Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 59 a čp. 134 v Kolinci

Čp. 59, parcela č. 85 ( v kú. Kolinec vedena pod č. st. 85/2)

(Poznámka: Při zápisu do pozemkových knih došlo k záměně popisných čísel 59 a 134, historie čp. 59 je de facto historií čp. 134))

pravá část dvojdomku čp. 59, levá čp. 134, r 1970

Blízko ústí Kalného potoka do říčky Pstružné stojí na pravém břehu domek čp. 59. Při jeho založení to byla jistě vrchnostenská chalupa, v níž bydlel panský kolář, stejně tak jako sousední panská bečvárna. Jejich umístění v tomto místě bylo jistě účelné, protože nedaleko stával panský pivovar, vystavený v r. 1778. v předu čp. 134, za ním čp. 59 Tuto chalupu obýval Karel Dolejší, panský kolář, se svou ženou Barborou, dcerou Ondřeje Míška z Mlázov. Jsou známy dvě jejich děti:
František nar. 16. 9. 1781,
Matěj nar. 28. 12. 1783.

Tento druhý syn se narodil v tomto domku čp. 57 (staré číslování), což je důkazem existence domku v tomto roce.

Dne 20. 10. 1789 prodal Karel Dolejší tuto chalupu za 100 zl rýnských Vojtěchu Holečkovi a jeho manželce Barboře, která v tomto domku dne 22. 8. 1800 v 70 letech zemřela.

V r. 1809 prodal Vojtěch Holeček domek čp. 59 Václavu Hasenödlovi (jinak Kadlečkovi) z Velhartic za 700 zl. Měl za manželku Evu, dceru Matouše Holečka, chalupníka ze Zbynic a matky Anna Holečkové též ze Zbynic. Narodila se jim tu dcera Kateřina dne 14. 9. 1809.

Již v r. 1810 dostal domek nového majitele Vojtěcha Šmída z Vlčkovic. Zaplatil zaň 850 zl.

Dne 16.11.1819 koupil domek Tomáš Císař, který jej za dva dny prodal dále Janu Dudovi, hrnčířskému mistru, a jeho manžele ce Kateřině, dceři Jiřího Nechutnýho, tkalce ze Sušice čp. 46, a matky Kateřiny Milencové(?) z Písku. První jejich tři děti se narodily v čp. 62 (staré číslování):
Jan Vojtěch nar. 19. 4. 1813,
Jakub nar. 23. 7. 1816 v čp. 62,
Jáchym nar. 1. 1. 1823 v čp. 62,
Josef nar. 15. 1. 1826 v čp. 57, †2. 7. 1826,
Josefa nar. 7. 8. 1827 v čp. 57,
Antonín nar. ?

Dne 25. 1. 1838 prodal Jan Duda domek čp. 59 po polovinách.

První polovinu koupil Kašpar Drha, který se jako panský poklasný ve Vlčkovicích a syn Vojtěcha Drhy, souseda v Kolinci čp. 72 (staré číslování) dne 11. 2. 1817 oženil s Barborou, dcerou Vavřince Pavlíka, podruha z Kolince a matky Kateřiny Královy z Kolince. Jejich děti se narodily v jiných popisných číslech:
Bartoloměj nar. 23. 8. 1820, †14. 2. 1833,
Petr nar. 1. 7. 1823,
Alžběta nar. 13. 3. 1826, †16. 3. 1832

Tato polovina manželů Drhových si podržela čp. 59, kdežto druhá dostala čp. 134. Dlouho však tento domek nevlastnili.

Dne 5. 5. 1843 prodali domek za 220 zl Janu a Anně Jílkovým. Jan Jílek se narodil 22. 2. 1814 jako syn Jana Jílka, domkáře v Kolinci a matky Kateřiny dcery Matouše Potužáka, chalupníka v Ujčíně čp. 4 a matky Kateřiny Brejchové z Ujčína. Jeho manželka Anna byla dcerou Anny Špindlerové, dcery Jiřího Špindlera, chalupníka v Korytech u Klatov.

Svých dětí pravděpodobně neměli. Dne 11. 3. 1872 byl domek odevzdán Antonínu Jílkovi, synu jeho bratra Vavřince Jílka, domkáře v Kolinci a manželky Magdaleny, dcery Josefa Matíka z Jindřichovic čp. 11. Za manželku si vzal Marii, dceru Františka Šosa, domkáře v Kolinci čp. 92 a manželky Marie, dcery Františka Šírka, domkáře ve Zborovech čp. 8. Manželům Jílkovým se zde narodily tyto děti::
František nar. 24. 3. 1881,
Antonín nar. 7. 11. 1885,
Martin nar. 10. 11. 1888, †13. 8. 1904.

Svatební smlouvou z 31. 12. 1908 přešel domek čp. 59 na syna Františka Jílka, který měl za manželku Růženu, dceru Jakuba Kováříka, domkáře v Sušici čp. 146/I a matky Anny, rodem Hrabý z Velké Chmelné čp. 5. Manžel měl přízvisko “Klatovák“. Narodili se jim dva synové a dvě dcery:
Jana-Emilie nar. 12. 5. 1911,
František Eman. nar. 21. 11. 1912,
Emanuel nar. 26. 11. 1914, †26. 11. 1914,
Marie Kateřina nar. 21. 1. 1916.

Dne 19. července 1940 byl domek čp. 59 postoupen synu Františkovi a jeho manželce Filomeně (nar. 29. 11. 1915). Tito po druhé světové válce prodali domek Marii Koppové (nar. 29. 1. 1903). František Jílek se přestěhoval do otcovského domu v Kolinci čp. 216.

Dalším majitelem domku se stala Zdena Kozová (narozená 25. 5. 1935) svobodná švadlena ve zdejší továrně na prádlo, dříve bytem v Kolinci čp. 17, jehož byla majitelkou. Pocházela z Kolince čp. 62.

Čp. 134, parcela č. 85, ( v kú. Kolinec vedena pod č. st. 85/1)

Druhou polovinu domku, kterou dne 25. 1. 1838 prodal Jan Duda z čp. 59, tvoří nizoučký domeček o jedné místnosti. Tomu bylo přiděleno později popisné číslo 134.( správně čp. 59)

Prvním majitelem tohoto rozděleného domku byl Jan Stoček, syn Jana Stočka, sedláka ze Stříteže, a matky Marie rozené Tůmové z Malonic. Jeho první manželkou byla Anna, dcera Jana Vozky, chalupníka z Křižovic čp. 14 a matky rozené Brožíkové též z Křižovic. Z obou manželství se stal Jan Stoček otcem tuctu dětí:
Anna nar. 31. 3. 1839,
Jan nar. 23. 6. 1841,
Josef nar. 12. 3. 1844, †11. 4. 1855,
Petr nar. 28. 6. 1846, †6. 12. 1846,
Kateřina nar. 3. 6. 1848, †23. 3. 1873 na neštovice,
Petr nar. 29. 11. 1850,
Marie nar. 28. 8. 1853, †6. 9. 1855.

Dne 30. 4. 1859 zemřela matka Anna Stočková ve 42 letech na TBC. Ještě téhož roku dne 31. 10. 1859 se Jan Stoček oženil podruhé jako 61 letý vdovec s Kateřinou, 31 letou svobodnou dcerou Barbory Kryslové, dcery Matěje Krysla, domkáře v Kolinci čp. 72 a matky Marie rozené Jelínkové z Kolince. Z tohoto manželství mu přibyly tyto děti:
Václav nar. 14. 10. 1860,
chlapeček nar. 15. 1. 1863,
Marie nar. 30. 1. 1864, †29. 11. 1864,
Marie nar. 25. 1. 1866,
Terezie nar. 6. 10. 1869.

Všechny děti se narodily v popisném čísle, kde také zemřel dne 2. 5. 1873 v 75 letech i jejich otec.

Dne 29. 7. 1873 byl domek postoupen synu Petrovi Stočkovi.

O novém majiteli není nic známo, patrně zůstal svobodný. Dne 20. 3. 1913 se domek dostal do vlastnictví manželů Emanuela a Anny Chaloupkových, kteří domek prodali dne 14. 7. 1923 a zakoupili si chalupu čp. 77 (viz toto čp.).

Jmenovaného dne domek zakoupili manželé Karel a Karolina Hadravovi. Nový majitel byl synem Silvestra Hadravy, zedníka v Ratibořicích čp. 41 a matky Františky rozené Horníčkové z Proseče čp. 4 a jeho manželka Karolina byla dcerou Václava Hrbka, dělníka při dráze a domkáře v Kolinci čp. 77 a matky Marie rozené Šímové z Vlčkovic čp. 22. Narodila se v Kolinci čp. 77 dne 20. 3. 1901. Svatba se slavila dne 10. 6. 1922.

Dne 21. 11. 1932 koupila domek Marie Václavíková.

Později zakoupili tento domeček Stanislav Diviš, narozený 29. 10. 1908 s manželkou Marií, narozenou 19. 6. 1904. Tu se jim narodil syn Stanislav dne 19. 4. 1935.

zpět