Zpět - čp     Menu

Čp. 61, parcela č. 88

čp. 61, r. 1975

Při ústí Kalného potoka do říčky Pstružné stojí domek čp. 61. Jeho první známí majitelé byli manželé Pavel a Anna rozená Kováříková z Kokšína, chudenického panství. Koupili tento domek dne 20. 5. 1810. Oba zemřeli za rok po sobě:
Pavel Hošťák dne 23. 6. 1827 v 70 letech a manželka Anna dne 28. 10. 1828 v 71 letech.

Po smrti svých rodičů převzal domek syn Václav, který si vzal za manželku Josefu, dceru Josefa Bulky, chalupníka z Pícha a matky Kateřiny rozené Gerhartové rovněž z Pícha. Z jejich dětí jsou známy:
Anna nar. 6. 4. 1829 v čp. 51, †15. 7. 1850, nerv. horečka,
Marie nar. 25. 8. 1830 v čp. 51, †15. 12. 1831 v čp. 61,
Petr a Pavel nar. 6. 7. 1833 v čp. 61.

Když manželka Josefa zemřela v 31letech na “horkou nemoc žitovku“ dne 4. 3. 1835, oženil se podruhé s Marií, dcerou Františka Housara, nájemníka z Vlčkovic čp. 8 a matky Alžběty rozené Žižkové z Číhaně. Z tohoto druhého manželství se narodily tyto děti:
Josef nar. 29. 10. 1837 v čp. 61,
Jan nar. 18. 6. 1840 v čp. 61, †6. 8. 1845,
Marie nar. 26. 9. 1842 v čp. 61,
Jan nar. 6. 5. 1848 v čp. 61 (snad jiná matka).

čp. 61, r. 2022

Za dva roky po narození posledního syna vpadla smrt do tohoto malého domku. Dne 5. 7. 1850 zemřela 56letá žebračka Kateřina Denková a 8. 7. 1850 61letý žebrák, její manžel, František Denk, kteří v čp. 61 přebývali, oba na choleru. Dne 14. 7. 1850 zemřel majitel domku v 60 letech a druhý den zemřela jeho dcera Anna ve 20 letech. I když matriční zápisy udávají u obou jako příčinu smrti “nervovou horečku“, byla to jistě i u nich cholera.

Novým majitelem se stal syn Josef, který se oženil s Marií, dcerou Jiřího Přerosta, domkáře ve Skránčicích čp. 14 a matky Josefy rozené Hroudové z Letov. Všechny jejich děti se narodily zde v čp. 61:
Jan nar. 26. 1. 1862, †4. 5. 1865,
Josef nar. 22. 10. 1863, †29. 12. 1874,
Matěj nar. 24. 2. 1865,
Marie nar. 25. 10. 1868,
Františka nar. 9. 3. 1874,
Josefa nar. 9. 3. 1874,
Josef nar. 9. 4. 1876, †3. 5. 1900 v Brandýse n/Labem.

Dcera Marie se dne 20. 1. 1890 provdala za Václava Syrovátku, chasníka v Ujčíně čp. 15, syna Josefa Syrovátky, mlynářského chasníka tamtéž a matky Marie rozené Lukešové z Ujčína čp. 14. Těmto manželům byl domek čp. 61 předán dne 13. 8. 1905.

Společně se svým bratrem Josefem zde žila i sestra Františka, která se dne 7. 11. 1899 provdala za Františka Janského, syna Josefa Janskýho, nádeníka v Kolinci čp. 63 a matky Magdaleny, dcery Petra Kirchnera, ševce v Ujčíně čp. 21. Těm se zde narodily dvě děti:
Tomáš nar. 10. 12. 1901, odd. 2. 3. 1935 s Barborou Hlaváčovou z Hrádku,
Marie nar. 21. 3. 1904, odd. s Emilem Hamplem (viz čp. 223).

Dne 14. 5. 1927 koupili domek čp. 61 manželé Josef a Josefa Reitmajerovi. Nový majitel se narodil na Horách Matky Boží dne 2. 3. 1888 jako syn Františka Reitmaiera, obuvníka tamtéž a matky Gabriely rozené Kolerusové z Kundratic čp. 1. Dne 4. 5. 1914 se jako krejčí oženil v Hoře Svatého Šebestiána s Josefou (nar. 31. 8. 1894 v Kolinci čp. 31), dcerou Karla Zdeňka, domkáře z Kolince čp. 100 a matky Marie rozené Hejlové z Kolince čp. 31. Spolu obchodovali s látkami po domech a tak i svatbu slavili mimo své domovy. Kromě první dcery, která se narodila v čp. 100, se ostatní synové narodili zde v čp. 61:
Josefa Aloisie nar. 20. 10. 1915 v čp. 100,
František nar. 2. 6. 1914 v čp. 61,
Ladislav nar. ?,
Zdeněk nar. ?.

Poslední dva. synové odešli po druhé světově válce do ciziny: Ladislav do Kalifornie a Zdeněk do Australie.

Majitelem domu se stal František, který se oženil s Marií, narozenou 30. 10. 1919, ze Sušice.

zpět