 19 kop m“. Kdo byl majitelem před Jakubem Koutníkem není známo. Osoby tohoto příjmí z dřívější doby jsou známy tyto:
Jan Koutník (zemřel asi před r. 1546) s manželkou Markytou, Jan Koutník (zpráva z r. 1573) s manželkou Annou, Filip Koutník (zpráva o něm z r. 1551), který byl otčímem sirotků po Průchovi Koutníkovi.
Další zpráva o tomto domu pochází až z r. 1654, kdy je v katastru z tohoto roku jmenován majitelem Jiří bečvář. Při zhoubném požáru Kolince 19. 11. 1658 je uváděn na domu Jan(?) bečvář.
V katastru z r. 1678 se jmenuje jako držitel Jakub Abt.
V katastru z r. 1714 je uvádět Václav Jíra, který r. 1722 má 4 strychy 1 a půl věrtele polí a luk pod půl vozu. Příjmí Jíra je pravděpodobně po živnosti neb po chalupě, po některém předkovi jménem Jiří.

V soupisu desátků ke kolinecké faře z r. 1775 je uváděn na tomto domě Jírovec neb Václav Dolejší. První jméno pochází od Jíry, jméno po živnosti, druhé je již ustálené příjmení majitele. Shodným příjmením je uváděn majitel v robotním seznamu z téhož roku.

Čí byl Václav Dolejší syn, není známo. Do domu čp. 42 se přiženil, když si vzal za manželku Ludmilu rozenou Jírovou. Jejich děti byly početné:
Blažej nar. 3. 2. 1761,
Alžběta nar. 16. 12. 1761, (sic),
Jan nar. 14. 5. 1763,
Tomáš nar. 19. 12. 1765,
Alžběta nar. 2. 3. 1769,
Kateřina nar. 26. 6. 1770,
Anna nar. 10. 7. 1773,
Jan nar. 19. 6. 1774,
Marie nar. 14. 4. 1777,
Josef nar. 21. 12. 1779,
Josef nar. 18. 6. 1781,
Vojtěch nar. 20. 4. 1782,
František nar. 30. 1. 1785.

Mezi roky 1785 - 1795 zemřela hospodyně Ludmila Dolejší. Dne 2. 6. 1795 se oženil Václav Dolejší jako 60 letý vdovec podruhé a vzal si za manželku 36 letou Annu, manželku po Bartoloměji Capartovi, podruhovi z Ujčína, dceru Jana Hejla, tesaře z Ujčína č. 12.

Po Václavu Dolejším hospodařil na domu čp. 42 jeho syn Jan Dolejší, mistr kolářský, a to od 20. 10. 1796. Jeho první manželkou byla Anna Kolářová z Čermné. Podruhé se oženil jako 53 letý vdovec s Terezií, 46 letou vdovou a pozůstalou dcerou po Tomášovi Čapkovi sousedu z Kolince a matky Lidmily kolářky z Kolince. Z jejich dětí jsou známy:
Jan nar. cca r. 1789, kolář,
Anna nar. r. 1804, provdaná 22. 5. 1830 s Jakubem Brejchou,
Václav nar. r. 1805.

Tomuto Václavovi předal Jan Dolejší dne 24. 5. 1830 dům. Předtím se hospodář oženil s Annou, 21 letou dcerou Václava Nováka domkáře a mistra ševcovského z Kolince a matky Terezie rozené Králové z Kolince čp. 11.

Jsou známy jen tři jejich děti:
Anna nar. 12. 1. 1831, zemřela 1. 11. 1831,
Josef nar. 28. 10. 1832, zemřel 27. 3. 1833,
Josef Jakub nar. 30. 1. 1834.

Jen 8 let byl Václav Dolejší majitelem tohoto domu čp. 42. Dne 1. 3. 1838 prodal dům Jakubovi Kohoutovi, sousedu z Kolince čp. 5 a jeho manželce Marii za 1152 zl. Ten chtěl předat dům čp. 42 svému synovi Matějovi, který měl za manželku Františku, dceru Martina Maxy, mlynáře z Bradavy a matky Anny Sedláčkové z Horažďovic. Mladým manželům se narodily tyto děti:
Antonín nar. 12. 12. 1838,
Josef nar. 11. 11. 1839.

Není známo, co přimělo Jakuba Kohouta prodat dne 2. 7. 1841 dům čp. 42 Františce, manželce svého syna Matěje za 432 zl 48 kr. Nová majitelka prodala dům zakrátko dále dne 28. 10. 1843 Matějovi Honzíkovi, synu Josefa Honzíka a matky Kateřiny dcery Ondřeje Máry a jeho manželce Anně, dceři Matěje Kohouta, sedláka z Lešišov a matky Lidmily rozené Kouklíkové(?) z Mlázov, a sice za 1280 zl.

Není znám další osud Matěje Kohouta, manžela majitelky domu Františky. Zemřel jako úplně zchudlý řeznický mistr v kolineckém chudobinci čp. 74 v 60 letech dne 22. 3. 1872.

V té době byl v domě čp. 42 i hostinec “U zeleného věnce“, z něhož Matěj Honzík platil 3 zl hostinského poplatku. (Oblastní archiv zemědělský v Horšovském Týně, sign. Nalžovy II – 2). K domu patřily však i tyto pozemky:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať104zahrada160 s57 krjediná
Místní trať105louka355 s2 zl 29 kr1.
Místní trať115louka110 s46 kr1.
Místní trať215skála75 s--
Místní trať216skála60 s--
Místní trať217skála85 s--
Místní trať218pole1365 s2 zl 59 kr3.
Místní trať219pastvina50 s2 kr2.
Místní trať220pastvina90 s4 kr2.
Místní trať221skála235 s-1.
Hladomře636louka555 s2 zl 15 kr2.
Hladomře637pole235 s53 kr2.
Hladomře638pole110 s25 kr2.
Hladomře716pole385 s1 zl 26 kr2.
Hladomře734pole1240 s4 zl 39 kr2.
Hladomře737pole825 s3 zl 6 kr2.
Hladomře799pole85 s4 kr2.
Hladomře800pole1 j 535 s2 zl 27 kr2.
Hladomře801pole95 s4 kr2.
Hladomře844pole270 s12 kr2.
Hladomře845pole880 s1 zl 1 kr4.

Dne 8. 10. 1861 bylo připsáno vlastnické právo na tento dům čp. 42 Marii Honzíkové, jedinému dítěti manželů Honzíkových, která se narodila dne 4. 5. 1841. Stalo se tak po smrti jejího otce, který zemřel dne 11. 3. 1861 v 53 letech na otok plic.

Marie Honzíková se dne 24. 6. 1862 provdala za Matěje Boublíka, hospodářského písaře v kolineckém zámku, 31 letého syna Jana Boublíka, šafáře v Tedražicích č. 1 a matky Anny, dcery Petra Janečka, kováře v Chotěšově. Dnem 26. 5. 1863 bylo vlastnické právo přepsáno na Matěje Boublíka.

Manželům Boublíkovým se v tomto domě čp. 42 narodily tyto děti:
Dvojčata Johana a chlapeček nar. 24. 6. 1862, obě zemřela hned po porodu,
Josef Jan nar. 23. 5. 1863, zemřel 18. 8. 1865 na croup,
Vilemína nar. 28. 10. 1664, zemřela 15. 9. 1865 na croup,
Josef Jan Nep. nar. 10. 6. 1866,
Jan Nep. Jordan. 13. 2. 1868,
Karel Vilém nar. 6. 11. 1869,
Jaroslav nar. 5. 8. 1871, zemřel 26. 12. 1877 v Brně,
Růžena Vilemína nar. 30. 6. 1873.

Brzy po narození poslední dcery se pravděpodobně manželé Boublíkovi odstěhovali.

Pachtýřem hospody a čp. 42 se stal Matěj Zajíc, syn Jakuba Zajíce, krejčovského mistra v Tedražicích čp. 16 a matky Marie Říhové z Tedražic čp. 16. Ten si vzal za manželku sestru bývalého majitele Annu, dceru Jana Boublíka, šafáře v Tedražicích č. 1 a matky Anny, dcery Petra Janečka, sedláka v Jindřichovicích čp. 8. Kromě šenkování piva se zaměstnával Matěj Zajíc i hudbou a tato záliba a vášnivý vztah se přenesl i na jeho děti:
Matěj nar. 27. 6. 1867 v Tedražicích v čp. 32,
Marie nar. r 1871 v Tedražicích v čp. 32, 23. 5. 1901 provdána za Josefa Rašína, soudního vykonavatele z Prahy – Vinohrad, syna Jana Rašína, učitele hudby z Nechanic čp. 175 na okr. Hradec Králové,
Jan nar. r. 1873,
Alois nar. 9. 7. 1875,
Jindřich nar. 13. 7. 1878,
Karel nar. 18. 11. 1880, zemřel 11. 10. 1889 na meningitis.

Matěj si dne 31. 1. 1905 vzal za manželku Annu, dceru Matěje Prince, purkmistra a souseda z Kolince čp. 32 a matky Marie rozené Sýkorové z Kolince čp. 18. I jeho živila kromě zemědělství i hudba. Jejich děti byly:
děvčátko nar. 6. 9. 1906, zemřelo hned,
Helena Frant. nar. 5. 9. 1907,
Anna nar. 12. 6. 1909,
Karel Alois nar. 30. 7. 1911.

Poslední syn se narodil až po smrti otcově. Když vyrostl z dětských let, padla na něho tíha vedení hospodářství, ale nejen to. I Karel Zajíc podědil lásku k hudbě a nadání po svých předcích. Když zdejší učitel František Jankovský pro slabost zraku zanechal funkce regenschoriho ve zdejším kostele, zasedl na lavici za varhany ještě jako chlapec hospodář z čp. 42. Naučil se při vysilující práci s hospodářstvím hrát na varhany, ale i velice pěkně zpívat. Jeho jasný tenor po celá desetiletí se nese prostornou lodí kostela sv. Jakuba Většího v Kolinci, tvoří kulisu k důležitému životnímu “ano“ snoubenců i vhání slzy do očí při poslední cestě zdejších zemřelých.

Karel Zajíc se oženil 18. 7. 1936 s Růženou Boublíkovou z Čermné čp. 13, dcery Františka Boublíka, rolníka, a matky Marie, rozené Žižkové z Kolince čp. 15. Z manželství se jim narodily dvě dcery:
Jaroslava nar. ?,
Zdena nar. ?.

zpět