Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 58 v Kolinci

Čp. 58, parcela č. 84

čp. 58, r. 1974 čp. 58, r. 1974

Dne 8. května 1803 prodala kolinecká vrchnost kovářskému mistru Josefu Hosnedlovi a jeho manželce Voršile, dceři mydláře Jakuba Rensmona z Nýrska, vrchnostenskou chalupu čp. 44 starého číslování (v josefínském katastru jako panská bečvárna).

Zakrátko však dne 20. 6. 1803 prodal Josef Hosnedl (též Hasenöhrl) tuto chalupu Matesu Jelínkovi za 237 zl.

Za 10 duší dne 30. 6. 1803 dostala chalupa nového majitele v osobě Jana Jílka, jehož rod vlastnil domek přibližně 160 let.

Jan Jílek měl za manželku Kateřinu, dceru Matouše Potužáka, chalupníka v Ujčíně čp. 4 a matky Kateřiny Brejchové rovněž z Ujčína. Narodili se jim samí synové:
Jan nar. 22. 2. 1814,
Petr nar. 22. 9. 1816,
Vavřinec nar. 11. 8. 1819,
Josef nar. 12. 3. 1823,
Tomáš nar. 9. 12. 1827,
Matěj nar. 13. 1. 1832, †27. 8. 1832.

čp. 58, r. 1974

Dne 29. 8. 1845 převzal domek čp. 58 po zemřelém Janu Jílkovi syn Vavřinec Jílek, po něm pak po celou dobu obývání domku Jílky i později se zde říkalo po chalupě “u Vavřínků“. Ten si vzal dne 28. 1. 1845 za manželku Magdalenu, 26 letou dceru Josefa Matíka, domkáře z Jindřichovic čp. 11 a matky Josefy rozené Heřmanové z Ujčína čp. 18. Té se narodily tyto děti:
Jan nar. 12. 7. 1846,
Anna nar. 15. 7. 1848, †9. 4. 1850,
Josefa nar. 3. 3. 1850, †27. 4. 1869 na TBC,
Antonín nar. 12. 6. 1852.

Otec Vavřinec Jílek byl skosen ve 34 letech mrtvicí dne 1. 7. 1853.

Jeho syn Jan Jílek převzal domek svatební smlouvou ze dne 22. 2. 1872. Původně byl Jan Jílek krejčí, ale později pracoval jako tesař. Za manželku měl Josefu, dceru Jana Poláka, kovářského mistra z Kolince čp. 25 a matky Františky, dcery Jana Faffla, obuvnického mistra ze Zavlekova čp. 17. Tři synové a tři dcery našli tu rodný dům:
František nar. 3. 12. 1872,
Josef nar. 30. 12. 1873,
Václav nar. 20. 9. 1876,
Magdalena Jenofefa nar. 4. 1. 1879,
Josefa nar. 20. 3. 1881,
Marie nar. 3. 1. 1884.

Tesařinou se živil i jeho syn Václav, který převzal domek čp. 58 dne 11. 3. 1905 se svou manželkou Magdalenou, dcerou Matěje Rampulky, čeledína ve Svojšicích čp. 1 a matky Marie, rodem Krejčí z Kunkovic čp. 16. Narodily se jim tu jen tři děti:
Felix nar. 19. 5. 1907, †22. 5. 1907,
Jindřich nar. 22. 7. 1908,
Václav nar. ?

zpět