Zpět - čp     Menu

Čp. 52, parcela č. 71

v řadě první zleva čp. 52, r. 1915

Dne 13. května 1808 prodala Marie Drhová, vdova po Vojtěchu Drhovi, hospodářství čp. 52(staré 79), které její manžel koupil, Šimonu Pavlíkovi, měšťanu, synu Jana Pavlíka z Vlčkovic. Měl za manželku Dorotu vdovu po Václavu Sýkorovi z Kolince čp. 18. Šimon Pavlík však prodal dům čp. 52 již 30. 12. 1809 Martinu Pohlovi, známému kolineckému majetnému občanu. Koupě to byla čistě spekulační, protože za měsíc dne 27. 1. 1810 jej dále prodal.

čp. 52, r. 2010 Vraťme se však k prvnímu majiteli. Není známo, kdy Vojtěch Drha dům koupil a od koho. Vlastnil od 10. 6. 1803 sousední dům čp. 51. Koupil při tom i č. 52? Bude třeba dalšího pátrání už proto, že dům stojí na důležitém místě proti bývalému zámku.

Po Martinu Pohlovi se stal vlastníkem Jan Honzík, soused a krejčí z Kolince čp. 24. Za manželku měl Josefu, dceru Jiřího Bučiny, kuchaře v Hlavňovicích a matky Josefy Kopelentové z Javoří čp. 4. První dvě jejich děti se narodily ve starém domově, ostatní v čp. 52:
Vojtěch nar. 8. 1. 1808,
Magdalena nar. 13. 12. 1811,
Kateřina nar. 21. 9. 1813,
Magdalena nar. 24. 11. 1816,
Josef nar. 2. 3. 1819,
František nar. 30. 11. 1821,
Magdalena nar. 5. 11. 1824,
Vincenc nar. 7. 10. 1826,
Magdalena nar. 29. 9. 1830.

Dne 26. 4. 1833 prodal Jan Honzík dům čp. 52 Matěji Dolejšímu za 432 zl. Matěj Dolejší byl vzdálený příbuzný bývalého majitele. Vlastnil také usedlost v Kolinci čp. 35 a pocházel z poměrně majetného rodu zdejších primátorů. Do roku 1813 byl též majitelem čp. 53 a tohoto domu čp. 52 do r. 1842. Jeho manželka byla Magdalena rozená Kohoutová (viz I. díl, str. 240). Dne 23. 5. 1842 prodal Matěj Dolejší tento dům čp. 52 židovskému familiantovi a obchodníkovi Löwimu Krauskopfovi, synu dlouholetého zdejšího židovského usedlíka Jakoba Krauskopfa a jeho manželky Sary Abraham. Svatební povolení dostal dne 11. 10. 1820 č. 51739 od kolineckého panství a sice na místo židovského familianta Markuse Isaaka Davida. Vzal si za manželku Saru Lažanskou a po jejím úmrtí se oženil dne 1. 3. 1827 s Rosalií Wedelesovou. Není známo, kdy majitel domu zemřel. Dne 31. 5. 1870 byl dům přiřknut Rosalii Krauskopfové. Ta ho dne 28. srpna 1872 prodala za 1000 zl. Eliáši a Františce Popperovým. Tento židovský obchodník přišel krátce předtím do Kolince se svými dvěma dcerami Karolinou a Žofií a taktéž dvěma syny Josefem a Emilem.

Dne 13. června 1896 postoupil Eliáš Popper tento dům čp. 52 synu Josefu Popperovi a jeho manželce Charlottě. Od r. 1906 pak tito manželé vlastnili i sousední dům čp. 51.

Změny nastaly v r. 1923, kdy Josef Popper prodal dům čp. 51 Blažeji Bulkovi a dne 11. 10. 1924 s prodejem domu čp. 52 Václavu Virtovi, obchodníkovi, synu Josefa Virta, polodvorníka v Mochtíně čp. 6 a matky Marie, rozené Babkové z Mochtína čp. 14. Před vlastní koupí se jako svobodný, 34 letý dne 11. 11. 1923 oženil s Helenou, 21 letou dcerou Josefa Brücknera, obchodníka v Kolinci čp. 21 a matky Marie, rozené Dubanové z Myslívi čp. 9. S čp. 52 koupil i malý domek v sousedství čp. 53, který k čp. 52 přikoupil již 14. 5. 1890 Eliáš Popper. Od této doby patřil domek čp. 53 majiteli čp. 52 až do r.?‚ kdy byl rozbourán a v místě přistavěno nové křídlo k čp. 52.

zpět