Zpět - čp     Menu

Čp. 56, parcela č. 75

čp. 56, r. 1970

Dne 3. 8. 1810 koupil tento domek Prokop Krátký, mistr truhlářský, syn Vojtěcha Krátkýho, mlynáře z Rohozu(?), měcholupského panství, a matky rozené Koubíkové z Plánice. Za manželku. měl Anežku, dceru Josefa Pflanzera, sládka ve Volšovech čp. 12 a matky Anny rozené Šmídové z Prášil. Z tohoto prvního manželství vzešly tyto děti:
Kateřina nar. 26. 8. 1813,
Marie nar. 14. 8. 1814,
František nar. 18. 11. 1816,
Ignác nar. 29. 11. 1818,
Antonín nar. 12. 4. 1821,
Anna nar. 24. 2. 1826,
Josefa nar. 15. 3. 1829.

Manželka Anežka zemřela 17. 10. 1832 v 45 letech na choleru.

Prokop Krátký se oženil podruhé s Terezií, 45letou vdovou po Tomáši Císařovi, domkáři z Kolince čp. 102. Byla dcerou Josefa Válka(?), domkáře z Cihelny a matky Alžběty rozené Kolářové z Častonic. Prokopu Krátkému bylo v té době též 45 let.

čp. 56, r. 2010

Prokop Krátký zemřel v čp. 56 dne 29. 3. 1864 v 76 letech. Za svého života předal svatební smlouvou své dceři Anně, která se dne 27. 11. 1854 provdala za 30letého “vysloužilého oberkanoniera“ a ševcovského tovaryše Martina Nováka, syna Václava Nováka, ševcovského mistra, z Kolince a matky Terezie rozené Králové, část domu čp. 56. Tato část dostala popisné číslo 56b. Těm se zde narodily tyto děti:
Marie nar. 14. 1. 1854,
Josefa nar. 20. 8. 1858, †28. 8. 1859,
František nar. 13. 12. 1860.

Po smrti Anny Novákové (20. 1. 1889) byla část domu předána dne 7. 9. 1889 synu Františkovi Novákovi, mistru obuvnickému. Ten měl za manželku Marii, dceru Josefa Krále, sedláka v Buděticích čp. 34 a matky Marie rozené Janečkové z Tejnice. Z tohoto krátkého manželství se narodil syn Josef Eduard dne 17. 3. 1891 (†18. 9. 1910). Manželka umřela za 2 měsíce po jeho narození dne 11. 5. 1891 v 26letech na zápal plic.

Dne 25. 10. 1892 se oženil František Novák podruhé. Vzal si za manželku ženu téhož jména i příjmení. Byla to Marie, 20letá dcera Jakuba Krále, souseda v Kolinci čp. 5 a matky Marie rozené Firchové z “Nového mlýna“ u Ujčína. Narodila se v Kolinci čp. 5 dne 5. 4. 1872. V druhém manželství se narodily další děti:
Anna nar. 5. 10. 1893,
Marie nar. 9. 9. 1895,
Jindřich nar. 13. 7. 1897, v té době otec purkmistr,
František nar. 3. 8. 1899, †27. 9. 195l v Praze XIV,
Václav nar. 26. 7. 1901,
Zdeňka nar. 9. 2. 1904,
Jan Karel nar. 1. 5. 1906,
Eduard nar. 14. 4. 1910, † 21. 6. 1911,
Božena nar. 11. 8. 1912,
Helena nar. 19. 5. 1915.

Toto čp. 56b bylo 8. 9. 1934 koupeno Janem Krýslem a manželkou Annou. Ti již od 14. 5. 1927 vlastnili druhou část 56a. Tím obě části opět splynuly v jedno popisné číslo.

Jaké osudy měla část označená 56a?
Po prokopu Krátkém ji vlastnil jeho syn Antonín Krátký, mistr truhlářský. Dne 19. 11. 1867 se oženil s Marií, 25letou dcerou Ondřeje Trojana, souseda v Kolinci čp. 40 a matky Terezie, dcery Františka Havlase, souseda v Kolinci čp. 40. Jejich domov oživily tyto děti:
František nar. 28. 2. 1869, † 6. 1. 1874,
Václav nar. 30. 5. 1871,
Josef nar. 1. 3. 1874, †7. 1. 1877,
Marie nar. 29. 10. 1875,
František nar. 1. 1. 1880.

Antonín Krátký zemřel 12. 10. 1889 v 60 letech.

Dne 15. 4. 1908 převzal tuto část domu syn Václav Krátký. Měl manželku Rosalii, dceru Františka Sporky, domkáře v Nalžovech čp. 41 a matky Josefy rozené Hejmanové z Nalžov.

Snad Václav Krátký zemřel brzy, poněvadž dne 21. 5. 1912 převzala dům manželka Rosalie.

Jak již bylo uvedeno dne 14. 5. 1927 získal tuto část koupí Jan Krysl, poštovní zaměstnanec, syn Jana Krysla, dělníka v Kolinci čp. 59 a matky Karoliny rozené Laškové z Kolince. Jeho první manželkou byla Anna rozená Faustová z Mlázov čp. 1. Dne 10. 4. 1942 se oženil podruhé s Marií, s 42 letou svobodnou dcerou Vojtěcha Hejduka, krejčího a domkáře ve Vlčkovicích čp. 25 a matky Marie rozené Uhlíkové z Vlčkovic čp. 14.

zpět