Zpět - čp     Menu

Čp. 62, parcela č. 90

čp. 62, r. 1971 čp. 62, r. 2022

Téměř 200 let se tento nízký, podsaditý domek s tlustými zdmi, střechou stínící dvě malá okna a klenutý vchod připomínající slovácké žudro dívá k jihu na běhuté vody říčky Pstružné. Zády sousedí s mlýnskou zahradou a těsný průjezd ho odděluje od budov bývalého pivovaru.

Nedlouho po výstavbě tohoto pivovaru koupil Jakub Hanus dne 12. 10. 1781 zde místo k vystavění chalupy tehdejšího popisného čísla 58. Tento majitel však brzy jím vystavenou chalupu brzy prodal za 107 zlatých Jakubu Heřmanovi. Bývalý vlastník Jakub Hanus postupně bydlel v čp. 13 (bývalý kolinecký špitál) a čp. 60.

Jakub Heřman pocházel z Podolí. Měl. za manželku Annu, vdovu, bývalou Vondrovskou, s níž měl dceru Annu nar. 20. 8. 1762. Když ovdověl, vzal si Annu, dceru Josefa Kohouta, souseda v Kolinci čp. 5. Ta mu v tomto domku čp. 58 (starého číslování) dala dceru Marii nar. 20. 3. 1783.

Po smrti Jakuba Heřmana se vdova Anna ve 32 letech provdala dne 10. 2. 1795 za Jakuba, 25letého svobodného syna Jana Čapka, šenkýře v Kolinci, a matky Doroty rozené Ludvíkové z Hrádku. Otec byl též řezníkem a okolo r. 1800 šenkýřem v hostinci “Na radnici“. Tam se také narodila dcera Jana, ostatní v tomto domku čp. 62:
Kateřina nar. 15. 11. 1796, †21. 2. 1797 v čp. 49,
Jana nar. 17. 6. 1798, † v čp. 49,
Josefa nar. 8. 3. 1801 v čp. 62,
Jakub nar. 10. 6. 1804 v čp. 62.

čp. 62, r. 2022

Dne 27. 2. 1819 odevzdala Anna Čapková tento domek své dceři Janě Čapkové, při čemž byl sjednán zde výměnek pro Jakuba Čapka. Ten tu také 19. 10. 1851 zemřel. Když mu umřela dne 31. 3. 1838 manželka Anna, oženil se dne 21. 1. 1840 jako 60letý vdovec s Marií Annou, dcerou Kateřiny Prantlové, dcerou Kašpara Prantla, nádeníka z Nemělkova, svobodnou 45letou.

Jana Čapková nevlastnila dlouho tento domek. Dne 19. listopadu 1826 ho prodala manželům Petrovi a Markytě Heřmanovým, kteří jej dne 1. 3. 1833 prodali dále Josefu Stočkovi a manželce Evě za 260 zlatých.

Brzy po koupi domku se dne 21. 5. 1833 Josef Stoček, syn Jana Stočka a matky Anny rozené Hejtmánkové z Kotěšova, ve svých 32 letech oženil s Evou, 22letou svobodnou dcerou Jana Kohouta, výminkáře z Kolince čp. 16 a matky Marie Jelínkové z Kolince. V tomto domku se jim narodily čtyři dcery:
Josefa nar. 10. 12. 1834,
Terezie nar. 18. 4. 1837,
Anna Františka nar. 8. 3. 1840,
Marie nar. 19. 10. 1842.

Dne 6. 5. 1844 prodali Josef a Eva Stočkovi domek čp. 62 Martinu Šosovi, krejčímu, synu Jana Šosa, souseda v Kolinci čp. 43 a matky Barbory rozené Němcové z Kotěšova. Ten se dne 9. 11. 1824 oženil ve 24 letech s 30 letou Annou Sýkorovou, vdovou po Janu Sýkorovi, sousedu v Kolinci čp. 18, dcerou Jiřího Šatry, mlynáře v Tajanově a matky rozené Kořánové z Jindřichovic. Její dvě děti se narodily v čp. 18:
Josef nar. 1. 7. l828, †15. 5. 1833,
Josefka nar. 9. 8. 1830.

Dne 8. 11. 1842 se oženil Martin Šos podruhé s Evou, dcerou Matěje Kohouta, sedláka z Lešišov čp. 7 a matky Lidmily rozené Podpěrové z Mlázov. Jí se narodila dcera Magdalena 12. 12. 1845.

Dne 3. 11. 1866 byl domek čp. 62 předán této dceři Magdaleně, která sedne 23. 10. 1866 provdala za Jakuba Pavlíka, 25letého zednického tovaryše z Vlčkovic, syna Matěje Pavlíka, sedláka z Vlčkovic a matky Anny, dcery Martina Širokýho, chalupníka v Koníně. V tomto domku se narodilo manželům 5 dětí:
František nar. 15. 8. 1867, †10. 9. 1869,
Marie Josefa nar. 12. 6. 1870, odd. 5. 2. 1895 s Bartolomějem Janouškem, sedlákem v Chlistově čp. 65,
František Matěj nar. 29. 12. 1872, padl v I. svět. válce,
Václav nar. 9. 9. 1876,
Josefa Markéta nar. 12. 7. 1880, †22. 7. 1880.

Dne 11. 1. 1904 byl domek odevzdán synu Františkovi, který se dne 17. 11. 1903 oženil s Marií, 17letou dcerou Františka Kozlíka, souseda v Kolinci čp. 41 a matky Marie Kováříkové z Brodu čp. 11. Jeho otec Jakub Pavlík však již předtím zakoupil v Kolinci usedlost čp. 45 a tam začal František Pavlík hospodařit.

Od r. 1896 zde bydlel Matěj Chaloupka, syn Tomáše Chaloupky, mlynáře v Křižovicích čp. 15 a matky Marie, dcery Tomáše Krafta, chalupníka v Tymákově čp. 16. Narodil se v Křižovicích dne 12. 10. 1858. Dne 28. 4. 1885 se jako mlynářský chasník v kolineckém mlýně čp. 65 oženil s Vileminou, 21letou služebnou v Kolinci čp. 28, dcerou Matěje Nováka, šafáře ve Vlčkovicích čp. 14 a matky Marie, dcery Martina Krysla z Vlčkovic čp. 14. Z dětí se jen 4 poslední narodily zde v čp. 62:
Eleonora nar. 14. 12. 1885, †3. 5. 1886,
Adéla nar. 24. 4. 1887, † 5. 7. 1888,
Marie nar. 13. 6. 1889 v čp. 131, odd. s Fr. Brabencem v Plzni,
Vilemina Kateřina nar. 23. 11. 1891 v čp. 116,
Emanuel nar. 25. 12. 1893 v čp. 116,
Vojtěch nar. 29. 8. 1896 v čp. 62, †19. 12. 1897,
Terezie nar. 15. 10. 1899 v čp. 62, †7. 7. 1900,
Karolina nar. 12. 12. 1900 v čp. 62, odd. 21. 4. 1934 s Václ. Kozou z Habartic a 22. 9. 1945 s Ladislavem Hnisem,
František nar. 1. 8. 1904 v čp. 62, †27. 2. 1905.

Syn Emanuel se jako zaměstnanec ČSD oženil s Marií, dcerou Ludvíka Smolíka, zámečníka v Kolinci čp. 46 a matky Karoliny rozené Honzíkové z Kolince čp. 139.

Po něm měla domek čp. 62 jeho sestra Karolina provdaná Kozová. Jim se zde narodila jediná dcera Zdeňka 25. 5. 1935. Když její manžel Václav Koza odešel dne 3. 4. 1943 ze zádumčivosti dobrovolně se světa ve svých 37 letech, provdala se se vdova Karolina dne 22. 9. 1945 za Ladislava Hnise narozeného 7. 10. 1899. Po smrti manželky Karoliny se stal majitelem domku čp. 62 Ladislav Hnis. Bydlel zde sám, protože nevlastní dcera si zakoupila domeček čp. 17 a později domek čp. 59.

zpět