Zpět - čp     Menu

Čp. 53, parcela č. 72

uprostřed čp. 54, r. 1915

Tento domek, stejně jako sousední čp. 54 na parcele č. 73, zanikl.

První známý majitel byl Matěj Dolejší, který prodal domek dne 25. 3. 1813 Tomáši a Anně Radinovým. Nový majitel byl syném Jakuba Radiny, krejčího a domkáře z Velenov a matky Evy Karlíkové z Plichtic. Jako 39 letý si dne 9. února 1808 vzal za manželku Annu, 36 letou dceru Jana Vávry, souseda v Kolinci, a matky Lidmily Jelínkovy z Kolince č. 32. Z jejich dětí jsou známy:
Jakub nar. 22. 7. 1812,
Josefa nar. 25. 1. 1815,
Magdalena nar. asi r. 1802,
Terezie nar. asi r. ?.

Majitel Tomáš Radina zemřel 23. 6. 1820. Po jeho smrti připadl domek dceři Magdaleně provdané Basslové. Krátce nato se provdala její sestra Terezie v 25 letech dne 26. 11. 1821 za Michala Muchku, mistra ševcovského, syna Bartoloměje Muchky, souseda ze Strážova čp. 81 a Marie, pocházející z Bystřice. Tito manželé bydleli pak v čp. 53 a narodila se jim kupa dětí:
Jáchym nar. 26. 8. 1822 v čp. 55,
Vojtěch nar. 10. 1. 1825 v čp. 55,
Michal Ondřej nar. 30. 12. 1826 v čp. 53, Ignác nar. 2. 2. 1830, †11. 9. 1835,
Josefka nar. 20. 5. 1832, † 30. 10. 1836,
Petr nar. 31. 5. 1834,
Marie nar. 23. 3. 1836,
Anna nar. 1. 4.1838, † 8.3. 1839,
Josef nar. 19. 4. 1840,
Antonín nar. 8. 4. 1850, † 1857.

Domek musel připadnout manželce Terezii, poněvadž po její smrti (†22. 9. 1853)byl přiřknut jejímu manželi Michalovi Muchkovi. Dne 26. 2. 1855 koupili domek manželé Jan a Josefa Krýslovi. Jan Krýsl, mistr truhlářský, byl synem Filipa Krýsla, souseda v Kolinci čp. 22 a matky Anny rozené Králové. V 28 letech si dne 26. 6. 1849 si vzal za manželku Josefu, 22 letou dceru Jana Dudy, mistra hrnčířského a souseda v Kolinci č. 30 a matky Kateřiny Nechutný ze Sušice. Narodily se tu tři ze čtyř jejich dětí:
Filipina Kateřina nar. 30. 4. 1851 v čp. 22,
Kateřina Markéta nar. 25. 11. 1856 v čp.53,
chlapeček nar. 20. 4. 1861, †
František nar. 4. 8. 1866 v čp. 53, †8. 10. 1868.

Dne 13. 2. 1882 koupil domek Jan Kohout, domkář a krejčí, syn Jana Kohouta, mistra kožišnického z Kolince a matky Terezie, dcery Václava Nováka, mistra ševcovského z Kolince č. 11. Jeho manželka byla Marie, dcera Jana Haise, pachtýře selského dvora Wienthal Rotter Stein 14 (Wiener Wald) a matky Antonie rozené Vopalecké ze Smrkovce. Jsou známy jejich čtyři děti:
Emanuel nar. 8. 12.1882, †10. 3. 1899 v Aschbachu,
Karolina Antonie nar. 1. 11. 1884 Dolní Rakousy,
Marie zemřela 7. 10. 1885 v čp. 53,
František Jakub nar. 1. 12. 1887, se oženil 26. 1. 1919 ‚ v Aschbachu a/D s Magdou Razingerovou.

Jak již bylo řečeno u čp. 52 byl domek 14. 5. 1890 prodán majiteli domu čp. 52 a při něm zůstal do svého zániku. Číslo popisné 53 bylo později přiděleno novostavbě dentisty Dvořáčka při řece Pstružné směrem k Ujčínu.

zpět