Zpět - čp     Menu

Čp. 64, parcela č. 107, stavení zbouráno

čp. 64, rodina majitele přer r. 1900

Na dnešním prázdném místě naproti mlýnu pod strmým. skalnatým svahem spadajícím od zdi židovského hřbitoa k silnici na Sušici stála do r. 1907 chudá chalupa.

Prvním známým majitelem byl Jan Kliment, syn Františka Klimenta a matky Lidmily, dcery Matěje Stočka, sládka. Pocházel z kdysi zámožného a mocného rodu Klimentů. První manželka byla Dorota, která pravděpodobně po narození dcery Lidmily dne 19. 4. 1734 brzy zemřela. Jeho druhá manželka byla Kateřina. Kdy byla chalupa postavena, není známo. Pravděpodobně nesla staré popisné číslo 70.

Dalším majitelem. byl Josef Heřman, punčochář, s manželkou Marií, dcerou Tomáše Brejchy, obecního pastýře z Podolí.

Jeho syn František Heřman, mistr krejčovský, se 13. 2. 1827 oženil ve 23 letech s Evou, 18letou dcerou Petra Jílka, souseda v Kolinci čp. 29 a matky Anny Královy z Nezpravovic u Chudenic. Tito manželé drželi chalupu asi do r. 1834. V té době měla chalupa již popisné číslo 64. Tu se jim narodily čtyři děti, které ale brzku zemřely:
Karel nar. 2. 6. 1828, †20. 5. 1848, vodnatelnost srdce,
Antonín nar. 1. 11. 1830, †8. 11. 1830,
Antonín nar. 18. 12. 1831, †4. 9. 1832,
Václav nar. 25. 9. 1833, †14. 9. 1834.

Další děti se jim narodily v čp. 55 (viz II. díl, str. 34).

František Heřman se stal jedním ze tří majitelů tohoto domu. Chalupu čp. 64 koupil Jakub Honzík, krejčovský mistr, syn Jakuba Honzíka, souseda z Kolince a matky Barbory Kryslovy z Kolince čp. 21. Jakub Honzík se v 26 letech oženil 28. 8. 1821 s Josefou, 25letou dcerou Josefa Brožíka, souseda z Kolince čp. 14 a matky Marie Jelínkové též z Kolince. Jejich poslední tři děti se narodily v čp. 64:
Terezie nar. 1. 4. 1822 v čp. 71,
Magdalena nar. 15. 4. 1825 v čp. 23,
Marie nar. 9. 12. 1827 v čp. 23,
Karel nar. 24. 1. 1831 v čp. 23, †26. 1. 1831,
Sofia nar. 3. 5. 1832 v čp. 23,
Anna nar. 16. 1. 1835 v čp. 64,
Alžběta nar. 29. 7. 1837 v čp. 64,
Leopold nar. 14. 11. 1840 v čp. 64.

Po smrti své ženy se Jakub Honzík oženil podruhé s Josefou, dcerou Josefa Kohouta, souseda z Kolince čp. 16. Ta v této chalupě zemřela 11. 11. 1869 jako vdova ve svých 68 letech. Chalupu zdědila dcera Magdalena z prvního manželství, která se dne 1. 2. 1848 provdala za Tomáše, 23letého syna Jakuba Schmieda, domkáře z Čermné a matky Marie, rozené Bořánové z Čermné čp. 2. Manželům se tu narodilo pět dětí:
Jakub nar. 26. 7. 1848,
Vaclav nar. 13. 7. 1850, †14. 3. 1851,
Kateřina nar. 16. 2. 1852, †11. 3. 1852,
Alžběta nar. ? 1853,
Josefa nar. 20. 11. 1855,
Martin nar. 21. 8. 1861, † za rok na souchotě.

I další postoupení chalupy se stalo po přeslici. Dcera Alžběta se dne 6. 10. 1874 provdala za Karla, 23letého syna Františka Dražky, mistra krejčovského z Ujčína čp. 23 a matky Marie, dcery Kašpara Käsmana, tesařského mistra v Ujčíně čp. 23. Všech sedm jejich dětí se narodilo v této chalupě:
Marie nar. 29. 1. 1875,
Antonín nar. 1. 1. 1877, †7. 1. 1877,
Ondřej nar. 30. 11. 1877, †30. 11. 1877,
chlapeček nar. 25. 12. 1878, †,
Anna Dorota nar. 2. 1. 1880,
Josef nar. 12. 3. 1883, † při porodu,
Josefa nar. 19. 2. 1884.

Tradiční přecházení vlastnictví domku na ženské potomky se stalo 3. 10. 1900, kdy zdědila domek dcera Marie Dražková. Její manžel byl Štěpán Kopecký, nar. 26. 12. 1865 ve Spuli, syn Petra Kopeckého, domkáře ve Spuli čp. 49 a matky Rosalie, rozené Mazancové ze Spule. Zde se jim 14. 12. 1900 narodila dcera Anna.

Po několika letech byla dne 15. 12. 1907 chalupa vydražena Janem Králem, mlynářem z protějšího mlýna čp. 65. Chalupa byla zbořena a místo využito na skládku dřeva pro pilu při mlýně.

Po likvidaci domku a tím i popisného čísla na této chalupě, bylo toto číslo přiděleno novostavbě ve spojovací ulici mezi Nádražní ulicí a ulicí k Jindřichovicům.

zpět