Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 47 v Kolinci

Čp. 47, parcela č. 57

čp. 47, r. 2008

Tento statek je starého data, snad jedním z domů původního založení.V polovině XVIII. stol. se zde říkalo po chalupě “u Dolejších“, kteréžto pojmenování pochází od Matěje Dolejšího, který vlastnil v uvedeném čase tento dům.

Nejstarší známý majitel je uveden v městské knize městečka Kolince (velké – fol. 72) (po restauraci této knihy fol. 37). Okolo r. 1625 prodala Dorota koželužka, manželka Lukáše Hrabačky, dům Jindřichovi, synu Zacharyáše pekaře. Tento dům “v ulici“ měla Dorota od své matky Anny koželužky. Nový majitel Jindřich provozoval řemeslo krejčovské. Byl synem Zacharyáše pekaře a matky Lidmily. Jindřich krejčí měl za manželku Annu. Z dětí je znám syn Václav, který se narodil 3. 10. 1629. Bohužel pozdější majitelé nejsou známi a nelze ani z katastrů zodpovědně určit majitele tohoto domu.

Jak bylo již shora uvedeno, hospodařil zde v I. polovině XVIII. století Matěj Dolejší, který s manželkou Lidmilou měl tyto děti:
Terezii nar. 14. 10. 1761,
Annu nar. 8. 12. 1762,
Matěje nar. 19. 8. 1765.

Majitel kromě hospodaření na statku pravděpodobně šenkoval na kolineckém “Rathause“. Zemřel v r. 1767 v 46 letech. Vdova Ludmila se provdala za Vojtěcha Hanuse, syna Václava Hanuse z Vlastějov. S ním měla ještě tři děti:
Marii nar. 9. 12. 1773, zemřela r. 1795 na TBC,
Tomáše nar. 17. 7. 1776,
Annu nar. 22. 5. 1779.

Manželka Vojtěcha Hanuse zemřela v r. 1787 a vdovec Vojtěch Hanus se oženil s Marií Kláskovou, která mu dala dalších sedm dětí:
Josefu nar. 31. 12. 1788,
Marii Magdalenu nar. 18. 2. 1791,
Josefa nar. 9. 2. 1792.
Jakuba nar. 7. 4. 1793,
Josefa nar. 3. 9. 1794, zemřel r.1795,
Ludmilu nar. 7. 3. 1796,
Maří Magdalenu nar. 7. 10. 1798.

Za rok po narození poslední dcery prodal Vojtěch Hanus dne 4. 12. 1799 hospodářství Blažejovi Čechovi, který často kupoval i měnil domy v Kolinci. Vlastnil též čp. 24 a 28 (viz toto). Také tento dům čp. 47 držel jen krátce. Již 12. 12. 1800 jej prodal Janu Márovi z Chamotic, vlastně jeho otci Ondřejovi Márovi, sedláku z Růvné a jeho manželce Evě rozené Kreplové z Petrovic. Dne 4. července 1801 koupil ještě Ondřej Mára pro svého syna Jana Máru od vrchnosti kus trávníku vedle svého domu až k “rathauzské“ stodole v rozloze 543 čtver. sáhů. Dlouho však tento rod. dům čp. 47 nedržel. Dne 1. 7. 1803 prodal Ondřej Mára a jeho syn Jan Mára dům Tomáši Brejchovi, pravděpodobně panskému pastýři, synu Filipa Brejchy z Ujčína a jeho manželce Anně, dceři Jana Pola z čp. 2. Ti měli tyto děti:
Evu nar. 8. 10. 1776,
Marii nar. 5. 12. 1777,
Václava nar. 8. 1. 1780.

Tomáš Brejcha však zemřel zanedlouho a tak dne 1. 11. 1806 bylo hospodářství čp. 47 sirotků po Tomáši Brejchovi prodáno v licitaci manželům Janu a Terezii Hosnedlovým. Majitelka byla rozená Kolerosová z Čachrova.

Janu Hosnedlovi bylo v době koupě již 59 roků, takže ve zdejší matrice není žádných záznamů o jeho dětech. Je znám jeho nástupce na tomto domě Jiří Hosnedl, který se narodil okolo r. 1799.

Majitelem domu čp. 47 se stal 28. 1. 1815. Za manželku měl Ludmilu, dceru Jakuba Havlase, souseda z Kolince čp. 40 a matky Magdaleny Marie, dcery Vojtěcha Kněze, šenkýře z Brodu. Zemřela poměrně mladá dne 16. 1. 1847 v 37 letech na “obrnu plic“. Dala muži tyto děti:
Františka nar. 5. 6. 1815,
Františka nar. 22. 6. 1816,
Evu nar. 25. 5. 1818,
Markétu nar.13. 7. 1820,
Jana nar.4. 10. 1822,
Barboru nar. 3. 12. 1824, zemřela 17. 4. 1825,
Barboru nar. 22. 2. 1826,
Františka nar. 2. 6. 1828.

Podruhé se oženil Jiří Hosnedl dne 27. 2. 1854 se 40 letou Františkou, svobodnou dcerou Václava Krisla, domkáře z Kolince čp. 93 a matky Alžběty Kohoutové u Kolince. Když Jiří Hosnedl dne 14. 10. 1869 zemřel, bylo hospodářství dne 15. 11. 1869 předáno jeho synu Janovi Hosnedlovi. K hospodářství patřily tyto pozemky:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať97louka600 s4 zl 11 kr1.
Místní trať208pastvina60 s3 kr2.
Místní trať209pole a)1 j 1295 s10 zl 51 kr2.
pole b)1 j3 zl 30 kr3.
Místní trať210pastvina35 s2 kr2.
Místní trať211pastvina80 s3 kr2.
Hůrka282pastvina175 s8 kr2.
Hůrka283pastvina80 s4 kr2.
Hůrka284pole a)1 j 800 s14 zl 15 kr1.
pole b)1 j 800 s9 zl2.
pole c)1 j 800 s5 zl 15 kr2.
Hůrka louka3662 j 1105 s17 zl 29 kr2.
Hůrka367pole a)1 j 820 s9 zl 5 kr2.
pole b)2 j7 zl3.
Hůrka 368pastvina155 s7 kr2.
Hůrka373pole a)2 j12 zl2.
pole b)2 j 1120 s9 zl 27 kr3.
Hůrka 374pastvina405 s18 kr2.

Jan Hosnedl se v 27 letech oženil dne 26. 1. 1850 s Josefou, 21 letou dcerou Karla Pohla, souseda v Kolinci čp.4 a matky Johany, dcery Jakuba Čapka, řezníka v Kolinci. Manželé Hosnedlovi přivedli na svět celou řadu dětí:
Ludvíka Matěje nar. 20. 4. 1850,
Josefa nar. 28. 3. 1852,
Johanu Evu nar. 21. 2. 1854,
Františka nar. 2. 10. 1856,
Martina nar.10. 11. 1858,
Petra nar. 12. 8. 1861,
Julianu Karolinu nar. 27. 12. 1863, zemřela 24. 4. 1865,
Jana Antonína nar. 26. 5.1866, zemřel 8. 6. 1866,
Jan Křtitele nar. 26. 6. 1867,
Karla Jakuba nar. 20. 7.1869,
Leopold nar. 14. 11. 1873.

Nejstarší syn Ludvík čekal dlouho, než se ujal vedení hospodářství. Teprve dne 25. 11. 1895 jako 45 letý se oženil se 27 letou služebnou na jejich hospodářství Julií, dcerou Josefa Baštaře, zedníka v Mlázovech čp. 35 a matky Marie rozené Hříšné z Mlázov, která mu už před tím povila tyto děti:
Terezii nar. 11. 10. 1890, zemřela 9. 8. 1892,
Františka nar. 7. 2. 1892, zemřel 27. 11. 1893,
Terezii nar. 28. 9. 1893.
Později se jim narodily tyto děti:
Karolina nar. 1. 1. 1896, zemřela 27. 1. 1897,
Karel nar. 26. 10. 1897,
Marie nar. 1. 12 .1899,
Emanuel nar. 23. 12. 1901,
František Leon.nar. 7. 11. 1903.

Po smrti otce Ludvíka převzal dne 30. 3. 1913 statek nezletilý Karel Hosnedl, který dne 16. 3. 1925 propustil polovinu své manželce Karolině, dceři Františka Šosa, domkáře v Kolinci čp. 92 a matky Václavy rozené Knězové z Velhartic čp. 87, se kterou se dne 31. 1. 1925 oženil. Z tohoto manželství se narodily dvě dcery:
Karolina nar. ?,
Helena nar. ?.
Smrtí Karla Hosnedla, rolníka v Kolinci čp. 47 zanikl zde rod Hosnedlů, kteří tu hospodařili od r. 1806.

zpět