Zpět - čp     Menu

Čp. 54, parcela č. 73

vlevo bývalý hostinec čp. 55, uprostřed čp. 53, mezi prostor pod zbouraným čp. 54

Jak již bylo řečeno u předcházejícího čp. 53 i tento domek zanikl. Bylo to v r. 1888, kdy byla dána do provozu železniční trať Klatovy - Horažďovice. Ke zdejší železniční stanici byla zřízena silnice, která vyústila k zámku právě v místech domku čp. 54. Musel tedy ustoupit.

Z prvních majitelů je znám Václav Pohl, tkadlec a měšťan z Kolince čp. 8, se svou manželkou Marií, dcerou Františka Sedláka z Ujčína. Měli tyto děti:
Martina nar. 7. 11. 1774,
Jiřího nar. 11. 1. 1777, † 7.6.1777,
Šimona nar. 22. 10. 1778.

Po něm měl domek jeho syn Martin Pohl s Josefou, dcerou Matěje Vávry, šafáře z Ujčína a matky Anny Pavlíkovy, sousedky z Kolince (viz potomstvo u čp. 8).

nové čp. 54 r. 1975

Martin Pohl prodal domek dne 29. 3. 1824 manželům Jakubu a Marii Javorským za 240 zl. Nový majitel byl mistrem truhlářským nejdříve v Kolinci čp. 11. Měl za manželku Marii, dceru Petra Salera, šenkýře v Sušici a matky Barbory Löfelmannové z Prášil. Měli 8 dětí, ale polovina jich zemřela v útlém věku:
Jiří nar. 20. 11. 1822 v čp. 11,
Alžběta nar. 12. 4. 1825 v čp. 54, †2. 10. 1832,
Barbora nar. 17. 10. 1827 v čp. 54,
Karel nar. 27. 1.1830 v čp. 54, †21. 2. 1830,
Marie Marta nar. 21. 1.1832v čp. 54, †4. 9. 1833,
Petr nar. 17. 7. 1834 v čp. 54,
Jakub Antonín nar. 11. 6. 1839 v čp.17. †6. 6. 1844 v čp. 50,
Albertina nar. 10. 8. 1842 v čp. 14.

V r. 1844 byl Manželům Jakubu a Marii Javorských odkázán dům čp. 50.

nové čp. 54 r. 1975

Dne 9. 12. 1835 prodali manželé Javorských domek čp. 54 Tomáši Melzerovi, synu Jana Melzera, mistra zámečnického z Vodňan a matky Veroniky rozené Jílkové z Netolic. Nový majitel byl mistrem zámečnickým v Kolinci čp. 1. Ve svých 24 letech si dne 18. 8. 1829 vzal za manželku Kateřinu, 19 letou dceru Valentina Krempla, vrchnostenského poklasného z Kolince a matky Kateřiny rozené Hanusové z Tisu, žákavského panství v kraji čáslavském. Měli velký počet dětí:
Jiří nar. 26. 10. 1830,
Leopold nar. 16. 11. 1832, †24. 1. 1837,
Josef nar. 10. 1. 1835, †27. 5. 1844,
Jakub nar. 8. 6. 1844, †26. 2. 1846,
Kateřina nar. 21. 5. 1847, †10. 8. 1847,
Jakub nar. 5. 5.1837, † 2. 12. 1837,
Veronika nar. 17. 11. 1838,
Marie nar. 9. 5. 1841.

Manželka Kateřina zemřela 29. 2. 1848 v 38 letech v čp. 54. Pravděpodobně byla v rodu tuberkulosa. I otec manželův Jan Melzer na ni dne 17. 10. 1827 zemřel v Kolinci čp. 6.

Dne 14. 7. 1857 koupili domek manželé Antonín a Anna Dudovi, mistr Melzer se se svým synem Jiřím přestěhovali do domu čp. 100. Noví manželé tu ztrávili velkou část svého života. Měli svatbu dne 3. 10. 1855. Antonín Duda byl tovaryšem hrnčířským, synem Jana Dudy, souseda a hrnčířského mistra z Kolince a matky Kateřiny roz. Nechutné ze Sušice. Jeho manželka Anna byla dcerou Vojtěcha Pojara, domkáře z Jindřichovic čp. 30 a matky Marie rozené Matíkové taktéž z Jindřichovic. V čp. 54 se jim narodilo osm dětí:
Marie nar. 12. 1.1857,
Joachim nar. 1. 9. 1858,
Kateřina nar. 29. 1. 1861,
Josefa nar. 14. 1. 1864,
Jan Nep. nar. 12. 5.1866,
Anna nar. 26. 1. 1869, †5. 12. 1870,
Anna nar. 6. 6. 1872, provd. za Fr. Hálu, děl. v Kolinci čp. 127,
Matěj nar. 21. 2. 1875.

Ještě před zánikem domku v něm zemřel r. 1885 v 93 letech hrnčířský mistr Jan Duda.

Náhradou za tento zrušený domek byl majitelům vystaven nový za bývalým popisným číslem 53. Na nový domek bylo současně přeneseno i číslo popisné 54.

V novém domku si založil svoji rodinu syn Antonína Dudy Joachim Duda, který se dne 27. 1. 1890 oženil s Josefou, 21 letou dcerou Václava Kolára, chalupníka v Zavlekově čp. 10 a matky Marie rozené Mertlové z Tužic čp. 2. Narodily se jim tu tyto děti:
Marie nar. 16. 4. 1892,
Josefa nar. 10. 5. 1894, provd. 12. 6. 1918 s Jos. Egermaierem v Plzni,
Anna nar. 23. 9.1898 v čp. 104,
Jan nar. 20. 9. 1901 v čp. 104,
Emanuel nar. 8. 12. 1905 v čp. 104,
Josef nar. 11. 4. 1907 v čp. 104.

Jak je vidět z narození dětí odstěhovali se Dudovi kolem r. 1900 z čp. 54.

Po nich bydlel v domku čp. 54 plukovní krejčí Tramba, příbuzný Joachima Dudy.

Později dostal se domek čp. 54 do vlastnictví Václava Kloudy, krejčího z Kolince čp. 149, syn Václava Kloudy, domkáře z Letov čp. 19 a matky Františky rozené Steinigerové z Letov čp. 21. Narodil se v Letovech čp. 21 dne 7. 9. 1881. Za manželku si vzal Františku, dceru Jakuba Němce, šafáře v Kolinci čp. 1 a matky Kláry rozené Hodové z Tedražic čp. 1. Narodila se v Ujčíně čp. 1 dne 1. 1. 1883. Zde se manželům Kloudovým narodily dvě dcery:
Marie nar. 7. 4. 1907,
Anna nar. 13. 4.1910, provd. 20. X. 1935 za Jar. Kaisra, obch. příručího v Kolinci čp. 52. (Poznámka: Stavební parcela pod nově vystavěným domkem čp. 54 dostala parc. č. 149.)

zpět