Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 6 v Kolinci

Čp. 6, parcela č. 8

čp. 7, předválečný stavčp. 7, r. 2008

Toto popisné číslo vzniklo rozdělením čp. 6 dle původního číslování z r. 1771, jehož byl majitelem Jan Málek. Teprve ve 20. letech XIX. stol. dostal tento domek z přiděleného čísla popisného 51 číslo 6 a kmenové hospodářství dostalo číslo 7.

Kdo byl prvním majitelem?
Od r. 1723 byl kolineckým šafářem Jan Heřman se svou manželkou Kateřinou. Těm se narodily tyto děti:
Jan nar. 16. 11. 1723,
Bartoloměj nar. 30. 8. 1725,
František nar. 6. 11. 1729,
Matouš nar. 23. 9. 1731.

Tento Matouš Heřman koupil dne 17. 2. 1782 místo od Jana Málka na jeho dvoře (hospodářství dnešního čp. 7) k vystavení chalupy čp. 51. V r. 1797 zemřel v této chalupě v 64 letech. Chalupu dostal jeho syn Michal Heřman, který ji však již dne 29. 6. 1801 prodal Janu Beránkovi z Hrádku a jeho manželce Evě, dceře Jakuba Kutila z Hrádku. Zde se jim narodily tyto děti:
Alžběta nar. 5. 6. 1801,
Jakub nar. 18. 4. 1804.

Ale ani Jan Beránek nedržel chalupu dlouho. Dne 27. srpna 1806 ji prodal Josefu Sýkorovi, synu po zemř. Františku Sýkorovi, sousedu z Kolince čp. 31 a matce Doroty a jeho manželce Lidmile dceři Jana Vávry, souseda z Kolince čp. 41 a matky Lidmily rozená Jelínkové z Kolince. Josef Sýkora měl dceru Barboru, nar. 27. 9. 1804 a v čp. 6 (novém) se mu narodil syn Jakub dne 23. 7. 1807. Pravděpodobně neměl více dětí a zemřel brzy. Jeho hospodářství převzal dne 17. září 1832 jeho syn Jakub Sýkora, byv prohlášen plnoletým. Jakub Sýkora byl vyučen ševcem. Za manželku měl Albertinu (Vojtěšku) dceru Vojtěcha Francla, soukeníka z Velhartic čp. 100 a matky Korduly Hofbauerové z Velhartic, která byla služkou u správce Kolineckého velkostatku. V čp. 6 se jim narodily tyto děti:
Aloisie nar. 2. 11. 1833,
Jindřich Alois nar.14. 7. 1835 – zemřel 18. 3. 1837 v čp. 109 na psotník.

Dne 23. února 1836 prodali manželé Sýkorovi domek a přestěhovali se do čp. 109. Nový majitel Jiří Pohl, mistr pekařský z Kolince čp. 9 s manželkou Žofií rozenou Raušrovou ze Sušiče koupil tento domek ze spekulačních záměrů, poněvadž ho prodal za týden a sice 1. 3. 1836 Josefu Heřmanovi .a jeho nevěstě Barboře Kadlecové.

Chalupa neměla štěstí na stálejšího majitele. Dne 5. 12. 1837 koupil domek Tomáš Mayer, mistr truhlářský, s manželkou Josefou za 446 zl. Dne 4. 3. 1841 prodal Tomáš Mayer chalupu Jakubovi a Johaně Kopelentovým za 400 zl. a sám se odstěhoval do domu čp. 5.

Jakub Kopelent, mistr kolářský, byl synem Tomáše Kopelenta, domkáře z Velhartic čp. 108 a matky Magdaleny Hosnedlové z Petrovic. Za manželku měl Johanu dceru po Jakubovi Dolejším, sousedu z Kolince a matce Anně Klenovské z Kolince. Po svatbě zde bydleli až do r. 1838 v čp. 95. Měli tyto děti:
Antonína nar. 6. 4. 1835 - zemřel v r. 1835,
Josefu nar. 17. 2. 1837 – zemřela v r. 1838,
Josefu nar. 9. 2. 1841,
chlapeček nar. 10. 6. 1848 – zemřel po porodu.

Okolo r. 1852 se stal majitelem Josel Suk, syn Prokopa Suka, souseda z Kolince čp. 11 a matky Marie rozené Novákové z Kolince. Dne 16. 11. 1847 se oženil s 20 letou Terezií dcerou Jakuba Vopavy souseda z Kolince čp. 16 a matky Karoliny rozené Danešové z Pícha. V čp. 11 se jim narodily tyto děti:
Josef Jakub nar. 5. 3. 1849,
Marie Rosalie nar. 3. 9. 1850.
Další děti se narodily v čp. 6:
Ludvík nar. 25. 8. 1852 – zemřel 27. 5. 1853,
Jakub nar. 5. 3. 1854,
Anna Magdalena nar. 13. 12. 1856.

Dne 14 .11. 1857 zemřel Josef Suk, který byl mistrem pekařským, v domku čp. 6 v 31 letech na zánět střev. Jeho manželka zůstala na domku čp. 6 dále. Dne 31. 8. 1860 se jí narodila dcera Karolina, která v tomto domku čp. 6 zemřela jako 16 letá na pyaemii. V té době se dne 6. 2. 1876 se narodil dceři Marii Rosalii syn Josef, který však dne 20. 10. 1876 zemřel na střevní katar. Z těchto dat je jasné, že vdova Terezie zde zůstala až do prodeje domku dne 7. 10. 1878 Josefu Ryplovi. Ale i ten po 4 letém vlastnictví dne 26. 3. 1892 domek prodal.

Tyto časté prodeje byly příznačné pro chalupy bez větší výměry polností, které by byly zárukou obživy pro jejich držitele. Podle stabilního katastru z r. 1837 byly u domku čp. 6 tyto polnosti:

Jméno tratěČís. parc.KulturaVýměraČistý roč. výnosTř.
u Kalného potoka452louka535 s2 zl 10 kr1.
u Kalného potoka 453pastvina365 s16 kr2.

Nový majitel Bartoloměj Frančík, krejčí, byl synem Bartoloměje Frančíka, chalupníka v Krutěnicích čp. 17 a matky Josefy Smetanové z Vlkonic čp. 16. Za manželku si vzal Marii dceru Vojtěcha Sveřepy, mlynáře v Hrádku čp. 87 a matky Marie rozené Kordové z Cimic. Za 15 let jejich společného života v tomto domku se jim narodily tyto děti:
Josefa Marie nar. 11. 4. 1893,
Ladislav Vojtěch nar. 19. 6. 1894,
Bartoloměj Ludvík nar. 23. 8. 1895 - zemřel 12. 12. 1902,
Marie nar. 1. 1. 1897 – zemřela 25. 7. 1899,
Anna nar. 3. 7. 1899,
Karel nar. 19. 10. 1901
Božena nar. 2. 10. 1903,
Bartoloměj nar. 6. 1. 1905 - zemřel 12. 12. 1905.

Od r. 1862 do r. 1878 je jmenován na. tomto domku čp. 6 bratr vdovy Terezie Sukové Karel Vopava, mistr pekařský syn zemř. Jakuba Vopavy souseda v Kolinci čp. 16 a matky Karoliny dcery Jana Daňka(?) lokaje z Hlavňovic čp. 1. Jeho manželce Anně, dceři Tomáše Lišky, polodvorníka z Mokrosuk čp. 11 a matky Anny, dcery Jakuba Brejchy, sedláka v Újčíně čp. 13, se zde narodily tyto děti:
Antonín nar. 5. 1. 1862,
Anna nar. 12. 2. 1864,
Ondřej nar. 23. 11. 1866,
Jakub nar. 22. 7. 1874 – zemřel 4. 8. 1874,
František nar. 29. 7. 1878,
Josef nar. 11. 3. 1881 (narodil se již v čp. 22).

Není známo, zda Karel Vopava zde byl jen nájemníkem, nebo zda domek od své sestry koupil.

Od 14. 8. 1907 se dostal domek čp. 6 do vlastnictví Emanuela a Marie Šosových, majitelů domu čp. 7. Po 125 letech připadlo místo, na němž domek čp. 6 stál, opět ke statku čp. 7. Nyní samozřejmě i s domkem. Toto spojení trvalo do 12. 5. 1923, kdy domek čp. 6 koupil Oskar Karel Varzoller, kameník ve Vlčkovicích čp. 25, syn Arnošta Varzollera, kameníka v Praze - Žižkově čp. 1 a matky Anny rozené Pytlové z Vlčkovic čp. 10 s Annou dcerou Jiřího Nováka, domkáře ve Vlčkovicích čp. 32 a matky Anny rozené Zahálkové z Brodu čp. 12. Nový majitel se narodil v Praze - Žižkově čp. 319 dne 10. 6. 1885 a jeho manželka ve Vlčkovicích dne 10. 2. 1889. Ve Vlčkovicích čp. 32 se jim narodil syn Václav, dcera Albína Anna, Běla, Arnošt a Anna.

Dle zatím nedoložených zpráv pochází rod Varzollerů z Itálie, odkud k nám některý z jeho příslušníků přišel na práci, snad při stavbě železnice, kdy u nás pracovalo mnoho italských dělníků, zejména kameníků při stavbě mostů a propustí. Na původ temperamentního Itala by se hodila i jeho živá, veselá povaha a umělecké sklony v hudbě i výtvarném umění. Bez znalosti not a houslových prstokladů dělal kapelníka tříčlennému hudebnímu souboru, který byl znám po širém okolí jako „Kolinečtí pardálové“. Kromě jmenovaného Oskara Varzollera hrál na bubny jeho bratr Arnošt Varzoller, kameník ze Sušice, kolinecký tesař Václav Kněz na harmoniku. V době po první světové válce se nemohla konat svatba, narozeniny a jmeniny majetnějších obyvatel a příležitostné oslavy bez jejich účasti. Zejména hostinec „Na radnici“ kvílel tóny houslí primáše Varzollera, ale i bouřil smíchem na jeho vtipy mezi hudebními čísly.

Dne 25. 8. 1934 koupila domek čp. 6 Okresní hospodářská záložna v Plánici, od ní pak koupil domek dne 9. 10. 1937 zdejší stavitel Josef Šašek. Ten přestavěl domek. Ve štítě do náměstí přistavěl balkon s valbou místo sedlové střechy.

zpět