Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 55 v Kolinci

Čp. 55, parcela č. 74

čp. 55 první zleva, r. 1915

Na místě dnešní rohové budovy poštovního úřadu stávala rázovitá panská hospoda přímo proti vjezdu do panského pivovaru který tu byl od pradávna až do r. 1778‚ kdy byl postaven nový poblíž kolineckého mlýna. Kdy byla hospoda vystavěna nám patrimoniální archiv neprozrazuje. Staří pamětníci tvrdí, že se tu přejímal k prodeji len. Vtírá se domněnka, že hostinec tu byl zřízen po prodeji dominikální hospody dnešního čp. 51, kdysi zvaného “U černého orla“ v r. 1783.

čp. 55,  r. 2010

Do soukromých rukou se tento hostinec čp. 55 dostal se vší pravděpodobností dne 21. 8. 1804 a sice do rukou Františka Heldy, dříve řezníka v Němčicích, patent. invalidy od sapérů. Jeho první manželka byla Kateřina Uhlířová z Němčic u Plánice. Ze známých jejich dětí se v Kolinci zdržoval František Helda, pozdější trafikant v čp. 53 a 64 a Anna. Jako 50letý vdovec se oženil podruhé s Apolenou, 42letou vdovou po Josefu Havránkovi, bývalém panském myslivci v Kolinci. Oba zemřeli zde v čp. 55; manžel dne 19. 10. 1832 v 75 letech(!), jeho žena dne 20. 12. 1846 jako 76 letá žebračka. Dne 16. 6. 1821 prodal František Helda hospodu čp. 55, starého číslování 83, mydláři Janu Pustayovi, správně Janu Aschenbrennerovi za 1190 zl (viz čp. 21). Pro stáří prodal Jan Pustay hospodu a za 7 let dne 13. 4. 1842 zemřel v 75 letech v čp. 21.

Nový majitel Václav Brejcha, syn Jakuba Brejchy, sedláka v Ujčíně čp. 13 a matky Barbory Fišerové z Přestanic‚ byl příbuzný předchozího majitele. Vzal si dne 14. 9. 1818 25 letou vdovu Annu po Petrovi Sejpkovi, souseda v Kolinci čp. 21, dceru Jana Wamsera, sládka z Čestína čp. 1 a matky Kateřiny Novákové, šenkýřky z Čachrova.

Při prodeji hospody Janu Pustayovi si podržel František Helda. jednu třetinu, jednu měl František Heřman, mistr krejčovský dříve v Kolinci čp. 64, syn Josefa Heřmana, domkáře v Kolinci a matky Marie Šejchovy(?) z Podolí, třetí Jan Pustay.

Dne 10. 6. 1842 předal Václav Brejcha svatební smlouvou svůj díl své dceři Josefě, která si v 18 letech dne 2. 3. 1840 vzala za manžela Josefa Huspeku, 25letého mistra krejčovského, syna Matěje Huspeky, sedláka z Javoří čp. 2 a matky Stuibrové z Děpoltic. Zde se jim narodily tyto děti:
Anna ........................nar. 22. 1. 1841,
Barbora.....................nar. 22. 3. 1843,
Marie .......................nar. 23. 10. 1845.

Josef Huspeka byl jako krejčí současně šenkýřem. Objevuje se však zde i šenkýř Josef Zierl, též hostinský v čp. 49 a domkář v čp. 103. Zemřel ale zde v čp. 55 dne 27. 3. 1874 v 80 letech.

Dne 26. 6. 1844 prodal Josef a Josefa Huspekovi hospodu čp. 55 manželům Hraničkovým, ale ti hned 5. 5. 1847 ji prodali dále jindřichovskému správčímu Karlu Královi za 730 zl.

Za dva roky se stal dne 1. 6. 1849 (uvedeno též 25. 11. 1849) majitelem Herman Lažanský. O tomto židovském majiteli domu čp. 55 a obchodníkovi, který měl za manželku Rosu, dceru Daniela Kappera z Černíkova u Klatov, se dovídáme více z farního záznamu z roku 1856 o celé jeho rodině:
Herman Lažanský...........................čp.55, obchodník,................54 let,
Rosalie‚ manželka ..........................čp. 55, .............................40 let,
Josef ....................................................................................17 let,
Lazar ...................................................................................15 let,
Magdalena .............................................................................9 let,
Daniel....................................................................................půl roku.

V rodině žil ještě Rubin Lažanský 91 let, snad otec majitele. Brzy po koupi hospody zemřela dne 15. listopadu 1849 manželka hostinského. Rok na to i dcera Žofie.

Pro ujasnění složité situace nám poslouží vyvazovací materiál z r. 1852. V tomto roce byli na čp. 55 tři majitelé:
Herman Lažanský čp. 55/83a: zápis v grunt. knize lit. A, fol. 173 p. v. z 1. 6. 1849,
Josef Kolář čp. 55/83b: zápis v grunt. knize dominikál. čili svazečku Nr.V z 25. 8. 1851,
František Heřman čp. 55/83c: zápis v gr. kn. lit. A fol. 106.
Pro všechny tři díly je společný zápis v gr. kn. II fol. 13 z 21. 8. 1804.

Třetí spolumajitel Josef Kolář byl synem Jana Koláře, sedláka z Častonic čp. 5 a matky Marie rozené Kolářové z Chvalšovic. Byl původně domkářem v Kolinci na Ovčíně. Jeho manželka byla Kateřina, dcera Jana Jiřiny, sedláka z Čeletic čp. 4 a. matky Magdaleny rozené Koudelkové ze Stojanovic čp.2 (Poznámka: V čp. 55 byl vápeníkem, stejně jako jeho syn Martin).

Jeho syn Martin, který se narodil 11. 11. 1843 na Ovčíně v čp. 86, se dne 7. 2. 1871 oženil s Josefou Dolejší, 23letou dcerou Jakuba Dolejšího, souseda v Kolinci čp. 38 a matky Anny, dcery Vojtěcha Webera, souseda tamtéž. Manžel je uváděn jako domkář a vápeník. Narodily se Jim tu tři dcery:
Františka Josefa nar. 30. 11. 1871, †2. 5. 1872,
Josefa Vincencie nar. 30. 3. 1873,
Anna nar. 25. 9. 1874.

Dne 25. 11. 1867 prodal Herman Lažanský hospodu čp. 55 manželům Václavu a Josefě Brunerovým i s pozemky za 824zl. Václav Bruner‚ hospodský, byl synem Baltazara Brunera‚ mistra pekařského v Klatovech a matky Anny, dcery Jana Honselina, sedláka z Mirošova čp. 5. Za manželku měl Josefu, dceru Jana Purkholzera,“školního“ učitele ve Vaieru a matky Reginy rozené Ruppertové z Poběžovic čp. 13. Z jejich dětí se zde v čp. 55 narodila Terezie dne 1. 7. 1872.

Dne 28. 12. 1893 předal Václav Bruner hospodu svému synu Františkovi, narozenému 11. 2. 1863 v Mochtíně. Ten se dne 21. 10. 1893 v 31 letech oženil s Josefou, 22letou dcerou Františka Krýsla, sedláka z Kolince čp. 22 a matky Kateřiny rozené Knettlové z Buršic. Všechny děti se narodily zde v čp. 55:
Karel Emanuel nar. 28. 1.1895, padl 27. 6. 1915,
Marie nar. 23. 2. l897, provd. Fričová,
Emanuel nar. 14. 1. 1899, strojvůdce,
Aloisie nar. 13. 11. 1900, provd. 11. 11. 1924 za Cyrila Vítka,
František nar. 12. 10. 1902,
Julie nar. 5. 9. 1906, provd. Vogeltanzová.

Z těchto dětí se stal nástupcem na hospodě syn František. Vedle hospody, kterou i pronajímal, vedl hospodářství i povoznictví. Polovinu majetku po svém otci převzal 23. 1. 1930. Za této doby vznikl dne 4. 7. 1934 v noci v domě po dlouhých vedrech požár, který strávil kromě starého hostince i budovy Františka Nováka a Jana Krysla.

čp. 55 po požáru, r. 1934

Po požáru zde došlo k podstatným změnám.

Vraťme se však k dalším dílům této budovy a tohoto popisného čísla. Spolumajitel František Heřman, o němž již dříve byla řeč, se oženil jako 23letý mistr krejčovský, dne 13. 2. 1827 s Evou, 18letou dcerou Petra Suka, souseda v Kolinci čp. 29 a matky Anny Královy z Nespravovic, chudenického panství. Nejdříve bydleli v čp. 64, kde se jim narodily první 4 děti:
Karel nar. 2. 6. 1828 v čp.64, †20. 5. 1848,
Antonín nar. 1. 11. 1830 v čp. 64, †8. 11. 1830,
Antonín nar. 18. 12. 1831 v čp. 64, †4. 9. 1832,
Václav nar. 25. 9. 1833 v čp. 64, †14. 9. 1834 v čp. 39,
Johana nar. 18. 7. 1835 v čp. 39,
Anna nar. 20. 9. 1837 v čp. 55,
Ignác František nar. 2. 4. 1840 v čp. 55,
Josef nar. 29. 9. 1842 v čp. 55,
František nar. 18. 8. 1845 v čp. 55, †13. 11. 1846,
Marie nar. 28. 11. 1847 v čp. 55,
František nar. 3. 8. 1851 v čp. 55.

Dne 31. 10. 1861 převzala dcera Johana rodičovský majetek po svých rodičích, kteří zemřeli:
Otec František dne 14. 4. 1858 v čp.64 v 54 letech na rakovinu žaludku a jeho žena Eva dne 29. 3. 1860 v čp. 55 v 50 letech na tuberkulózu. Sama se dne 27. 1. 1863 provdala za 26 letého Jana Hynka Kopáčka, mistra krejčovského, syna Petra Kopáčka, mistra kovářského v Kolinci čp. 68 a matky Anny, dcery, dcery Matěje Čadka, mlynáře z Vlčkovic čp. 1. Všechny děti se narodily zde:
Jiří Václav nar. 8. 12. 1863, †23. 12. 1863,
Emanuel Jan nar. 10. 1. 1865,
Anna nar. 18. 4. 1867,
František Jiří nar. 29. 1. 1870,
Marie nar. 27. 11. 1876, †27.11.1876.

Jan Kopáček zemřel 19. 3. 1891. Dne 4. 10. 1902 převzal tento díl domu syn Emanuel, který si dne 26. 5. 1900 vzal za manželku Antonii, vdovu po Josefu Francovi, četnickém závodčím z Kolince, dceru Ignáce Kordíka, hostinského v Bezděkově čp. 45 a matky Františky rozené Veselákové z Koryt. První syn se narodil v čp. 45, další v čp. 55:
Emanuel nar. 5. 3. 1900 v čp. 45,
František nar. 8. 1. 1902 v čp. 55b,
Antonín nar. 1. 9. 1904v čp. 55b.

Dne 14. 6. 1913 koupili manželé František a Josefa Brunerovi tento díl domu. Tím dům byl vlastnictvím jen dvou majitelů.

Svůj díl na domu čp. 55 prodal Martin Kolář dne 31. 3. 1884 svému švagru Josefu Dolejšímu, mistru krejčovskému, synu Jakuba Dolejšího, souseda v Kolinci čp. 38 a Anny, dcery Vojtěcha Webera, souseda v Kolinci čp 38. Jeho manželka byla Marie, dcera Jana Švajgla, souseda z Velhartic čp. 14 a matky Anny, dcery Jana Kupky, souseda z Velhartic čp. 85. Jejich děti byly:
Marie nar. 14. 8. 1883 v čp. 55,
Josef nar. 8. 3. 1885 v čp. 55, †26. 8. 1885,
Josef nar. 23. 1. 1887 v čp. 55,
Anna nar. 11. 6. 1890 v čp. 55, provd. 29. 11. 1913 za Karla Kodýdka,
Jan nar. 12. 2. 1892 v čp. 55,
Josefa nar. 18. 3. 1896 v čp. 55, †28. 3. 1896.

V r. 1927 byl tento díl postoupen nejstarší dceři Marii, provdané za Jana Kopáčka, kováře v Kolinci čp. 68.

Tito prodali svůj díl dne 28. 8. 1933 majiteli druhé části Františku Brunerovi. Tím se celý dům čp. 55 dostal nedlouho před požárem do rukou jednoho majitele.

Koupí jednotlivých částí domu jedním majitelem nastaly změny v číslování. Čp. 55a a 55b bylo změněno v r. 1913 na čp. 55. Dne 19. 5. 1927 se změnilo čp. 55c na čp. 132. Dne 19. 11. 1938 se zrušilo označení domu čp. 132 na stavební parcele č. 74/3. Označení čp. 132 bylo přiděleno nově vystavenému domku nad sklepy bývalého pivovaru a později lihovaru manželů Ondrových.

Z nájemců hostince v čp. 55 jmenuji některé. V době požáru zde šenkoval František Polata, současně řezník, s manželkou Johanou Emilií, dcerou Františka Jílka, železničního dělníka z Kolince čp. 59, později čp. 216.

Po 2. světové válce v tomto hostinci působil jako nájemce Julius Bobek, který později přešel opět jako nájemce do hostince “U nádraží“ majitele Aloise Zajíce.

Po zrušení tohoto hostince byla zde zřízena mateřská škola se školní jídelnou. Frekventované místo nevyhovovalo účelu mateřské školy a tak později po výstavbě pavilonu pro tuto školu nad kolineckou farou, byla mateřská škola přestěhována, školní jídelna byla přemístěna do budovy základní devítileté školy a do budovy byla přemístěna poštovní úřadovna z čp. 2.

V místech, kde ve staré budově před vyhořením byl řeznický krám, byla zřízena prodejna masa. Delší dobu zde prodával Bedřich Onder, později majitel domu čp. 132.

zpět