Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 63 v Kolinci

Čp. 63, parcela č. 111

čp. 63, r. 1971

Naproti čp. 92 při pravé straně cesty do Chuchle stojí domek se zahradou, v němž svého času bylo druhé kolinecké zahradnictví. Dostatek vody z říčky Pstružné, chráněná poloha dávaly k tomu nejlepší předpoklady.

Chalupu pravděpodobně postavil Matěj Jelínek, soused z Kolince čp. 17, který v r. 1803 předal hospodářství svému synu Františku, tovaryši tesařskému, který ale hospodářství prodal v r. 1805. Matěj Jelínek zemřel v čp. 63 dne 7. 7. 1830 jako výminkář v 95 letech. Jeho manželka Terezie ho ve smrti předešla a sice 9. 1. 1825 v 80 letech též v čp. 63.

Po nich vlastnili domek Matěj, syn Matěje Krále, chalupníka z Ujčína čp. 7 a matky Terezie Dolejšové z Kolince čp. 35, se svou ženou Aloisií, dcerou Josefa Štefana, domkáře z Vlčkovic čp. 3 a matky Evy rozené Jelínkové z Klatov.

čp. 63, r. 2022

Dne 9. 3. 1878 koupil domek Jakub Tomášek, obuvník, syn Františka Tomáška, obuvnického mistra z Kolince čp. 103 a matky Terezie, dcery Jana Dolejšího, koláře z Kolince čp. 39. Jeho manželka byla Josefa, dcera Josefa Hahna, obchodníka s uhlím z Penzingu u Vídně a matky Magdaleny rozené Faschingové. Všechny jejich děti se narodily zde:
Jakub nar. 12. 12. 1878,
Josef nar. 17. 3. 1880, †13. 8. 1880,
Františka nar. 28. 8. 1881,
Marie nar. 1. 9. 1884, odd. 8. 6. 1908 s Frant. Hubingerem v Hainburgu a. d. Donau,
Terezie nar. 23. 8. 1887,
Josef nar. 26. 2. 1890, †16. 5. 1890 v čp. 91.

Dne 3. 2. 1889 přešel dům koupí na Aloise Pavlíka, nádeníka z Puchverka, syna Františka Pavlíka z Puchverka čp. 38 a matky Josefy, dcery Josefa Holečka, chalupníka z Vlčňov čp. 4, a jeho manželku Marii, dceru Václava Zelenýho, krejčího v Kolinci čp. 46 a matky Marie, dcery Františka Sveřepy, sedlářského mistra z Hrádku čp. 37. Jejich děti se narodily v čp. 46. Byli to dva synové:
Vojtěch nar. 22. 4. 1872,
Karel nar. 8. 2. 1876.

Prvorozený syn Vojtěch se svou ženou Annou převzal domek 4. 6. 1905. Tento majitel zde zřídil zahradnictví. Jejich syn Jan, narozený 13. 10. 1897 se stal vojenským gážistou a až do penze se přestěhoval do své rodné chalupy. Dcera Anna, narozená 29. 4. 1906 se provdala za listonoše Jana Beníška a zůstali zde v Kolinci do své smrti. Po smrti Jana Pavlíka se vdova Růžena (nar. 3. 6. 1905) provdala za vdovce Karla Šírka, zdejšího hajného v důchodu. Zahradník Vojtěch Pavlík zde zemřel 5. 10. 1950.

zpět