Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 45 v Kolinci

Čp. 45, parcela č. 54

čp. 45, r. 1975

Tento dům byl v dřívějších dobách zván “po chalupě“ “u Vaníčků“, později “u Pavlíků“, “u Myslíků“, “u Sudů“, "u Voláků“. Nejstarší název je uváděn v seznamu desátků zdejšího záduší z r. 1775, ale jistě byl staršího data. Pravděpodobně vznikl od jména majitele Vaňka a jeho syna, který byl podlé tehdejšího zvyku zván Vaníčkem. Bohužel z listinných pramenů, které jsou celkem chudé, není znám.

Nejstarší zprávy pocházejí poměrně z pozdní doby. V GK z r. 1544 fol. 334 čteme: “V pátek dne nového léta roku 1644 prodal Jindřich Pol dům ležící vedle cesty přímím “Blátnice“ s lukami i dědinami Václavovi Haškovi za 30 kop míšenských. čp. 45, r. 2008

Další majitelé jsou bohužel neznámi. Až v r. 1775 jest jmenován Jakub Pavlík, který byl pravděpodobně synem Jiřího Pavlíka a matky Alžběty. Z jejich dětí se uvádějí:
Jakub (shora uvedený) nar. 24. 7. 1729,
Kateřina nar. 6. 11. 1731, pravděpodobně brzy zemřela,
Kateřina nar. 27. 3. 1739.
Syn Jakub měl za manželku Annu a s ní tyto děti:
Annu nar. 2. 1. 1755,
Vít nar. 15. 6. 1757, zemřel r. 1758,
Matěj nar. 19. 1. 1759,
Jan nar. 15. 5. 1761,
Barbora nar. 28. 11. 1763,
Ludmila nar. 9. 2. 1766.

Po Jakubovi Pavlíkovi převzal chalupu syn Matěj, kterým končí majitelé čp. 45 tohoto příjmení, aby se objevili zase až po 66 letech. Matěj Pavlík měl za manželku Annu, která však už ve 20 letech r. 1788 zemřela. Vdovec se oženil s Maří Magdalenou, dcerou Josefa Pojara, polního mistra z Jindřichovic.

Z tohoto druhého manželství vzešly tyto děti:
Šimon nar. 5. 6. 1790,
Matěj Jan nar. 19. 6. 1792, zemřel 15. 3. 1800 na neštovice,
Ondřej nar. 18. 11. 1794 zemřel r. 1794,
Terezie nar. 14. 1. 1796 zemřela 14. 3. 1800 na neštovice,
Dorota nar. 23. 6. 1798. /p>

Hospodář Matěj Pavlík zemřel 1. 3. 1800 ve 40 letech na souchotě a za dva týdny po něm 8 letý Matěj a 4 letá Terezie.

Vdova Magdalena Pavlíková, dcera Josefa Pojara, mistra polního z Jindřichovic a matky Kateřiny Kořánové z Jindřichovic čp. 12, se provdala ve 30 letech podruhé. Jejím manželem se stal Jakub Myslík, syn Martina Myslíka, tesaře, z Brančova, 28 letý, svobodný. Matce Magdaleně se narodily další děti:
Jan nar.1. 11. 1801,
Matěj nar. 2. 4. 1804,
Anna nar. 24. 7. 1806,
Magdalena nar. 1. 6. 1813, zemřela 5. 9. 1822.

Jakub Myslík zemřel 6. 8. 1839. Jeho syn Jan Myslík se oženil dne 22. 1. 1822 s Marií, 20 letou dcerou Josefa Honzíka, souseda z Kolince čp. 38 a matky Kateřiny Márové z Růvné. Jejich děti byly:
Josef nar. 17. 3.1825, zemřel 30. 11. 1839 na “zapálení hrdla“,
Kateřina nar. 8. 10. 1827, zemřela 25. 11. 1839 na “zapálení mozku“,
František nar. 4. 10. 1829,
Eva nar. 24. 12. 1831,
Marie nar. 19. 4. 1835,
Antonín nar. 6. 11. 1840.

Velikost hospodářství v této době lze posuzovat podle stabilního katastru.

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať101louka660 s4 zl 36 kr1.
Hůrka u Kalného potoka466pole a)1075 s4 zl 2 kr2.
pole b)1000 s2 zl 11 kr3.
Hladomře653pastvina95 s4 kr2.
Hladomře654pole a)700 s2 zl 38 kr3.
pole b)800 s1 zl 45 kr2.
Hladomře655louka700 s2 zl 50 kr2.
Hladomře660pole435 s1 zl 38 kr2.
Hladomře807pole2 j 235 s3 zl 56 kr4.
Hladomře808pastvina405 s18 kr2.
Hladomře809pastvina985 s43 kr2.
Hladomře810pole2 j 20 s3 zl 41 kr4.
Hladomře811pastvina145 s6 kr2.

Toto hospodářství měl původně dostat Šimon Pavlík z prvního manželství. Ten však byl, podle zprávy pěchotního pluku, prohlášen za nezvěstného. Proto byla chalupa připsána mladšímu bratrovi Janu Myslíkovi, a sice 16. 3. 1821. Na této usedlosti hospodařil až do 14. 4. 1863, kdy ji předal synu Antonínovi a jeho manželce Josefě, dceři Martina Žižky, sedláka z Číhaně čp. 20 a matky Kateřiny, dcery Josefa Šímy sedláka z Číhaně čp. 28. V tomto domě se jim narodila řada dětí:
Marie Eva nar. 28. 8. 1864, provdána za Karla Paška z Přeštic,
Františka nar. 31. 12. 1865,
Václav nar. 12. 12. 1867,
Anna nar. 23. 7. 1870,
Jakub Silvestr nar. 30. 12. 1872, zemřel 15. 5. 1873,
Emanuel nar. 28. 3. 1875, zemřel 17. 2. 1889,
Jakub nar. 12. 11. 1877,
Josefa nar. 5. 2. 1880.

Výminkář Jan Myslík zemřel zde 9. 5. 1881 v 80 letech, jeho manželka Marie ho předešla ve smrti dne 10. 6. 1876 ve 74 letech.

Dnem 25. 11. 1889 získal chalupu (pravděpodobně koupí) Jakub Pavlík, původně zedník, syn Matěje Pavlíka, sedláka z Vlčkovic, a matky Anny, dcery Martina Širokýho, chalupníka z Konína. Za manželku měl Magdalenu, dceru Martina Šosa, domkáře z Kolince čp. 62 a matky Evy, dcery Matěje Kohouta, sedláka v Lešišově čp. 7. Jakub Pavlík se přiženil do Kolince do čp. 62. Tam se manželům narodily všechny jejich děti:
František nar. 15. 8. 1867, zemřel 10. 9. 1869,
Marie Josefa nar. 12. 6. 1870, oddána s Bart. Janouškem,
František Matěj nar. 29. 12. 1872, padl v 1. světové válce,
Václav nar. 9. 9. 1876,
Josefa Markéta nar. 12. 7. 1880, zemřela 22. 7. 1880.

Dnem 11. 1. 1904 převzal chalupu syn František Pavlík, který se dne 17. 11. 1903 oženil s Marií, 17 letou dcerou Františka Kozlíka, souseda z Kolince čp. 41 a matky Marie, rozené Kováříkové z Brodu čp. 11. Do smrti svého manžela se matce narodily děti:
Václav nar. 2. 6. 1905, zemřel 2. 8. 1906,
Václav Lukáš nar. 18. 10. 1907,
Pavlina nar. 6. 6. 1910,
Marie Magdalena nar. 10. 8. 1912.

Hospodář František Pavlík padl v I. světové válce. Vdova Marie Pavlíková se dne 3. 4. 1919 ve 32 letech provdala za Stanislava Voláka, zedníka, syna Václava Voláka, krejčího z Jindřichovic a matky Josefy rozené Hraničkové z Malonic čp. 3. Ženich byl 30 letý svobodný.

Dnem 8. 7. 1933 převzal hospodářství nejstarší syn Václav. Za manželku si vzal Barboru.

Narodily se jim tyto děti:
Václav nar. 14. 4. 1934,
Marie nar. ?,
Jaroslava nar. ?.

zpět