Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 44 v Kolinci

Čp. 44, parcela č. 53

čp. 44, r. 2008

V tomto domu se říkalo od pradávna “u Nedvídků“. Není jasné, po kterém majiteli vzniklo toto pojmenování “po chalupě.“ Snad tu hospodařil syn nějakého Nedvěda (hospodařil i na čp. 40), nebo majitel tohoto domu se oženil s dcerou Nedvědovou. I v tom případě dostával muž příjmí po své ženě. V tomto případě by bylo možné, že jeden z bývalých majitelů tohoto domu Matěj Hronek hospodařil nějaký čas na čp. 40 “u Nedvědů“. Majitelé jsou známi poměrně pozdě.

Na středopostí roku 1617 prodal Jakub bečvář Václavovi Koberáčkovi svou chalupu i se zahradou za 30 kop míš. Na této chalupě byla jedna železná kostelní kráva. Tato smlouva se stala za přítomnosti primasa Zacharyáše pekaře, Matěje Vozky, písaře Adama Žižky a Stanislava Králíka (GK z r. 1544 fol. 316). Po něm snad hospodařil na této chalupě syn Jan Koberáček (Dobráček) s manželkou Mandalenou, se kterou měl tyto děti:
Jan nar. 2. 10. 1650,
Matěj nar. 1. 4. 1654,
Dorota nar. 17. 6. 1656.

Berní rola z r. 1654 udává Jana Koberáčka bez pozemků s jednou krávou. Povolání udáno - tkadlec. V pozdějších kostelních účtech udáváno, že na chalupě vázne jedna železná kráva a peněžního dluhu 1 kopa 30 grošů.

Před rokem 1673 byl na chalupě Jakub Hronek. V r. 1673 již zde hospodařil tesař Matěj Turek. Ale už v r. 1676 bylo hospodářství pusté, něco pozemků užíval Jan Vlček, rybák, ale poněvadž neměl prostředků, prominul se mu nájem, avšak “budoucně, kdo to užíti bude, pilně na pozoru míti“. Roku 1689 byla chalupa ještě pustá. Louku na Hladomřích užívala vrchnost a kus dědiny na Vostrej Matěj Turek. I nadále byla chalupa pustá. Není známo, kdy byla chalupa opět vystavena. Ještě v r. 1750 platila vrchnost z užitku polností patřících k této chalupě zvané Koberáčkovské. V r. 1775 je uváděn název po chalupě‚“u Nedvídků“ a na něm majitel Václav Jelínek, právě tak jako na sousedním domě “u Laců“. Snad majitel byl týž nebo příbuzný. Po něm hospodařil syn Josef Jelínek s manželkou Maří Magdalenou Pavlíčkovou . Ta dala manželu jen dvě děti:
Tomáše nar. 11. 12. 1791,
Matěje nar. 9. 12. 1792.

Při třetím dítěti zemřela dne 3. 4. 1795 při porodu ve věku 26 let. Dne 7. 2. 1797 se oženil 36 letý vdovec s 21 letou Kateřinou, dcerou Pavla Oudy, souseda v Kolinci čp. 4. Josef Jelínek zde hospodařil od 26. 1. 1796. Po něm převzal chalupu syn Matěj Jelínek, který se dne 5. 5. 1818 oženil s Marií, dcerou Vojtěcha Drhy, souseda z Kolince čp. 23 a matky Marie Voráčové z Velkého Boru. V té době byl už Josef Jelínek mrtev. V tomto domě čp. 44 se manželům narodilo pět dětí:
Josef nar. 2. 3. 1819,
Jana nar. 27. 1. 1822,
Marie nar. 1. 7. 1824,
Karel nar. 23. 3. 1828, zemřel 6. 10. 1912,
Alžběta nar. 16. 9. 1830.

Další děti už se narodily v čp. 19, kam se manželé Matěj a Marie Jelínkovi přestěhovali, když dne 30. 4. 1832 prodali chalupu čp. 44 Františku Heřmanovi a jeho manželce Anně za 876 zl. konv. měny. Anna Heřmanová byla sestrou bývalé majitelky Marie Jelínkové. Manželé Heřmanovi byli předtím dlouhá léta majiteli čp. 48 v Kolinci. Po nich se stal majitelem jejich syn Martin, který se narodil 24. 10. 1819 v čp. 48.

Po Martinovi Heřmanovi koupil dům čp. 44 Jakub Vopava, soused v Kolinci čp. 16 pro svého syna Antonína Vopavu, který se dne 15. 1. 1856 oženil jako 35 letý s 21 letou Annou Jarošíkovou, dcerou Jakuba Jarošíka, domkáře v Kunkovicích čp. 8 a matky Anny, dcery Prokopa Poláka, chalupníka z Bernartic, služebné v Kolinci čp. 5. Narodila se jim celá řada dětí:
Marie nar. 19. 9. 1857, zemřela 7. 10. 1857,
Ferdinand Ondřej nar. 30. 5. 1859,
Jakub nar. 19. 5. 1861,
Marie nar. 5. 4. 1862,
Jan nar. 13. 6. 1865, zemřel 13. 6. 1865,
Eva nar. 29. 6. 1866,
Kateřina nar. 25. 11. 1868,
Adolf Matěj nar. 11. 4. 1871, zemřel 9. 3. 1872,
Anna nar. 30 6. 1873, zemřela 27. 7. 1951.

Zde v tomto popisném čísle u syna Antonína zemřel také otec Jakub Vopava, patent. invalida a soused, v 69 letech na zápal plic dne 13. 4. 1860 a jeho manželka Karolina v 71 letech dne 16. 3. 1864.

Abychom mohli posoudit velikost hospodářství tohoto popisného čísla, nahlédněme do stabilního katastru, podle něhož Antonín Vopava vlastnil:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať100louka405 s2 zl 50 kr1.
Zářečí591pole a)1580 s5 zl 55 kr2.
pole b)1500 s3 zl 17 kr3.
Hladomře770pastvina235 s10 kr2.
Hladomře771pole a)1 j3 zl 30 kr3.
pole b)1 j 110 s1 zl 58 kr4.
Hladomře772pastvina1330 s58 kr2.
Hladomře782louka1 j 490 s5 zl 27 kr3.
Hladomře783pole1480 s3 zl 14 kr3.
Hladomře804pastvina360 s16 kr3.
Hladomře805pole2 j 575 s4 zl 20 kr4.
Hladomře806pastvina120 s5 kr2.
Hladomře812pole500 s34 kr4.

Hospodář Antonín Vopava zemřel 22. 8. 1876 v 55 letech na zápal plic. Pro nezletilost dětí vedla hospodářství vdova Anna. Až teprve 5. 8. 1882 převzal chalupu syn Jakub, který se dne 27. 11. 1883 oženil s Annou, 26 letou dcerou Antonína Javorského, šenkýře ve Vlčkovicích čp. 4 a matky Tekly, dcery Vojtěcha Janouška, polodvorníka v Chlístově. Narodily se jim tu tyto děti:
Jakub Václav nar.14. 10. 1884, zemřel 21. 10. 1884,
Anežka nar. 16. 12. 1885, zemřela 21. 12. 1885,
Marie nar. 4. 12. 1886, oddána 15. 2. 1914 s Václavem Singerem v Liticích,
Josef Rudolf nar. 12. 4. 1889, zemřel 10. 12. 1891,
Anna nar. 10. 10. 1891,
Josef nar. 6. 12. 1893, oddán 10. 4. 1920 s Marií Ženíškovou v Liticích.

Od 2. 8. 1896 vlastnil dům čp. 44 Josef Suk, stokař kolineckého panství, se svou ženou Josefou rozenou Weberovou z Kolince čp. 38. Když se jejich syn Petr dne 26. 5. 1903 oženil ve Velharticích s Anežkou, dcerou Vavřince Rubáše, chalupníka v Koníně čp. 1 a matky Františky, rozené Kutilové taktéž z Konína čp. 1, předali mu rodiče dům dne 14. 5. 1903. Poměrně pozdě se jim narodily dvě děti:
Anežka Františka nar. 29. 2. 1916,
Františka Marie nar. 28. 1. 1918, oddána 7. 2. 1937 v Praze s Antonínem Týblem.

Od 14. 6. 1923 se stal majitelem František Matějovic, autodopravce, se svou manželkou Terezií, rozenou Matějovicovou z Ústalče čp. 41.

Dnem 11. 12. 1935 dostal dům nového majitele a sice Vojtěcha Uhlíka, nar. 24. 4. 1906, železničního zřízence, a jeho manželku Annu, nar. 27. 9. 1918.

zpět