Zpět - čp     Menu

Čp. 60, parcela č. 87

čp. 60, r. 1975 čp. 60, r. 2022

Tuto chalupu původního čp. 55 si sám vystavěl Václav Pavlík, zdejší tkadlec, a byla mu dne 20. 10. 1789 zaknihována v ceně 50 zlatých. Byl synem Jiřího Pavlíka. Za manželku měl Kateřinu, dceru Jakuba Sejpky, souseda z Kolince čp. 21. Z celého tuctu dětí se tři poslední narodily v tomto domku:
Václav nar. 8. 12. 1763,
Václav nar. 17. 11. 1765,
Josef nar. 6. 8. 1768,
Ludmila nar. 16. 11. 1769,
Blažej nar. 3. 2. 1771,
Jan nar. 9. 1. 1774,
Jan 6. 6. 1775,
Barbora nar. 3. 12. 1776,
Anna nar. 12. 4. 1778,
Josef nar. 4. 4. 1781 v čp. 55,
Jan nar. 10. 2. 1783,
Ludmila nar. 17. 2. 1785.

Podle narození syna Josefa 4. 4. 1781 existovala chalupa již v tomto roce.

Dne 26. 4. 1796 prodal Václav Pavlík svoji chalupu Janu Kryslovi, krejčímu, synu Matěje Krysla, souseda, který se 10. 1. 1796 ve svých 29letech oženil s Annou, 25letou dcerou Šimona Dolejšího, souseda z Kolince čp. 42.

Dne 20. 6. 1797 prodal Jan Krysl chalupu Jakubovi Hanusovi za 140 zlatých. Nový majitel měl ve vlastnictví od 16. 11. 1791 kolinecký špitál čp. 13 a s Janem Kryslem provedli jmenovaného dne 20. 6. 1797 “handl“. Jakub Hanus se při koupi zavázal odevzdat flusaři ročně proti hotovému zaplacení 2 strychy popele, každý strych za 16 kr.

Není známo, jakým způsobem se domek dostal do vlastnictví Václava Vrhla, který předal dne 10. 5. 1803 “panskou chalupu čp. 55“ své dceři Kateřině Vrhlové. Tento Václav Vrhel byl člověkem nepoddaným a pocházel z mlynářského rodu, který v okolí se datoval od 16. století. Manželka Václava Vrhla byla Eva. Kateřina se narodila někdy okolo r. 1761. Zemřela jako žebračka svobodná v čp. 19 dne 3. 11. 1829. V domku čp. 60 žila jen necelé 2 roky a dne 13. 1. 1805 jej prodala Václavu Brožíkovi, synu Vavřince Boublíka, výminkáře z Kolince čp. 15. Jeho manželka byla Dorota, dcera Pavla Oudy, souseda v Kolinci čp. 4 a matky Terezie rozené Sejpkové z Kolince. Václav Brožík byl tkadlec v domě svého tchána. Svatba se konala dne 24. 1. 1804. Některé jejich děti se narodily zde v čp. 60:
Vincenc nar. 22. 10. 1804,
Jan Václav nar. 16. 5. 1806,
Anna nar. 26. 7. 1807,
Marie nar. 31. 1. 1811,
Anna nar. 17. 12. 1812,
Magdalena nar. 14. 10. 1814,
Jakub nar. 21. 10. 1816.

Dne 17. 1. 1812 prodal Václav Brožík domek čp. 60 Vojtěchu Adamovskému ze Žikov za 400 zlatých. Jeho manželka byla Terezie dcera Matěje Krále, chalupníka z Ujčína a matky Terezie Dolejší z Kolince čp. 42. Narodily se jim zde dvě děti:
Dorota nar. 17. 7. 1819, †4. 2 .1861 v čp. 63,
Martin nar. 14. 8. 1822.

Jejich rodiče zemřeli poměrně mladí. Otec Vojtěch Adamovský zemřel v tomto domku dne 26. 1. 1825 jako chalupník ve 34 letech a jeho žena Terezie dne 26. 8. 1836 ve 40 letech. Po smrti svého manžela připadla dne 11. 1. 1831 chalupa vdově Terezii Adamovské, ale ta ji hned 24. 3. 1831 prodala Josefu Koželuhovi. Jen dva roky ji měl ve vlastnictví a dne 10. 5. 1833 ji prodal za 176 zl. Jakubovi Švajglovi. V rukou tohoto rodu je pak podnes (psáno v r. 1973).

Nový majitel byl tkadlec a domkář z Tajanova, syn Josefa Švajgla, výminkáře z Tajanova a matky Evy Baušové ze Zámyšle. Ve svých 29 letech se dne 8. 2. 1831 oženil s Evou, dcerou po zemřelém Blažeji Čechovi, sousedovi z Kolince čp. 28 a zemřelé matky Alžběty Koželuhové z Čermné, svobodnou, 28letou. První dítě se narodilo v manželčině domově. Ostatní již v čp. 60:
Josef nar. 7. 7. 1831, †19. 3. 1831,
Antonín nar. 1833,
Matěj nar. 10. 1. 1835, †19. 9. 1836 na “škrkavčí zimnici“,
Václav nar. 31. 10. 1836,
Josef nar. 26. 8. 1839,
Matěj nar. 24. 1. 1842, †13. 1. 1843.

Všem dětem kromě prvorozeného byl při křtu kmotrem Antonín Zeman, sedlák z Břetětic s jeho manželkou Magdalenou.

Matka Eva zemřela dne 9. 1. 1861 v 60 letech. Svatební smlouvou z 9. 2. 1863 byl domek předán synu Antonínovi Švajglovi a jeho manželce Anně, dceři Františka Krále, chalupníka ve Skránčicích čp. 20 a matky Josefy, dceři Jakuba Medka, domkáře v Zavlekově. Jakub Švajgl zemřel v tomto domě dne 12. 3. 1870 v 70 letech. Ze sedmi dětí jeho syna Antonína vyrostly jen tři:
Matej Štěpán nar. 25. 2. 1864, †26. 8. 1865,
Marie nar. 7. 2. 1866,
Anna nar. 11. 6. 1868, †25. 2. 1871,
Josefa nar. 18. 3. 1871, †31. 7. 1875,
Karolina nar. 5. 11. 1873,
Štěpán nar. 25. 3. 1876, †22. 5. 1888,
František nar. 28. 11. 1880.

Dlouho nepřežil Antonín Švajgl narození svého posledního syna Františka, který se měl stát příštím majitelem. Zemřel dne 24. 2. 1887 ve 54 letech na rozedmu plic.

Dne 18. 10. 1902 byl domek předán nezletilému Františku Švajglovi, vyučenému knihaři. Jeho manželka byla Marie (nar. 5. 8. 1883 v Ústalči čp. 30), dcera Antonína Skaly, domkáře v Ústalči čp. 30 a matky Marie rozené Křesákové z Číhaně. Z tohoto prvního manželství se narodily tyto děti:
Václav nar. 2. 2. 1906,
Josef nar. 13. 3. 1908,
Marie nar. 26. 5. 1910.

Druhé manželství je uvedeno v I. díle, str. 278 u čp. 127.

Dne 18. 4. 1936 převzal domek čp. 60 syn Josef Švajgl, listonoš, který si dne 25. 4. 1936 vzal za manželku Adélu Kodýdkovou, narozenou dne 23. 11. 1916 v Ujčíně čp. 22, dceru Karla Kodýdka, hostinského tamtéž a matky Anny, dcery Josefa Dolejšího, mistra krejčovského v čp. 55 a jeho manželky Marie rozené Švajglové z Velhartic čp. 14.

Z manželství Josefa a Adély Švajglových se v tomto domku narodily tyto děti:
Anna nar. 15. 7. 1937,
Stanislav nar. ?, †23. 2. 1988 (zabil se v autě),
Miloslava nar. 15. 8. 1943,
Josef nar. 26. 2. 1947.

zpět