Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 48 v Kolinci

Čp. 48, parcela č. 58

čp. 48, r. 2008

Tento dům byl vystavěn na zahradě sousedního hospodářství čp. 47, když jeho majitel Ondřej Mára odevzdal dne 26. 9. 1802 své dceři Kateřině provdané za Josefa Honzíka kus této zahrady k vystavění chalupy čp. 72 (starého číslování)).

Těmto manželům Honzíkovým se v této chalupě narodilo celkem 7 dětí.(viz čp. 38). Hospodařili zde pravděpodobně až do r. 1814, kdy si pak zakoupili domek čp. 85.

Novým majitelem se stal pravděpodobně František Heřman, syn Jakuba Heřmana, šafáře z Podolí a matky Anny Kohoutovy z Kolince, se svou manželkou Annou, dcerou Vojtěcha Drhy, souseda šenkýře v Kolinci, a matky Marie Voráčově z Velkého Boru. Deset jejich dětí tu přišlo na svět:
Josef nar. 20. 3. 1812,
Marie nar. 10. 10. 1814,
Anna nar. 8. 12. 1817,
Barbora nar. 2. 11. 1818, zemřela 22. 11. 1818,
Martina 24.10.1819,
Kateřina nar. 29. 4. 1822,
Barbora nar. 28. 11. 1824,
Matěj nar. 7. 7. 1827,
Matěj nar. 30. 6. 1828, zemřel 2. 7. 1828,
Magdalena nar. 21. 7. 1629, oddána 22. 10. 1850 za Matěje Reisingera, mistra ševc. z Boříkov.

Dne 21. 1. 1832 prodal František Heřman domek čp. 48 Antonínu Vejskalovi, tesařskému mistru z Kolince čp. 19 a jeho manželce Anně, dceři Vojtěcha Suka. Tito manželé koupili domek pro svou dceru Annu Pavlíkovou, která si dne 7. 2. 1832 vzala za manžela Jakuba Šosa, syna Jana Šosa, souseda z Kolince a matky Barbory rozené Němcové Chotěšova. Ženich pocházel z Kolince čp. 43, 23 let stár. Nevěsta byla 19 letá pozůstalá dcera po Šimonovi Pavlíkovi, sousedu z Kolince čp. 19 a matky rozené Sukové.

V tomto domku čp. 46 se jim narodily tyto děti:
František nar. 27. 11. 1833,
Jakub 19. 7.1835,
Josef nar. 31. 7.1837, zemřel 30. 4. 1844,
Petr nar. 29 5. 1840,
Magdalena nar. 25. 3. 1842,
Marie nar. 23. 3. 1843.

Jakub Šos se živil tkalcovstvím, poněvadž k domku patřil jen kus pole na Hůrce parc. č. 396 o výměře 1 jitra 605 sáhů první třídy s čistým ročním výnosem 10 zl 54 kr. Na domku vázlo 13 dní ruční roboty.

Dne 10.1.1849 prodali, manželé Šosovi domek čp.48 manželům Vojtěchu a Magdaleně Dražkovým za 600 zl a odstěhovali se do čp. 92. Manželé Dražkovi vlastnili domek jen do 17. 11. 1849, kdy jej prodali Norbertu Krislovi, tkalci, syna Bartoloměje Krisla, rychtáře a sedláka z Vlčkovic čp. 8 a matky Terezie rozené Honzíkové. Jeho manželka byla Barbora, dcera Václava Pitla, domkáře a bednáře z Lukovišť a matky Markyty rozené Fričové z Bystřice. Nový majitel zemřel však ve velmi mladém věku 24 let na “nervovou horečku“ dne 2. 4. 1852. ( Poznámka autora: Nervenzieber = tyfus?) Z tohoto manželství se narodily dvě děti:
Václav nar. 19. 12. 1849, zemřel 22. 1. 1850,
Marie nar. 21. 5. 1851.

Není známo, zda vdova zůstala na domku a jak dlouho, či se provdala. Je však skutečností, že se tu vystřídala řada majitelů.

V této době je zde jmenován majitelem Josef Kohout, který 19. 4. 1866 prodal domy (sic!) čp. 48 Jakubovi Koželuhovi a jeho manželce Marii za 400 zl. Tento prodal domek Bartoloměji Tomáškovi, synu Filipa Tomáška, sedláka z Podolí čp. 6 a matky Kateřiny, dcery Matěje Vávry, domkáře z Ouloha čp. 6, a jeho manželce Anně, dceři Vavřince Fraňka, sedláka z Javoří čp. 5 a matky Anny, dcery Josefa Turnvarta, domkáře v Chlumu (?). Bartoloměj Tomášek zde bydlel už dříve, protože se mu zde už narodily tyto děti:
Matěj nar. 17. 1. 1892, zemřel 22. 4. 1862,
Martin a Josef nar. 26. 3. 1864, zemřeli oba dva 26. 3. 1864,
Emanuel nar. 15. 12. 1865.

Později přešel domek na Matěje Brejchu a jeho manželku Marii, dceru Václava Morbacha, sedláka ze Staňkova, a to dne 30. 10. 1873.

Dne 10. 11. 1880 koupil domek čp. 48 Josef Bejbl a jeho manželka Antonie rozená Fialová ze Sušice čp. 76/II.

Dne 16. 8. 1900 koupil domek Adolf Holeček, ale již 27. 12. 1900 jej prodal Ondřejovi Bejvlovi, krejčímu a hudebníkovi z Kolince čp. 126, synu Antonína Bejvla, krejčího v Kolinci čp. 67 a matky Marie rozené Hejdukové z Vlčkovic čp. 25. Ten si vzal dne 21. 2. 1900 za manželku Kateřinu, 34 letou svobodnou dceru Josefa Máry, vápeníka v Kolinci čp. 125, narozenou v Čeleticích dne 1. 5. 1865 a matky Kateřiny rozené Tomanové z Kojšic čp. 2.

Jejich děti byly:
Jan Ev. Václav nar. 27. 12. 1900 v čp. 126 v den koupě,
Božena nar. 11. 2. 1903, zemřela 13. 5. 1903,

Marie nar. 8. 9. 1904, oddána 13. 3. 1926 za Jana Bauera, syna Václava Bauera kartáčníka ve Strýčkovicích čp. 50 a matky Alžběty roz. Adámkové z Kolovče.

Dne 15. 1. 1909 koupil domek Zikmund Korec, syn Nathana Korce, vinopala z Kolince čp. I a matky Terezie, se svou manželkou Filipinou. Byla to koupě pravděpodobně spekulativní, protože již 19. 4. 1909 prodal získaný domek Františku Míkovi, pekaři, a jeho manželce Terezii rozené Finkové ze Starých Prachatic. Po úmrtí manželky Terezie byla předána polovice domku druhé manželce Aloisii rozené Tupé, narozené 6. 6. 1898. To se stalo 17. 9. 1940.

Dále Jan Trojan, učitel.

zpět