Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 46 v Kolinci

Čp. 46, parcela č. 56

čp. 46, r. 1971

Tento dům je poměrně mladého data. Byl vystavěn kolem roku 1800 pravděpodobně Matějem Čapkem, bývalým hospodským “U Černého orla“ dnešního čp. 51. Tuto hospodu držel od 19. 6. 1798 do 7. 5. 1802. Nově vystavěný dům dostal čp. 71. Matěj Čapek měl za manželku Annu, dceru zelenohorského mlynáře Jindry a s ní měl tyto děti:
Josefa nar. 27. 2. 1799,
Alžbětu nar. 15. 7. 1800, zemřela 1800,
Alžbětu nar. 9. 5. 1801,
Josefu nar. 15. 9.1803, která už se narodila v čp. 71, nynějším čp. 46.

Není známo, jakým způsobem se tento nově vystavěný dům dostal do rukou rodu Nováků. V r. 1805 je jmenován majitelem Tomáš Novák. Po něm to byl Pavel Novák s manželkou Kateřinou z Ouloha (horažďovického panství). Tem dne 2. 12. 1835 odstoupil dům čp. 46 synovi Martinovi Novákovi v ceně 240 zl. V tomto domě zemřela nejdříve 14. 3. 1831 Kateřina, manželka Pavla Nováka, v 76 letech a po ní Pavel Novák dne 22. 2. 1838, bývalý soused z Kolince čp. 46, v 80 letech. čp. 46, r. 2008

Martin Novák měl za manželku Kateřinu Hlavovou ze Stachů. Jejich dcera Magdalena se jako 27 letá, svobodná, provdala dne 24. 11. 1835 za Josefa Skalu, hrnčířského mistra, rodilého z Nepomuka, syna Jakuba Skaly, revírníka z Hlavňovic a manželky Barbory Brandmayerové z Horažďovic. V tomto popisném čísle se jim narodily tyto děti:
Josef nar. 12. 10.1836, zemřel 20. 11. 1836,
Anna nar. 6. 12. 1837,
Petr Tomáš nar. 21. 12. 1839,
Josef nar. 19. 12. 1842,
Jakub nar. 12. 6. 1845, zemřel 1. 11. 1845,
Jakub nar. 29. 4. 1847.

Dne 24. 9. 1847 prodali manželé Josef a Magdalena Skalovi dům čp. 46 Františce Kafkové za 480 zl.

Františka Kafková se provdala za Hermana Schleissnera, židovského handlíře o 8 let mladšího, když předtím měla za svobodna řadu dětí, jak o tom nás zpravuje farní záznam o účasti místních občanů na biřmování, při zpovědi a přijímání (Status animarum parochiae Kolinicensis) z r. 1856. O obyvatelích čp. 46 praví:
Herman Schleissner ‚ handlíř, 27 let,
Františka, manželka, 35 let,
Ludvík Kafka, syn 16 let,
Zikmund Kafka 12 let,
Julie Kafková, dcera 13 let,
Jana Kafková, 10 let,
Bedřich Schleissner, 1/2 roku.
V tomto čp. 46 se jim narodili ještě:
Heinrich nar. r..1856,
Wilhelm nar. r. 1856 ?,
Julius Kohn nar. r. 1864.

Dne 8. 3. 1871 prodala Františka Kafková, provdaná Schleisnerová, domek čp. 46 Václavu Zelenýmu, krejčovskému mistru, a jeho manželce Marii, dceři Františka Sveřepy, sedlářského mistra z Hrádku čp. 37.

Manželé Schleissnerovi se odstěhovali do Klatov.

Dne 21. 7. 1875 se do rodiny Zelených přiženil Alois Pavlík, nádeník z Čermné čp. 38 (Pucbverk), syn Františka Pavlíka‚ nádeníka taktéž z Puchverku a matky Josefy, dcery Josefa Holečka, chalupníka z Vlčňov čp. 4. Vzal si za ženu Marii, 24 letou dceru Václava Zelenýho. V tomto domě se jim narodily tyto děti:
Vojtěch nar. 22. 4. 1872, zemřel 5. 10. 1950,
Karel Pavlík nar. 8. 2. 1876.

Dne 29. 6. 1880 zemřel Václav Zelený v 59 letech. Po něm vlastnila dům vdova Marie.

Dne 14. 2. 1895 koupili domek manželé Ludvík a Karolina Smolíkovi, kteří bydleli v sousedním domě čp. 127 (viz toto). Nevlastnili však dům dlouho. Novým majitelem se stal dne 15. 9. 1901 Petr Mixan, nar. 24. 6. 1866 ve Skránčicích, syn Jakuba Mixana, sedláka ve Skránčicích čp. 4 a matky Josefy rozené Bělochové z Plichtic čp. 7. Ten se dne 11. 10. 1898 oženil s Emilií, 19 letou dcerou Václava Petrmichla, domkáře v Kolinci čp. 102 a matky Marie rozené Kuthanové z Břetětic. Nevěsta se narodila 6. 4. 1879 v Drouhavči.

Měli tyto děti:
Vojtěcha nar. 1. 6. 1899 v čp. 102,
Stanislava nar. 5. 5. 1901 v čp. 102,
Františka nar. 21. 1. 1903 v čp. 46,
Petr nar. 8. 8. 1904 v čp. 46.

Dne 20. 4. 1909 koupili domek manželé František a Anna Seidlovi, kteří dříve bydleli v čp. 2 a čp. 24 (viz toto). V tomto domě měl František Seidl řeznický krám až do své smrti a po něm i jeho syn František. I když řeznictví převzala JEDNOTA, lidové spotřební družstvo, zůstal František Seidl mladší domu dále jako jeho majitel. Kromě majitelů měl tento dům mnoho nájemníků, z nichž vyjmenuji některé.

Josef Harášek, revírník, s manželkou Magdalenou, dcerou Adama Šefelína, revírníka v Kněžicích čp. 1 a matky Terezie, rozené Valentové z Mlázov čp. 1, v r. 1837. Prokop Suk s manželkou Marií, dcerou Pavla Nováka v r. 1824.

Jan Trenk, vrchní dozorčí c. k. stráže sekce č. 9 s manželkou Františkou Amalií, dcerou nadporučíka Herzoga von Berzfelda a matky Marie Terezie von Jungwirth, dcerou krajského sekretáře z Čáslavě s Janem Nepomuckým, synem nar. 1. 10. 1840 v tomto domě.

Dlouhodobým nájemníkem v tomto domě byl Vojtěch Muchka, mistr ševcovský, dříve domkář v Kolinci čp. 98, syn Michala Muchky, mistra ševcovského ve Strážově a matky Terezie, dcery Tomáše Radiny, domkáře v Kolinci. Vojtěch Muchka jako 36 letý vdovec se dne 4. 3. 1862 oženil s Anou, 19 letou dcerou Jana Šosa, souseda z Kolince čp. 43 a matky Johany, dcery Matěje Jelínka, souseda v Kolinci čp. 19. V domě čp. 46 se jim narodila řada dětí:
Josef Mikuláš nar. 6. 12. 1862, zemřel 6. 3. 1863,
Marie nar. 2. 3. 1864,
Vojtěch nar. 22. 4. 1866,
Josefa nar. 11. 9. 1868,
Josef nar. 13. 8. 1871, oddán 13. 12. 1920 ve Slavonii s Františkou Sysovou,
Emanuel nar. 21. 11. 1873,
Václav nar. 25. 5. 1876,
Anna nar. 18. 10. 1878,
Karolina nar. 8. 5. 1881, oddána 23. 11. 1904 s Ant. Hejdukem, krejčím z Vlčkovic.

První manželka Vojtěcha Muchky byla Alžběta, dcera Matěje Jelínka, souseda z Kolince čp. 19 a matky Marie rozené Drhové dcery souseda z Kolince čp. 33. Jejich svatba se konala dne 31. 1. 1854. Z tohoto prvního manželství vzešly tyto děti:
Josef nar. 13. 12. 1854 v čp. 46, zemřel 14.4. 1855,
Jan Vojtěch nar. 26. 6. 1856 v čp. 46, zemřel 24. 8. 1856,
Marie nar. 3. 7. 1858 v čp. 46, zemřela 25. 5. 1863,
Vojtěch nar. 23. 5. 1860 v čp. 98, zemřel 21.11. 1860.
Matka Alžběta zemřela 22. 2. 1861 v 30 letech na TBC.

Dalším nájemníkem byl Václav Duda, obuvník, syn Jana Dudy, hrnčíře a souseda z Kolince čp. 51 a matky Kateřiny rozené Visingerové z Boříkov, s manželkou Marií, dcerou Josefa Zdeňka, mistra krejčovského ze Stříbrných Hor čp. 119 a matky Josefy rozené Maršálkové ze Stříbrných Hor čp. 49. Bydleli zde s těmito dětmi:
Josefem nar.19. 5. 1888, zemřel 21. 7. 1888,
Václavem nar. 21. 9. 1889, oddán s Barborou Píchovou zTěchonic dne 25. 11. 1919,
Anna nar. 19. 9. 1890.

Od r. 1904 zde bydlel Václav Muchka, syn dřívějšího nájemníka Vojtěcha Muchky se svou manželkou Marií, dcerou Vojtěcha Bejvla, hrobaře v Kolinci čp. 13 a matky Anny rozené Buchtové z Letov čp. 4. Oddáni byli 12. 11. 190l, ženich byl 25 letý, nevěsta 17 letá. Měli tyto děti:
Marii nar. 21. 8.1902, oddána 5. 11. 1927 s Rudolfem Čečkem v Kolinci,
Anastazie nar. 2. 4. 1904,
Emanuel Frant. nar. 17. 1. 1906,
Ladislav Prokop nar. 27. 6. 1907 zemřel 31. 8. 1907,
Václav Antonín nar. 23. 11. 1908, oddán 22. 9. 1928 s Frant. Češkovou ze Zbynic a 12. 2. 1949 s Annou Rajchlovou z Chodova,
Karolina nar. 30. 5. 1913 v čp. 100, zemřela 1. 10. 1913,
Božena nar. 1. 10. 1914, oddána 6. 2. 1940 s Matějem Češkem ze Zbynic,
Karel Ludvík nar. 18. 8.1919 v čp. 15, zemřel 3. 10. 1936.

Část svého života v Kolinci tu strávili Václav a Antonie Kochovi, kteří zde bydleli v letech 1908 až 1910, kteří později bydleli v čp. 43 (viz toto).

Na konci I. světpvé války zde bydlel Rudolf Boublík, strojní zámečník, syn Josefa Boublíka, strážníka trati čp. 142 a matky Barbory rozené Kováříkové z Číhaně čp. 18 a jeho manželka Marie, dcera Martina Kukrála, dělníka v Kolinci čp. 131 matky Kateřiny rozené Kořánové z Ujčína čp. 18. Manželka se narodila v Marienthalu dne 22. 3. 1898. První syn Rudolf, který po narození zemřel, se narodil v čp. 49, druhý také Rudolf se narodil 13. 9. 1919 v čp. 46.

zpět